Wpływ Covid-19 na pracę naukowców i mobilność – ankieta

Pandemia Covid-19 ma ogromny wpływ na pracę naukowców, międzynarodową mobilność i współpracę badaczy na świecie. Ograniczenia z nią związane nie tylko dotykają warunków pracy naukowców, ale też uniemożliwiają kontakty z innymi badaczami, ciągłość finansowania badań, podejmowania współpracy zagranicznej oraz rozpowszechnianie wyników prowadzonych badań, ponieważ konferencje i inne spotkania są często odwoływane.

Dlaczego kolejna ankieta?

Ze względu na fakt, że wiedza na temat skutków pandemii dla naukowców i mobilności naukowej w UE jest nadal bardzo ograniczona,  naukowcy zadają sobie pytania:
•    Jak radzić sobie z efektami pandemii, tak aby móc kontynuować badania i osiągnąć zamierzone rezultaty?
•    Jak komunikować się i współpracować z innymi badaczami w innych jednostkach i krajach, a czasie kiedy ograniczona jest możliwość podróżowania?
•    Czy zasadnym jest nadal planować swój wyjazd zagraniczny?
Zebrane w ankiecie informacje pozwolą uzyskać informacje i na ich podstawie wyciągnąć wnioski, które pomogą badaczom sprostać dzisiejszym wyzwaniom, z którymi muszą się mierzyć przez nadal trudny do oszacowania czas.

Serdecznie zachęcamy naukowców do udziału w badaniu. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 15 min.

Szczegółowe informacje i ankieta.

 

Komentarze