Seminarium: Zmiany w prawie pracy w 2018 r.

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania zaprasza na seminarium poświęcone prawu pracy, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r.

Kodeks pracy to podstawowy akt prawny regulujący prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, który określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. Zmiany w kodeksie pracy budzą wiele wątpliwości i pytań, które powstają w codziennej pracy. Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom zagadnień prawa pracy w świetle najnowszych zmian. Program spotkania przewiduje omówienie kwestii dotyczących m.in. legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, przestępstw i wykroczeń przeciw prawom pracownika oraz elementarnych zagadnień z zakresu pracy z uwzględnieniem zmian w stanie prawnym.

Seminarium adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, osób odpowiedzialnych za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie oraz osób zajmujących się zarządzaniem personelem.

Seminarium jest organizowane przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu ,,Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu ,,Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Odbędzie się ono 12 czerwca 2018 r. w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21 w Szczecinie.

Udział w seminarium jest bezpłatny i zostanie potwierdzony zaświadczeniem. Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić kartę zgłoszeniową i odesłać ją na adres cud.szczecin@um.szczecin.pl lub faxem na nr 91 424 51 20 do dnia 7 czerwca 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań należy kontaktować się z panią Małgorzatą Przytocką oraz Panią Anną Szlesińską, pracownikami Centrum Usługowo-Doradczego w Szczecinie, pod nr telefonu 91 424 52 31 lub drogą elektorniczną cud.szczecin@um.szczecin.pl.

Tagi
Szkolenia