Dofinansowanie dla miast w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką konkursów dedykowanych miastom w programie Horyzont2020.

Opublikowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) zestawienie (Finansowanie Smart Cities H2020) obejmuje szerokie spektrum zagadnień, które zakładają testowanie nowoczesnych rozwiązań, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców miast oraz służb odpowiedzialnych za jego organizację.

Do wyboru jest aż 13 tematów w czterech obszarach, skupiających się na:

  • adaptacji do zmian klimatu;
  • transporcie;
  • rozwiązaniach telekomunikacyjnych;
  • poprawie efektywności energetycznej budynków;
  • zastosowaniu nowych, inteligentnych materiałów w budownictwie;
  • rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo;
  • opracowaniu strategii i polityk miejskich;
  • niwelowaniu powstawania nierówności społeczno-ekonomicznych.

Najbliższe terminy naborów upływają już w styczniu 2020!

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z p. Sarą Tabor-Osińską, konsultantką ds. programów badawczych UE, e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.

Komentarze