European Green Deal call już otwarty!

Zachęcamy do wzięcia udziału w nowych konkursie European Green Deal w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego budżet wynosi ok. 1 miliard euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Wnioski można składać do 26 stycznia 2021 r.

Konkurs wpisuje się w założenia europejskiej polityki neutralności klimatycznej i ma pomóc w osiągnięciu tego celu. Projekty, które otrzymają dofinansowanie powinny przyczyniać się do ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodarczego, wspierać różnorodność biologiczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, czystego transport, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej. Co więcej, współpraca z partnerami międzynarodowymi ma prowadzić do poprawy światowych norm środowiskowych.

Szczegółowe warunki konkursu European Green Deal są dostępne na portalu Funding & tender opportunities.

Zachęcamy także do udziału w spotkaniach brokerskich związanych z otwartymi konkursami:

13 – 14 października 2020 r. H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call
14 października 2020 r.  Horizon 2020 Green Deal Call Virtual Brokerage Event
27 października 2020 r. Virtual Brokerage Event: SSH in the Green Deal Call
28 października 2020 r. Circular Bioeconomy: A Polish-Finnish Matchmaking Workshop
4 maja – 31 grudnia 2020 r. Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy
29 września – 15 października 2020 r. Horizon 2020 Green Deal: Information and Consortia Building Event Series

Podczas wydarzeń przedstawione zostaną zaproszenia do aplikowania o granty, a także uwagi i oczekiwania KE.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy także do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Sarą Tabor-Osińską, e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl.

Dodatkowe inicjatywy związane z planem działań na rzecz zrównoważonej gospodarki sfinansowane zostaną również w ramach nadchodzącego unijnego PR Horyzont Europa.

Komentarze