Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Kwiecień 2019

26.04.2019

RCIiTT ZUT rekrutuje: Konsultant ds. programów badawczych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), poszukuje do zespołu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE dynamicznej osoby na stanowisko konsultanta ds. programów badawczych z zakresu Horyzontu 2020.

Oczekujemy: wyższego wykształcenia, znajomości jęz. angielskiego w stopniu zaawansowanym zarówno w mowie, jak i piśmie (minimum poziom B2), umiejętności tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych, zdolności do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych, dobrej organizacji pracy, szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia, kreatywności i dużego zaangażowania, przywiązywania dużej wagi do szczegółów, wysokich umiejętności interpersonalnych. Doświadczenie nie jest kryterium decydującym o wyborze kandydata. Oferujemy: umowę o pracę, udział w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych, pracę w nowoczesnym biurze w centrum Szczecina, intensywny rozwój zawodowy, pracę w młodym, dynamicznym zespole. Zainteresowane osoby proszone są o nadesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: innowacje@zut.edu.pl do dnia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.04.2019

Najważniejsze wydarzenia w Horyzoncie 2020

Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych planowanych wydarzeń, dni informacyjnych i spotkań brokerskich dotyczących Programu Ramowego Horyzont 2020, organizowanych w Polsce i Europie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą oraz do śledzenia zmian, które będziemy na bieżąco dokonywać wraz z pojawiającymi się informacjami ze strony organizatorów poszczególnych inicjatyw (m.in. linki wydarzeń). Data Miejsce Tytuł Obszar badawczy 6 maja 2019 Bruksela III Forum Naukowego Panelu KE ds. Zdrowia Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan 7.05.2019 Warszawa EIC Roadshow! Europejska Rada ds. Innowacji 13-17.05.2019 Poznań EuroHPC Week 2019 Technologie informacyjne i komunikacyjne 23-29.05.2019 Olsztyn EIT Food RIS Venturing School Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka 4-5.06.2019 Bruksela wizyta studyjna Transforming and Digitizing Industry Nanotechnologie, Materiały, Produkcja, Biomateriały 4-7.06.2019 Rumunia konferencja FISA2019 i EURADWASTE’19 EURATOM 12.06.2019 Bruksela IMI...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.04.2019

VI konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków w VI konkursie EIG CONCERT-Japan. Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierająca i rozwijająca współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) pomiędzy krajami europejskimi a Japonią. Tematyka przygotowywanych wniosków powinna dotyczyć Smart Water Management for Sustainable Society.

Konsorcjum międzynarodowe powinno się składać z min. trzech podmiotów : jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich. Wnioskodawcami mogą być: Organizacje badawcze, Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, Grupy podmiotów, W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na: Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek, Badania przemysłowe, Prace rozwojowe. Konkurs jest jednoetapowy, nabór wniosków trwa do 14 czerwca 2019. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na realizację badań, dodatkowo muszą złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 750 000 EUR . Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.04.2019

Konkursy: OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w nowej odsłonie, co oznacza że warunki konkursowe zostały dostosowane do Ustawy 2.0. Łączna pula dofinansowania to 330 mln zł.

Konkurs OPUS Dla kogo? Konkurs OPUS skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia, tytułu naukowego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada przynajmniej jedną pracę (opublikowaną lub przyjętą do druku), bądź jedno dokonanie artystyczne czy artystyczno-naukowe. Możliwości finansowania. W ramach konkursu OPUS możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupienie bądź wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Można również otrzymać środki na pokrycie innych kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, a także na przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. Okres realizacji. Projekty w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2019

Dodatki do wynagrodzeń w projektach Horyzont 2020 – Premia na Horyzoncie 2 uruchomiona!

Informujemy że dnia 12 kwietnia Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego ogłosił uruchomienie kolejnej edycji przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”, którego zadaniem jest wsparcie finansowe podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 i Euratom.

Od 15 kwietnia 2019 roku uczelnie, instytuty oraz inne podmioty prowadzące działalność naukową, które realizują projekty badawczo-innowacyjnie w ramach większości programów Komisji Europejskiej mogą składać wnioski o przyznanie środków finansowych przeznaczonych na dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym i biorących udział w realizacji projektu. Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia stanowi równowartość w złotych: 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro, 25% wysokości finansowania projektu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2019

Spotkanie informacyjne: stypendia Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej

Planujesz rozpoczęcie kariery międzynarodowej? Jesteś doświadczonym naukowcem, który posiada stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie badawcze po uzyskaniu stopnia magistra? Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się jakie możliwości dają Ci stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie oraz dowiedz się jak napisać doskonały wniosek!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim ma przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej”, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30, w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Alei Papieża Jana Pawła II 22A. Wydarzenie skierowane jest do naukowców, którzy szukają możliwości międzynarodowego rozwoju swojej kariery naukowej oraz dla doświadczonych naukowców, którzy chcieliby przyjąć naukowca z zagranicy w ramach stypendiów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie. Spotkanie poprowadzi Edyta Pazura-Umecka , która jest specjalistką z zakresu stypendiów MSCA. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą...» Czytaj dalej
Szkolenia
17.04.2019

Dolnośląska strefa technologii biomedycznych - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim w ramach programu POIR

NCBiR ogłosiło konkurs dla Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie projektów wpisujących się w zakres tematyczny Wspólnego Przedsięwzięcia.

Wnioski w konkursie mogą składać wyłącznie konsorcja obejmujące co najmniej jedną jednostkę naukową oraz jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa, a w jego skład może wejść maksymalnie 5 podmiotów. W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Województwa Dolnośląskiego. W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) oraz dotyczyć tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów należ składać wyłącznie w wersji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.04.2019

Szkolenie ABC Przedsiębiorczości

Masz pomysł na biznes? Chcesz otworzyć firmę, o której marzyłeś, która pozwoli Ci realizować Twoje pasje i plany, a do tego stanie się Twoim głównym źródłem dochodu? Nie wiesz od czego zacząć?

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. ABC Przedsiębiorczości , które odbędzie się 8 maja 2019 , w godz. 10:00-13:00 , w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Zapraszamy wszystkie osoby, które planują założyć działalność gospodarczą i w związku z tym potrzebują zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, aby móc jak najlepiej wykorzystać możliwości jakie stwarza obecna sytuacja gospodarcza. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawimy formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz procedury rejestracji firmy. Zasady prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz kwestie podatkowe omówi wieloletni praktyk...» Czytaj dalej
Szkolenia
09.04.2019

HORIZON IMPACT AWARD 2019 – pochwal się wpływem swojego projektu i wygraj 10 000 euro

Komisja Europejska ustanowiła nagrodę dla beneficjentów, którzy wykazali się skutecznym wykorzystaniem wyników badań i innowacji w swoich projektach.

Do dnia 28 maja 2019 można aplikować do konkursu Horizon Impact Award 2019. Inicjatywa ma na celu przedstawienie społeczno-ekonomicznych korzyści inwestycji UE w badania i innowacje oraz stworzenie wzorów do naśladowania, a także zainspirowanie przyszłych beneficjentów do maksymalizacji pozytywnych wpływów swoich badań. KE nagrodą Horizon Impact chce uczcić naukowców, których praca miała realny wpływ na codzienne życie, dlatego uhonoruje projekty, które wywołały pozytywne skutki społeczne w całej Europie i poza nią. Pięciu zwycięzców zostanie ogłoszonych podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli we wrześniu 2019. Każdy z nich otrzyma 10 000 Euro. Konkurs jest otwarty wyłącznie dla projektów 7PR oraz zamkniętych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.04.2019

Gra o karierę - Biuro Karier dla Ciebie

W dniach 8 - 14 kwietnia 2019 odbędzie się ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP, którego celem jest promocja działalności Biur Karier wśród społeczności studentów.

W ramach projektu, Biura Karier w całej Polsce organizują warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie” specjalnie dla studentów z całego kraju. Biuro Karier ZUT przygotowało następujący warsztat: „Poznaj swoje talenty” Czy wiesz, że każdy człowiek posiada talenty? Pozostaje je tylko odkryć! Przyjdź na warsztat i dowiedz się: - jak budować pozytywny wizerunek własnej osoby? - jak odnaleźć i rozwijać własne talenty? - jak zmienić sposób patrzenia na siebie? - jak wykorzystać swój potencjał? Warsztat odbędzie się 11 kwietnia br. (czwartek) o godz. 12.00 do 15.30 w sali nr 430...» Czytaj dalej
Szkolenia
09.04.2019

Nieobecność pracowników RCIiTT

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, że w dniu 12.04.2019 pracownicy Centrum będą nieobecni w biurze w związku ze szkoleniem wewnętrznym.

Zapraszamy ponownie już od dnia 15.04.2019.» Czytaj dalej
Szkolenia
04.04.2019

Energia - nowe konkursy w Horyzoncie 2020!

Komisja Europejska przedstawiła 16 otwartych tematach konkursowych w obszarze Energii, do których można składać wnioski projektowe.

Projekty mogą dotyczyć m.in. problematyki ubóstwa energetycznego, innowacyjnych rozwiązań obniżających koszty renowacji budynków, odzyskiwania ciepła odpadowego z przemysłu czy tworzenia nowych schematów finansowania przedsięwzięć w dziedzinie efektywności energetycznej. Zachęcamy do zapoznania się z tematami i uczestnictwa. LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 Mitigating household energy poverty LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 Mainstreaming energy efficiency finance LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020 Aggregation - Project Development Assistance LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020 Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as...» Czytaj dalej
Programy Badawcze