Konkurs POIR: Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim: Lubelska wyżyna technologii fotonicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru technologii fotonicznych, obejmujących badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się konsorcja, w których skład wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) oraz jedna jednostka naukowa. Ponadto przynajmniej jeden podmiot musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze województwa lubelskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu.

Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 17 mln zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 15 listopada 2019 do 29 stycznia 2020 (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest p. Agnieszka Kasprowiak, e-mail: Agnieszka.Kasprowiak@zut.edu.pl, tel. 91 449 40 91.

Komentarze