Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Wrzesień 2020

30.09.2020

I tura naboru do Inkubatora: Włącznik Innowacji Społecznych

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zachęcamy do udziału w naborze do Inkubatora.

Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zgłoszenia można składać do 18 października 2020 r. Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.09.2020

PAKT czyli Premia dla AKTywych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowując się do udziału w kolejnym 9. Programie Ramowym Horyzont Europa i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, zainicjowało projekt PAKT czyli Premia dla AKTywych . Służył on będzie stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlepszych naukowców. Już teraz jednostki naukowe zachęcane są do dostosowywania regulaminów wynagradzania do rozwiązań zawartych w PAK-cie. Pozwoli to na wdrożenie odpowiednich przepisów przed pierwszymi konkursami w ramach programu HE. Regulacje opracowane w ramach projektu PAKT to swego rodzaju umowa uczelni, czy instytutu z aktywnymi naukowcami. Ułatwią one realizację projektów, m.in. programu Horyzont Europa. Wypracowane rozwiązania zostaną wykorzystane także przy konstruowaniu regulacji NCBR...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.09.2020

Szkolenie on-line: Jak napisać dobry abstrakt

Zapraszamy wszystkich doktorantów i młodych naukowców na szkolenie on-line poświęcone abstraktom tekstów naukowych, w tym wniosków grantowych, które odbędzie się 15 października o godz. 10:00. 

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Zarówno jeżeli mowa o rozmowie kwalifikacyjnej, pierwszej randce czy tekstach naukowych. Te ostatnie są szczególnie trudne i łatwo przy ich pisaniu o błędy, które mogą zaważyć na dobrym wizerunku naukowca. Żeby tego uniknąć wystarczy zrozumieć ideę absktraktu i nauczyć się dobrze go pisać. W tym celu przygotowaliśmy szkolenie on-line, podczas którego uczestnicy zdobędą m.in. praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania abstraktów. Dowiedzą się, jak stworzyć ciekawy opis, a zarazem ściśle odnoszący się do treści tekstu naukowego i w pewnym stopniu „samowystarczalny”. Ponadto, nauczą się efektywnie korzystać z abstraktów innych autorów w celu sprawnej pracy...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.09.2020

Horyzont Europa: wstępne terminy konkursów na granty ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w nadchodzącym Programie Ramowym Horyzont Europa.

ERC sfinansuje kilka rodzajów grantów badawczych m.in.: ERC Starting Grant 2021 (12 stycznia – 9 marca 2021 r.): dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie, do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat; ERC Consolidator Grant 2021 (21 stycznia – 20 kwietnia 2021 r.): dla naukowców chcących stworzyć swój pierwszy niezależny zespół lub program badawczy, 7-12 lat po doktoracie, do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat; ERC Advanced Grant 2021 (20 maja – 31 sierpnia 2021 r.): dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym, do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat. Ostateczne...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.09.2020

European Green Deal call już otwarty!

Zachęcamy do wzięcia udziału w nowych konkursie European Green Deal w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego budżet wynosi ok. 1 miliard euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Wnioski można składać do 26 stycznia 2021 r.

Konkurs wpisuje się w założenia europejskiej polityki neutralności klimatycznej i ma pomóc w osiągnięciu tego celu. Projekty, które otrzymają dofinansowanie powinny przyczyniać się do ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodarczego, wspierać różnorodność biologiczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, czystego transport, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej. Co więcej, współpraca z partnerami międzynarodowymi ma prowadzić do poprawy światowych norm środowiskowych. Szczegółowe warunki konkursu European Green Deal są dostępne na portalu Funding & tender opportunities . Zachęcamy także do udziału w spotkaniach brokerskich związanych z otwartymi konkursami: 13 – 14 października 2020 r. H2020 Virtual Brokerage Event on the European...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.09.2020

Wirtualne wydarzenie brokerskie - zaproszenie do składania wniosków EU Green Deal

Zachęcamy do wzięcia udziału w międzynarodowym wirtualnym wydarzeniu brokerskim, które odbędzie się w dniach 13-14 października 2020 r. Dla jednostek planujących złożyć wniosek w konkursie Zielony Ład to niepowtarzalna szansa otrzymania najświeższych informacji z Komisji Europejskiej. Otwarcie konkursu nastąpi 18 września 2020 r . Podczas wydarzenia przedstawione zostanie zaproszenie do aplikowania o grant, a także uwagi i oczekiwania KE. Spotkania matchmakingowe i networkingowe to okazja do tworzenia sieci międzynarodowych kontaktów celem zbudowania konsorcjów w przyszłości. Wydarzenie skierowane jest do MŚP, dużych firm i organizacji badawczych z całej Europy. Organizatorem jest sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Enterprise Ireland ,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.09.2020

Webinar: Biznes z UK - skuteczna komunikacja

O tym, że komunikacja jest kluczowa w biznesie wie każdy. Jednak bez zrozumienia różnic kulturowych, specyficznego słownictwa czy choćby poczucia humoru może być trudno nawiązać współpracę w biznesie. Zwłaszcza z Wielką Brytanią. Dlatego zapraszamy Was na webinar organizowany dzięki sieci Enterprise Europe Network, podczas którego dowiecie się jak się komunikować i jakich błędów unikać w kontaktach z mieszkańcami UK...» Czytaj dalej
Szkolenia
15.09.2020

Wpływ Covid-19 na pracę naukowców i mobilność – ankieta

Pandemia Covid-19 ma ogromny wpływ na pracę naukowców, międzynarodową mobilność i współpracę badaczy na świecie. Ograniczenia z nią związane nie tylko dotykają warunków pracy naukowców, ale też uniemożliwiają kontakty z innymi badaczami, ciągłość finansowania badań, podejmowania współpracy zagranicznej oraz rozpowszechnianie wyników prowadzonych badań, ponieważ konferencje i inne spotkania są często odwoływane.

Dlaczego kolejna ankieta? Ze względu na fakt, że wiedza na temat skutków pandemii dla naukowców i mobilności naukowej w UE jest nadal bardzo ograniczona, naukowcy zadają sobie pytania: • Jak radzić sobie z efektami pandemii, tak aby móc kontynuować badania i osiągnąć zamierzone rezultaty? • Jak komunikować się i współpracować z innymi badaczami w innych jednostkach i krajach, a czasie kiedy ograniczona jest możliwość podróżowania? • Czy zasadnym jest nadal planować swój wyjazd zagraniczny? Zebrane w ankiecie informacje pozwolą uzyskać informacje i na ich podstawie wyciągnąć wnioski, które pomogą badaczom sprostać dzisiejszym wyzwaniom, z którymi muszą się mierzyć przez nadal...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.09.2020

Nabór wniosków do nowego programu Granty Interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w nowym programie Granty Interwencyjne NAWA, który skierowany jest do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego. Zamknięcie konkursu 31 grudnia 2020 r.

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.09.2020

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2020

Zachęcamy do udziału w sztandarowym wydarzeniu Komisji Europejskiej, skupiającym naukowców, przedsiębiorców i wszystkie osoby, które chcą wspólnie kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie. Tegoroczne spotkania odbędą się wirtualnie w dniach 22-24 września 2020 r.

Interaktywne panele dyskusyjne umożliwią uczestnikom wymianę opinii na temat polityki w zakresie badań naukowych i innowacji, jej finansowani oraz roli w odbudowie Europy po bezprecedensowym, globalnym kryzysie. Jest to szczególnie istotne teraz, tuż przed uruchomieniem nowego Programu Ramowego UE Horyzont Europa oraz rozszerzonej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. To niepowtarzalna szansa dla: studentów: uzyskają dostęp do nowej wiedzy i możliwość spotkania ekspertów w swojej dziedzinie; naukowców: podzielą się swoimi pomysłami i nawiążą kontakty z przyszłymi współpracownikami, znajdą możliwości finansowania badań; start-upów: odkryją co dzieje się w interesującej dziedzinie i znajdą inspirację; administratorów badań: otrzymają dostęp do najświeższych danych, co pomoże w konsultacji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.09.2020

Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły XXIII edycję konkursu na innowacyjny produkt. Uczestnicy mają szansę wygrać nagrody finansowe, których łączna wartość wyniesie aż 600 tys. zł. Zgłoszenia można przesyłać już od 21 września 2020 r.

Konkurs jest skierowany do uczelni, instytutów naukowych i badawczych oraz przedsiębiorców prowadzący działalność na terenie Polski, a także ich konsorcjów. Produkt zgłoszony do konkursu powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik muszą dysponować autorskimi prawami majątkowymi, patentowymi lub innymi rodzajem praw własności intelektualnej do zgłoszonego produktu. Rywalizacja będzie toczyła się w trzech kategoriach: Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają nagrody w wysokości 100 tys. zł, a także wsparcie promocyjne oraz prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości ....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.09.2020

Poszukiwani Eksperci Komisji Europejskiej

Zapraszamy osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działające w sferze badawczo-rozwojowej lub biznesie oraz posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym na indywidualne konsultacje on-line.

Doradcy ds. programów ramowych UE wyjaśnią jak założyć profil Eksperta KE oraz przedstawią korzyści wynikające z pełnienia tej funkcji. Bycie Ekspertem to bowiem szansa pozyskania praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, poznania wymagań i oczekiwań KE, nawiązania międzynarodowych kontaktów, a także otrzymania atrakcyjnego wynagrodzenia! Jakie zadania do zrealizowania może mieć Ekspert? ocena wniosków projektowych w PR Horyzont 2020; udzielanie Komisji niezależnych porad dotyczących postępowania i uczciwości wszystkich etapów procesu oceny; wsparcie KE w monitorowaniu realizacji projektów, które otrzymały już finansowanie, biorąc pod uwagę opisy pracy, sprawozdania i wyniki; monitoring etyczny; pomoc we wdrażaniu, ocenie lub projektowaniu polityk i/lub programów; ocena...» Czytaj dalej
Programy Badawcze