PAKT czyli Premia dla AKTywych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowując się do udziału w kolejnym 9. Programie Ramowym Horyzont Europa i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, zainicjowało projekt PAKT czyli Premia dla AKTywych. Służył on będzie stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlepszych naukowców. Już teraz jednostki naukowe zachęcane są do dostosowywania regulaminów wynagradzania do rozwiązań zawartych w PAK-cie. Pozwoli to na wdrożenie odpowiednich przepisów przed pierwszymi konkursami w ramach programu HE.

Regulacje opracowane w ramach projektu PAKT to swego rodzaju umowa uczelni, czy instytutu z aktywnymi naukowcami. Ułatwią one realizację projektów, m.in. programu Horyzont Europa.

Wypracowane rozwiązania zostaną wykorzystane także przy konstruowaniu regulacji NCBR i NCN, tworząc jeden, spójny z europejskimi zasadami, system premiowania najlepszych naukowców. Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie wynagradzania, oprócz korzyści dla naukowców przyniesie jeszcze większy zysk uczelniom i instytutom, zwiększą się tzw. koszty pośrednie od wyższych wynagrodzeń i dzięki większemu udziałowi naukowców.

Co istotne, obecny mechanizm wsparcia „Premia na Horyzoncie” nie będzie kontynuowany w projektach HE.

Więcej informacji o projekcie PAKT oraz propozycja regulacji dot. dodatkowego wynagrodzenia projektowego na stronie MNiSW.
 

Komentarze