Nabór wniosków w inicjatywie ERA-NET Smart Grids Plus, 4. konkurs (MICall2019)

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE informuje, że dnia 18 września 2019 rozpoczął się nabór wniosków do 4. konkursu pn. Energy Storage Solutions – development of sustainable, integrated storage solutions for both short- and long-term storage w ramach ERA-NET SES.

Konkurs adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów składających się z co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów uczestniczących, w tym przedsiębiorstwo lub grupa podmiotów z udziałem przynajmniej jednego przedsiębiorcy oraz organizacji naukowej. Całkowity budżet konkursu wynosi 22.550.000 euro, z czego 600.000 euro dostępne jest dla wnioskodawców z Polski. Dla uczelni dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100%.

Finansowanie dotyczy projektów RDD (Research, Development & Demonstration), które obejmują badania przemysłowe lub prace rozwojowe w dziedzinie zrównoważonych, zintegrowanych systemów krótko- i długoterminowego magazynowania energii w obszarach takich jak:

  • Electrical storage

  • Electrochemical storage

  • Material storage

  • Thermal storage

  • Mechanical storage

Do 12 listopada 2019 konsorcjum międzynarodowe powinno złożyć poprzez system elektroniczny tzw. registration of interest, czyli deklarację udziału w konkursie (The NordForsk Call and Application Portal). Jest to niezbędny krok przed złożeniem full project proposal, którego termin upływa z dn. 22 stycznia 2020.

Nabór wniosków krajowych - II kwartał 2020r.

Aby składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej, wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR podczas tzw. compulsory advisory period (18.09.2019 – 22.01.2020).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie NCBR  oraz programu ERA-NET Smart Grids Plus.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych z p. Sarą Tabor-Osińską, e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl tel. 91 449 45 49.

 

Komentarze