Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły XXIII edycję konkursu na innowacyjny produkt. Uczestnicy mają szansę wygrać nagrody finansowe, których łączna wartość wyniesie aż 600 tys. zł. Zgłoszenia można przesyłać już od 21 września 2020 r.

Konkurs jest skierowany do uczelni, instytutów naukowych i badawczych oraz przedsiębiorców prowadzący działalność na terenie Polski, a także ich konsorcjów. Produkt zgłoszony do konkursu powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik muszą dysponować autorskimi prawami majątkowymi, patentowymi lub innymi rodzajem praw własności intelektualnej do zgłoszonego produktu. Rywalizacja będzie toczyła się w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają nagrody w wysokości 100 tys. zł, a także wsparcie promocyjne oraz prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości.

W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

Zgłoszenia można przesłać w okresie od 21 września do 29 października 2020 r.

Szczegółowe informację wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie PARP.

Polski_Produkt_Przyszlosci.png

Komentarze