NCPs CaRE Partner Search Tool – znajdź partnera do projektu

22 września 2020 r. ruszył dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Osoby i podmioty zainteresowane udziałem zachęcamy do skorzystania z narzędzia stworzonego przez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych, które pozwala wyszukać partnerów do współpracy.

NCPs CaRE Partner Search Tool skupia wszystkie tematy związane z Zielonym Ładem. Można tu zgłosić własną jednostkę jako potencjalnego partnera lub wyszukać podmiot dysponujący określonymi kompetencjami w ramach tworzonego konsorcjum.

Żeby móc skorzystać z bazy ofert należy zarejestrować się na wspólnej platformie Partner Search Service. Daje ona dostęp do ofert nie tylko z zakresu Zielonego Ładu, ale także NMP TeAm (nanotechnologia, materiały zaawansowane, zaawansowana produkcja i przetwórstwo,  biotechnologia) oraz C-Energy 2020 (bezpieczna, czysta energia).

Podręcznik użytkownika zawierający instrukcję postępowania.

Partnerów do współpracy można poszukiwać także wśród uczestników wcześniejszych projektów finansowanych przez UE za pośrednictwem portalu Funding & tender opportunities (zakładka How to participate → Partner search). Lista takich zrealizowanych projektów z obszaru ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest dostępna w zestawieniu przygotowanym przez KE.

Jako Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Szczecinie świadczymy pomoc w przygotowaniu oraz zamieszczeniu oferty na wskazanych wyżej portalach.