Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Maj 2018

30.05.2018

Seminarium: Zmiany w prawie pracy w 2018 r.

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania zaprasza na seminarium poświęcone prawu pracy, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r.

Kodeks pracy to podstawowy akt prawny regulujący prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, który określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. Zmiany w kodeksie pracy budzą wiele wątpliwości i pytań, które powstają w codziennej pracy. Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom zagadnień prawa pracy w świetle najnowszych zmian. Program spotkania przewiduje omówienie kwestii dotyczących m.in. legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, przestępstw i wykroczeń przeciw prawom pracownika oraz elementarnych zagadnień z zakresu pracy z uwzględnieniem zmian w stanie prawnym. Seminarium adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, osób odpowiedzialnych za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie...» Czytaj dalej
Szkolenia
29.05.2018

Szkolenia dla obecnych i przyszłych eksporterów w Szczecinie, Szczecinku i Wałczu

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

Tematy szkoleń: „ Sztuka prezentacji w biznesie – jak skutecznie sprzedawać na rynkach zagranicznych? " Termin i miejsce szkolenia: 27 czerwca 2018 w Szczecinie Program „Negocjacje biznesowe z zagranicznym partnerem handlowym” Termin i miejsce szkolenia: 28 czerwca 2018 w Szczecinku Program „Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych” Termin i miejsce szkolenia: 29 czerwca 2018 w Wałczu Program Korzyści z udziału w szkoleniu: minimum 8 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów - praktyków komplet materiałów szkoleniowych całodzienne wyżywienie konsultacje indywidualne zaświadczenie o udziale w szkoleniu W celu potwierdzenia udziału należy uzupełnić i odesłać formularz zgłoszenia na adres szkolenia@efszkolenia.pl ....» Czytaj dalej
Szkolenia
25.05.2018

Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych oraz zmiany w Polityce prywatności i Regulaminie rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych przez RCIiTT.

W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zachęcamy Państwa do zapoznania się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych udostępnionych Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie za pośrednictwem serwisu internetowego Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT oraz zaktualizowaną Polityką prywatności tego serwisu. Zmianie uległy również zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Regulaminie rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych przez RCIiTT . Zapraszamy do lektury!» Czytaj dalej
Szkolenia
23.05.2018

II konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Research Foundation (NRF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze dotyczące szerokiego zakresu tematycznego.

Tematyka: - Health sciences, - Agriculture, - Biosciences and biotechnology, - Environment and climate change, - Water and green technology, - Maritime economy, - Clean coal technology, - Information and communication technology (ICT). Wnioskodawcą może być samodzielna jednostka naukowa lub konsorcjum składające się z kilku takich jednostek. Dofinansowanie , w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, może być przeznaczone na: - badania podstawowe, - badania przemysłowe, - prace rozwojowe. Budżet NCBR, zapewniony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów, wyniesie nie więcej niż 450 000 zł na projekt. Maksymalnie 10 wniosków uzyska wsparcie. Termin składania aplikacji upływa 9 lipca br. Szczegółowe informacje dotyczące...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.05.2018

Nowe oferty współpracy z branży IT

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami opublikowanymi w bazie Enterprise Europe Network

UK company seeks partners who posses or are interested in researching advanced image processing technology for crime sector The UK company have developed an image processing platform that helps law enforcement agencies with victim identification investigations in online child exploitation cases. The company are seeking partners who have advanced image processing technology or internet investigation technology. Types of partnership considered are joint venture, technical and research cooperation agreements. Całe zapytanie: truk20180122001.pdf Audiovisual company is seeking for a technical partner with expertise in software development for robotic cameras German-Spanish SME with extensive expertise in the audiovisual market is looking for a...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
11.05.2018

Granty i stypendia EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się z nową porcją grantów i stypendiów EURAXESS na maj 2018 r.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: - zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, - przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie . Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na maj 2018 r. Szczegółowych informacji udziela p. Agata Judzińska-Kłodawska: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2018

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni

ŚCIEŻKA I i ŚCIEŻKA II w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku: 1. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie w ramach wybranej ścieżki. 2. Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów: - Moduł programów kształcenia - Moduł podnoszenia kompetencji - Moduł programów stażowych - Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy - Moduł studiów doktoranckich - Moduł zarzadzania w instytucjach szkolnictwa wyższego 3. W przypadku wyboru ŚCIEŻKI II, wnioskodawca musi zrealizować w ramach projektu, w wymiarze nieprzekraczającym 10% wartości budżetu projektu, działania restrukturyzacyjne prowadzące do wdrożenia trwałych zmian...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2018

Nawet do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze w ramach projektu pt. „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na które można uzyskać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu , w szczególności w zakresie: - transferu technologii, - ochrony własności intelektualnej, - kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, - wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO), - jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu), - korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi, - ekoinnowacji i...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
09.05.2018

Szkolenie: „Umiędzynaradawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej naukowca, katedry, wydziału, uczelni"

Zapraszamy na szkolenie z pozyskiwania grantów międzynarodowych na działalność naukową, które odbędzie się 23 maja 2018 r.

Finanse bywają jedną z głównych barier blokujących rozwój naukowy. Często jedynym rozwiązaniem na brak środków jest umiejętne planowanie kariery naukowej i działalności danej katedry czy zakładu. Z tego względu zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego dowiedzą się Państwo: jak urzeczywistnić proces umiędzynaradawiania badań w jednostce, jak projekty międzynarodowe wpływają na sytuację finansową jednostki badawczej, jakie są najlepsze praktyki tych, którym udało się przeprowadzić proces umiędzynarodowienia badań w jednostce (jak tworzyć w jednostce przyjazne warunki ułatwiające udział w projektach międzynarodowych, ocena pracownicza, systemy wynagrodzenia pracowników, logo HR, narzędzia wspierające nawiązywanie kontaktów zagranicznych, kształtowanie kierunków badań, kto jest kim w Komisji Europejskiej...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.05.2018

Warsztaty: „Design Thinking - jak tworzyć produkty, które klienci pokochają?"

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na warsztaty poświęcone tworzeniu innowacyjnych produktów, które odbędą się w dniach 17-18 maja 2018 r.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się czym jest Design Thinking , z jakich elementów się składa, jak dobrze go przeprowadzić i dlaczego korzystają z niego takie firmy jak Apple, Google, Shimano czy...Browar Łomża :) Warsztaty są skierowane do osób, które dotychczas nie miały kontaktu z metodyką Design Thinking i które są gotowe uczestniczyć w całym cyklu szkoleniowym tj. w obydwu dniach (17-18 maja 2018 r.). Nie jest możliwa rejestracja na tylko jeden dzień warsztatów. Osoby zaakceptowane powinny przyjść z własnym komputerem. Warsztaty poprowadzi Paweł Żebrowski , kierownik Centrum Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, metodyk i trener DT, odpowiedzialny...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.05.2018

Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami w ramach programu H2020.

W załączeniu znajdą Państwo dwie propozycje współpracy w ramach międzynarodowych projektów: 1. H2020 CE-SFS-24-2019 - Innovative and attractive French urban agglomeration is searching partners notably interested in the field of sustainable alimentary supply for setting up novel urban food-chains 2. H2020 / MSCA / Individual Fellowships: researcher (MD or PHD) in biomedicine / biotechnology with technical skills for the development of a mini mobile laboratory to perform toxicological testing of substances, chemicals, ingredients, etc. on site Termin zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami upływa odpowiednio : 30.09.2018 i 30.06.2018 . W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.05.2018

Spotkanie informacyjne: "Konkurs PRELUDIUM 15"

Zapraszamy osoby rozpoczynające karierę naukową w ZUT na spotkanie informacyjne dotyczące możliwościom aplikowania w 15. edycji konkursu PRELUDIUM, które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r.

PRELUDIUM jest konkursem na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową: skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, realizowany grant nie musi być związany z przygotowywaną pracą doktorską; zespół badawczy: max 3 wykonawców, wśród których może być tylko 1 samodzielny pracownik naukowy (promotor lub opiekun naukowy); projekty obejmować powinny tylko badania podstawowe; okres realizacji projektu 12, 24 lub 36 miesięcy; finansowanie: 70, 140, 210 tys. zł w zależności od czasu trwania projektu; aparatura: max. 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu; kryteria oceny: osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i...» Czytaj dalej
Szkolenia