Najważniejsze wydarzenia w Horyzoncie 2020

Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych planowanych wydarzeń, dni informacyjnych i spotkań brokerskich dotyczących Programu Ramowego Horyzont 2020, organizowanych w Polsce i Europie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą oraz do śledzenia zmian, które będziemy na bieżąco dokonywać wraz z pojawiającymi się informacjami ze strony organizatorów poszczególnych inicjatyw (m.in. linki wydarzeń).

Data

Miejsce

Tytuł

Obszar badawczy

6 maja 2019

Bruksela

III Forum Naukowego Panelu KE ds. Zdrowia

Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan

7.05.2019

Warszawa

EIC Roadshow!

Europejska Rada ds. Innowacji

13-17.05.2019

Poznań

EuroHPC Week 2019

Technologie informacyjne i komunikacyjne

23-29.05.2019

Olsztyn

 

EIT Food RIS Venturing School

Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka

4-5.06.2019

Bruksela

 

wizyta studyjna Transforming and Digitizing Industry

Nanotechnologie, Materiały, Produkcja, Biomateriały

4-7.06.2019

Rumunia

konferencja FISA2019 i EURADWASTE’19

EURATOM

12.06.2019

Bruksela

 

IMI Stakeholder Forum

Inicjatywa leków innowacyjnych

12.06.2019

Wilno

 

dzień Informacyjny SPACE

Przestrzeń kosmiczna

12-14.06.2019

Bukareszt

EuroNanoForum

Nanotechnologie, Materiały, Produkcja, Biomateriały

17-18.06.2019

Bukareszt

ESCEL JU Sympozjum

Technologie informacyjne i komunikacyjne oraz Nanotechnologie, Materiały, Produkcja, Biomateriały

25-27.06.2019

Bruksela

dni Informacyjne i spotkanie brokerskie

Energia

3.07.2019

Bruksela

dzień Informacyjny EC Health InfoDay

Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan

4.07.2019

spotkanie brokerskie HNN02 Health Partnering event

3-4.07.2019

Bruksela

dzień informacyjny i spotkanie brokerskie

Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka

lipiec/wrzesień 2019

Warszawa

spotkanie brokerskie

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

17.09.2019

Warszawa

spotkanie brokerskie NMBP

Nanotechnologie, Materiały, Produkcja, Biomateriały

19-20.09.2019

Helsinki

ICT Event 2019

Technologie informacyjne i komunikacyjne oraz Bezpieczne Społeczeństwa

wrzesień 2019

Bruksela

dzień Informacyjny i spotkanie brokerskie

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

wrzesień 2019

Bruksela

dzień informacyjny i spotkanie brokerskie SwafS 2020 Knowledge Day & Brokerage Event

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

 

październik/listopad 2019

Warszawa

Dzień Informacyjny SPACE

Przestrzeń kosmiczna

12.11.2019

Bratysława

dzień informacyjny i spotkanie brokerskie

Europa w zmieniającym się świecie

13.11.2019

SC6 Info Day, Proposal check

12-14.11.2019

Helsinki

konferencja SET-Plan i spotkanie brokerskie

Energia

listopad 2019

Helsinki

SPACE week

Przestrzeń kosmiczna

grudzień 2019

Warszawa

dzień informacyjny i spotkanie brokerskie SwafS 2020 Knowledge Day & Brokerage Event

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

 

jesień 2019

Bruksela

dzień informacyjny i spotkanie brokerskie

Transport