Poszukiwani partnerzy do projektów w ramach European Green Deal Call!

22 września 2020 r. Komisja Europejska otworzyła dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Jego budżet wynosi 1 mld euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu i wprowadzeniem do oferty konkursowej przyszłego programu ramowego Horyzont Europa.

Konkurs wpisuje się w założenia europejskiej polityki neutralności klimatycznej i ma pomóc w osiągnięciu tego celu. EU Green Deal Call to łącznie dziesięć obszarów tematycznych. Osiem odzwierciedlających główne kierunki prac w ramach strategii Europejski Zielony Ład - w każdym obszarze jeden lub kilka tematów konkursowych związanych jest z poszukiwaniem zaawansowanych innowacji technologicznych i społecznych, które pomogą w zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji zmierzającej w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Ponadto dwa obszary horyzontalne, wzmacnianie wiedzy i pozycji obywateli, wspierające osiągnięcie przemian określonych w strategii. Projekty, które otrzymają dofinansowanie powinny przyczyniać się do ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodarczego, wspierać różnorodność biologiczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, czystego transport, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej.

Szczegółowe warunki konkursu European Green Deal są dostępne na portalu Funding & tender opportunities.

W ramach poszczególnych tematów konkursowych dysponujemy bazą ofert współpracy od zagranicznych jednostek. W celu zapoznania się z nimi zachęcamy do kontaktu  z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23.

Dodatkowo, istnieje możliwość zamieszczenia własnego ogłoszenia o poszukiwaniu partnera lub zgłoszenia swojej jednostki jako potencjalnego członka konsorcjum. W tym celu również serdecznie zachęcamy do kontaktu.
 

The European Green Deal

Komentarze