Poszukiwani Eksperci Komisji Europejskiej

Zapraszamy osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działające w sferze badawczo-rozwojowej lub biznesie oraz posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym na indywidualne konsultacje on-line.

Doradcy ds. programów ramowych UE wyjaśnią jak założyć profil Eksperta KE oraz przedstawią korzyści wynikające z pełnienia tej funkcji. Bycie Ekspertem to bowiem szansa pozyskania praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, poznania wymagań i oczekiwań KE, nawiązania międzynarodowych kontaktów, a także otrzymania atrakcyjnego wynagrodzenia!

Jakie zadania do zrealizowania może mieć Ekspert?

  • ocena wniosków projektowych w PR Horyzont 2020;
  • udzielanie Komisji niezależnych porad dotyczących postępowania i uczciwości wszystkich etapów procesu oceny;
  • wsparcie KE w monitorowaniu realizacji projektów, które otrzymały już finansowanie, biorąc pod uwagę opisy pracy, sprawozdania i wyniki;
  • monitoring etyczny;
  • pomoc we wdrażaniu, ocenie lub projektowaniu polityk i/lub programów;
  • ocena wniosków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN);
  • wsparcie działań coachingowych w ramach instrumentu MŚP.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do tego prestiżowego grona zachęcamy do udziału w bezpłatnych konsultacjach on-line. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z naszą konsultantką ds. programów ramowych UE, p. Sarą Tabor-Osińską, e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.

Komentarze