Zaproszenie JRC do otwartego dostępu do Laboratorium Nanobiotechnologii w Isprze

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC), które jest wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej, wspierającym rozwój polityki UE poprzez wiedzę i badania udostępnia swoje Laboratorium Nanobiotechnologii w Isprze (Włochy). Oznacza to bezpłatny dostęp dla naukowców z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego (uczelni, instytutów badawczych, MŚP i innych) zlokalizowanych w krajach członkowskich UE oraz stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Laboratorium Nanobiotechnologii dysponuje najnowocześniejszym wyposażeniem przeznaczonym do badań interdyscyplinarnych. Szczególny nacisk położono na charakterystykę nanomateriałów, mikro-nanoplastów, nanomedycyny, materiałów zaawansowanych i ich interakcji z systemami biologicznymi, a także na wykrywanie, identyfikację i charakterystykę nanomateriałów w żywności i produktach konsumenckich. Konkurs umożliwiający uzyskanie dostępu do tej infrastruktury badawczej został ogłoszony 8 października 2020 r. Nabór wniosków potrwa do 8 stycznia 2021 roku.


Więcej informacji nt. ogłoszonego konkursu oraz samego Laboratorium Nanobiotechnologii.
 

Logo-JRC

Komentarze