Nowy program: Projekty Międzynarodowe współfinansowane

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie informuje, że dnia 28 czerwca 2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”, w ramach którego nabór prowadzony jest w sposób ciągły tzn. nie ma charakteru konkursu.

Jego przedmiotem jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w ramach:

1) programów badawczych Unii Europejskiej,

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Dofinansowanie obejmuje do 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę.

Adresatami programu są m.in. uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskować o finansowanie mogą także podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju.

Wnioski można składać od 15 lipca br. za pośrednictwem systemu OSF (http://www.osf.opi.org.pl/).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie MNiSW.

Komentarze