Spotkanie informacyjne: "Konkurs PRELUDIUM 15"

Zapraszamy osoby rozpoczynające karierę naukową w ZUT na spotkanie informacyjne dotyczące możliwościom aplikowania w 15. edycji konkursu PRELUDIUM, które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r.

PRELUDIUM jest konkursem na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową:

  • skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, realizowany grant nie musi być związany z przygotowywaną pracą doktorską;
  • zespół badawczy: max 3 wykonawców, wśród których może być tylko 1 samodzielny pracownik naukowy (promotor lub opiekun naukowy);
  • projekty obejmować powinny tylko badania podstawowe;
  • okres realizacji projektu 12, 24 lub 36 miesięcy;
  • finansowanie: 70, 140, 210 tys. zł w zależności od czasu trwania projektu;
  • aparatura: max. 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;
  • kryteria oceny: osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu;
  • beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy lub promotor, uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu;
  • wniosek należy wysłać do dnia 15 czerwca 2018 r w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie NCN.

Zapisów można dokonywać do 16 maja br. poprzez stronę internetową RCIiTT.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Grażyną Przybylską (tel. 91 449 48 85, email: Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl).

Tagi
Szkolenia
Komentarze