VI konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków w VI konkursie EIG CONCERT-Japan. Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierająca i rozwijająca współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) pomiędzy krajami europejskimi a Japonią. Tematyka przygotowywanych wniosków powinna dotyczyć Smart Water Management for Sustainable Society.

Konsorcjum międzynarodowe powinno się składać z min. trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Wnioskodawcami mogą być:

  • Organizacje badawcze,
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa,
  • Grupy podmiotów,

W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na:

  • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek,
  • Badania przemysłowe,
  • Prace rozwojowe.

Konkurs jest jednoetapowy, nabór wniosków trwa do 14 czerwca 2019.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na realizację badań, dodatkowo muszą złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 750 000  EUR. Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 EUR na projekt.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz programu.