Zbliżające się konkursy w ramach ERA–NET

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi konkursami w ramach Era-Net.

Poniżej przedstawiamy listę konkursów adresowanych do jednostek i konsorcjów naukowych oraz przedsiębiorstw:

•            ERA-NET CO-FUND ICT AGRI FOOD

•            ERA-NET CO-FUND ICRAD

•            ERA-NET CO-FUND Aquatic Pollutants

Planowane badania przemysłowe i prace rozwojowe skupiać się będą na tematyce: ICT w rolnictwie, chorobach zakaźnych zwierząt i gospodarce wodnej.

Szczegółowe informacje nt. możliwości aplikacji zamieszczone zostaną na stronie NCBR w dniu ogłoszenia poszczególnych konkursów –  w drugiej połowie listopada.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z p. Sarą Tabor-Osińską - konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych, e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.

Komentarze