II konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Research Foundation (NRF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze dotyczące szerokiego zakresu tematycznego.

Tematyka:
- Health sciences,
- Agriculture,
- Biosciences and biotechnology,
- Environment and climate change,
- Water and green technology,
- Maritime economy,
- Clean coal technology,
- Information and communication technology (ICT). 

Wnioskodawcą może być samodzielna jednostka naukowa lub konsorcjum składające się z kilku takich jednostek.

Dofinansowanie, w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, może być przeznaczone na:
- badania podstawowe,
- badania przemysłowe,
- prace rozwojowe.
Budżet NCBR, zapewniony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów, wyniesie nie więcej niż 450 000 zł na projekt. Maksymalnie 10 wniosków uzyska wsparcie. 

Termin składania aplikacji upływa 9 lipca br.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie NCBR.