Horyzont Europa: wstępne terminy konkursów na granty ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w nadchodzącym Programie Ramowym Horyzont Europa.

ERC sfinansuje kilka rodzajów grantów badawczych m.in.:

  • ERC Starting Grant 2021 (12 stycznia – 9 marca 2021 r.): dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie, do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat;
  • ERC Consolidator Grant 2021 (21 stycznia – 20 kwietnia 2021 r.): dla naukowców chcących stworzyć swój pierwszy niezależny zespół lub program badawczy, 7-12 lat po doktoracie, do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat;
  • ERC Advanced Grant 2021 (20 maja – 31 sierpnia 2021 r.): dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym, do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

Ostateczne daty otwarcia i zamknięcia naboru wniosków mogą ulec zmianie.

Komentarze