Konkursy: OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w nowej odsłonie, co oznacza że warunki konkursowe zostały dostosowane do Ustawy 2.0. Łączna pula dofinansowania to 330 mln zł.

Konkurs OPUS

Dla kogo? Konkurs OPUS skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia, tytułu naukowego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada przynajmniej jedną pracę (opublikowaną lub przyjętą do druku), bądź jedno dokonanie artystyczne czy artystyczno-naukowe.

Możliwości finansowania. W ramach konkursu OPUS możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupienie bądź wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Można również otrzymać środki na pokrycie innych kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, a także na przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

Okres realizacji. Projekty w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Do zdobycia jest 300 mln zł.

 

Konkurs PRELUDIUM

Dla kogo? Konkurs PRELUDIUM jest szansą na grant dla osób nieposiadających jeszcze stopnia naukowego doktora.

Możliwości projektu oraz okres realizacji. W ramach projektu można pozyskać środki finansowe m.in. na zakup aparatury (30% wartości projektu badawczego), a ich wysokość zależy od jego czasu realizacji:

  • 70 tys. zł - 12 miesięcy,
  • 140 tys. zł - 24 miesięcy,
  • 210 tys. zł - 36 miesięcy.

Skład zespołu badawczego może liczyć maksymalnie trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. W PRELUDIUM 17 naukowcy mogą otrzymać 30 mln zł.

 

Forma składania wniosków w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z procedurą konkursową, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, do 17 czerwca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w grudniu 2019.

Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF  będzie dostępny 27 maja 2019, a instrukcja przygotowania wniosku kilka dni wcześniej.

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie:

Grażyna Przybylska, e-mail: Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 18,

Monika Izwikow, e-mail: Monika.Izwikow@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 18.