Szybka ścieżka – konkurs z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się  z maksymalnie 3 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 200 mln zł.

Nabór wniosków w obu konkursach będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 14 listopada 2019 do 14 stycznia 2020 (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest p. Agnieszka Kasprowiak, e-mail: Agnieszka.Kasprowiak@zut.edu.pl, tel. 91 449 40 91.

Komentarze