Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Październik 2019

31.10.2019

Zbliżające się konkursy w ramach ERA–NET

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi konkursami w ramach Era-Net.

Poniżej przedstawiamy listę konkursów adresowanych do jednostek i konsorcjów naukowych oraz przedsiębiorstw: • ERA-NET CO-FUND ICT AGRI FOOD • ERA-NET CO-FUND ICRAD • ERA-NET CO-FUND Aquatic Pollutants Planowane badania przemysłowe i prace rozwojowe skupiać się będą na tematyce: ICT w rolnictwie, chorobach zakaźnych zwierząt i gospodarce wodnej. Szczegółowe informacje nt. możliwości aplikacji zamieszczone zostaną na stronie NCBR w dniu ogłoszenia poszczególnych konkursów – w drugiej połowie listopada. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z p. Sarą Tabor-Osińską - konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych, e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl , tel. 91 449 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.10.2019

Poszukiwanie partnerów w programie Horyzont 2020 – zareklamuj siebie i sprawdź innych

Funding & tender opportunities to portal dla wnioskodawców i realizatorów programów ramowych Unii Europejskiej, w tym dla Horyzontu 2020. Znajdują się tam informacje
o konkursach, a także wszystkie dokumenty związane z programem H2020.

Portal służy również do składania wniosków, obsługi projektów oraz do rejestracji w bazie ekspertów Komisji Europejskiej. Dodatkowo w ramach serwisu funkcjonuje narzędzie do wyszukiwania potencjalnych partnerów i ofert współpracy - Partner Search , które ma na celu wspierać autorów propozycji projektowych przy budowaniu konsorcjów. Pozwala ono m.in. wyszukiwać instytucje, które uzyskały finansowanie, czy też zamieszczać i przeglądać oferty współpracy w odniesieniu do wybranego konkursu lub tematu. Jeżeli chcą Państwo znaleźć partnerów, dysponujących określonymi kompetencjami, obiektami lub doświadczeniem, którzy mają już trwające projekty lub przeglądać bazę danych zarejestrowanych organizacji, zachęcamy do odwiedzenia zakładki Partner Search na portalu Funding & tenders ....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.10.2019

Dyżur ekspercki: Horyzont 2020 – gdzie aplikować?

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na dyżur ekspercki, poświęcony dostępnym możliwościom finansowania w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie niepowtarzalną okazją do uzyskania informacji m.in. na temat: zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, aktualnych i nadchodzących naborów wniosków, sposobności dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej, możliwości stworzenia własnego projektu, ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty. Dyżur ekspercki odbędzie się w piątek, 15 listopada 2019 w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Fastryga (025). Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji . Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie poprowadzą konsultanci z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.10.2019

Nabór wniosków w inicjatywie ERA-NET Smart Grids Plus, 4. konkurs (MICall2019)

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE informuje, że dnia 18 września 2019 rozpoczął się nabór wniosków do 4. konkursu pn. Energy Storage Solutions – development of sustainable, integrated storage solutions for both short- and long-term storage w ramach ERA-NET SES.

Konkurs adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów składających się z co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów uczestniczących, w tym przedsiębiorstwo lub grupa podmiotów z udziałem przynajmniej jednego przedsiębiorcy oraz organizacji naukowej. Całkowity budżet konkursu wynosi 22.550.000 euro, z czego 600.000 euro dostępne jest dla wnioskodawców z Polski. Dla uczelni dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100%. Finansowanie dotyczy projektów RDD (Research, Development & Demonstration), które obejmują badania przemysłowe lub prace rozwojowe w dziedzinie zrównoważonych, zintegrowanych systemów krótko- i długoterminowego magazynowania energii w obszarach takich jak: Electrical storage Electrochemical storage Material storage Thermal storage Mechanical storage Do 12 listopada 2019...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.10.2019

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w październiku 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na październik 2019 , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania z różnych dziedzin. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa , e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.10.2019

Dofinansowanie dla miast w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką konkursów dedykowanych miastom w programie Horyzont2020.

Opublikowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) zestawienie ( Finansowanie Smart Cities H2020 ) obejmuje szerokie spektrum zagadnień, które zakładają testowanie nowoczesnych rozwiązań, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców miast oraz służb odpowiedzialnych za jego organizację. Do wyboru jest aż 13 tematów w czterech obszarach, skupiających się na: adaptacji do zmian klimatu; transporcie; rozwiązaniach telekomunikacyjnych; poprawie efektywności energetycznej budynków; zastosowaniu nowych, inteligentnych materiałów w budownictwie; rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo; opracowaniu strategii i polityk miejskich; niwelowaniu powstawania nierówności społeczno-ekonomicznych. Najbliższe terminy naborów upływają już w styczniu 2020! Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z p. Sarą Tabor-Osińską , konsultantką...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.10.2019

Obchody 20lecia RCIiTT :)

Był tort, szampan, kwiaty i prezenty urodzinowe. W czwartek 24 października w Hotelu Vulcan w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii świętowało swój okrągły jubileusz. W uroczystych obchodach 20-lecia wzięło udział 135 osób.

W 1999 roku na Politechnice Szczecińskiej powstało Biuro Programów Międzynarodowych, które miało wspierać naukowców uczelni we współpracy międzynarodowej w pozyskiwaniu możliwości wyjazdów zagranicznych dla studentów. Biuro funkcjonowało w budynku starego rektoratu i na początku tworzyły je trzy kobiety. Rozwijało się bardzo prężnie. Do współpracy międzynarodowej zdobywaliśmy kolejne uczelnie, coraz szersza była oferta wyjazdów zagranicznych dla naszych studentów – wspomniała podczas swojego wystąpienia Joanna Niemcewicz, dyrektor RCIiTT. Od 2013 roku siedzibą Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest poprzemysłowy budynek Zakładów Odzieżowych DANA (ul. Jagiellońska 20-21), który przez ZUT został zmodernizowany i z powodzeniem służy pracownikom uczelni oraz jej partnerom biznesowym....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.10.2019

Zmiana godzin pracy w dniach 24-25 października 2019

Uprzejmie informujemy, że w związku z obchodami jubileuszu 20lecia RCIiTT zmieniamy godziny pracy.

W czwartek 24 października pracujemy do godz. 14:00, a w piątek 25 października zaczynamy pracę od godziny 10:00. Za utrudnienia przepraszamy.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.10.2019

Szybka ścieżka – konkurs z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 200 mln zł. Nabór wniosków w obu konkursach będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 14 listopada 2019 do 14 stycznia 2020 (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR . Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest p. Agnieszka Kasprowiak , e-mail: Agnieszka.Kasprowiak@zut.edu.pl ,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.10.2019

Nowy program: Projekty Międzynarodowe współfinansowane

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie informuje, że dnia 28 czerwca 2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”, w ramach którego nabór prowadzony jest w sposób ciągły tzn. nie ma charakteru konkursu.

Jego przedmiotem jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w ramach: 1) programów badawczych Unii Europejskiej, 2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych. Dofinansowanie obejmuje do 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę. Adresatami programu są m.in. uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskować o finansowanie mogą także podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju. Wnioski można składać od 15 lipca...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.10.2019

Lista rezerwowa na warsztaty: Crowdfunding jako instrument finansowania biznesu i wprowadzania produktu na rynek

Informujemy, że wszystkie miejsca na warsztaty z crowdfundingu, które odbędą się 29 października są już zajęte. Ze względu na duże zainteresowanie tym tematem, postanowiliśmy otworzyć listę rezerwową.

Osoby, które dopiszą się do listy będą miały pierwszeństwo w rejestracji na kolejne warsztaty z crowdfundingu, które sieć Enterprise Europe Network planuje przeprowadzić już w styczniu 2020. Żeby dopisać się do listy prosimy o wysłanie maila na adres: Wojciech.Jedrzejewski@zut.edu.pl Informacje dot. warsztatu: W ramach pierwszego bloku warsztatu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania finansowania społecznościowego, rodzaje crowdfundingu i przykładowe kampanie. Drugi blok zostanie poświęcony instrumentowi Crowdfunding canvas. Z wykorzystaniem tego instrumentu uczestnicy będą pracować nad przykładowymi kampaniami crowdfundingowymi. W ramach pracy nad kampanią zostaną poruszone tematy: • Definicja celów kampanii • Definicja grupy docelowej • Tworzenie wizerunku • Podstawy strategii I kanały...» Czytaj dalej
Szkolenia