Szkolenie: „Umiędzynaradawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej naukowca, katedry, wydziału, uczelni"

Zapraszamy na szkolenie z pozyskiwania grantów międzynarodowych na działalność naukową, które odbędzie się 23 maja 2018 r.

Finanse bywają jedną z głównych barier blokujących rozwój naukowy. Często jedynym rozwiązaniem na brak środków jest umiejętne planowanie kariery naukowej i działalności danej katedry czy zakładu. Z tego względu zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego dowiedzą się Państwo:

  • jak urzeczywistnić proces umiędzynaradawiania badań w jednostce,
  • jak projekty międzynarodowe wpływają na sytuację finansową jednostki badawczej,
  • jakie są najlepsze praktyki tych, którym udało się przeprowadzić proces umiędzynarodowienia badań w jednostce (jak tworzyć w jednostce przyjazne warunki ułatwiające udział w projektach międzynarodowych, ocena pracownicza, systemy wynagrodzenia pracowników, logo HR, narzędzia wspierające nawiązywanie kontaktów zagranicznych, kształtowanie kierunków badań, kto jest kim w Komisji Europejskiej i za co odpowiada, co to jest lobbing i jak z niego korzystać itp.),
  • co jest najważniejsze podczas przygotowywania projektów międzynarodowych,
  • z kim najbardziej opłaca się współpracować.

Będą mieli Państwo możliwość:

  • przeanalizować źródła finansowania działalności badawczej i ocenić możliwości ich pozyskania,
  • omówić sposoby programowania publicznych źródeł finansowania,
  • zobaczyć jak realizacja projektu międzynarodowego wpływa na sytuację finansową jednostki (zyski i zagrożenia),
  • sprawdzić jak mają się do siebie przepisy krajowe i przepisy międzynarodowe w praktyce.

Szkolenie poprowadzi pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa – kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT, ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 18 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych.

Zapisów można dokonywać do 20 maja br. poprzez stronę internetową RCIiTT.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z panią Ewą Witoń-Morgiewicz (email Ewa.Witon@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23).

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w seminarium jest bezpłatny.
Tagi
Szkolenia
Komentarze