Umiędzynaradawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej naukowca, katedry, wydziału, uczelni

Zapraszamy na szkolenie poświęcenie pozyskiwaniu środków finansowych w ramach projektów międzynarodowych, które odbędzie się 23 maja 2018 r.

Liczba miejsc
30
Data rozpoczęcia
23.05.2018 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
20.05.2018 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Opis wydarzenia

Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym. Jej przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz działalności katedry bądź zakładu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jak urzeczywistnić proces umiędzynaradawiania badań w jednostce,
 • jak projekty międzynarodowe wpływają na sytuację finansową jednostki badawczej,
 • jakie są najlepsze praktyki tych, którym udało się przeprowadzić proces umiędzynarodowienia badań w jednostce (jak tworzyć w jednostce przyjazne warunki ułatwiające udział w projektach międzynarodowych, ocena pracownicza, systemy wynagrodzenia pracowników, logo HR, narzędzia wspierające nawiązywanie kontaktów zagranicznych, kształtowanie kierunków badań, kto jest kim w Komisji Europejskiej i za co odpowiada, co to jest lobbing i jak z niego korzystać itp.),
 • co jest najważniejsze podczas przygotowywania projektów międzynarodowych,
 • z kim najbardziej opłaca się współpracować.

Uczestnicy będą mieli także możliwość:

 • przeanalizować źródła finansowania działalności badawczej i ocenić możliwości ich pozyskania,
 • omówić sposoby programowania publicznych źródeł finansowania,
 • zobaczyć jak realizacja projektu międzynarodowego wpływa na sytuację finansową jednostki (zyski i zagrożenia),
 • sprawdzić jak mają się do siebie przepisy krajowe i przepisy międzynarodowe w praktyce.
Wykładowca
Fałsz
Katarzyna
Markiewicz-Śliwa
Politechnika Śląska
kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT,  ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 18 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych.
Tak
Nie
Agenda
09:00-09:10
Powitanie
Ewa Witoń-Morgiewicz, RCIiTT ZUT
not-promoted
09:10-10:30
Instrumenty wspierające udział naukowców w badawczych projektach międzynarodowych
Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Politechnika Śląska
not-promoted
10:45-12:30
Jak realizacja projektów wpływa na sytuację finansową jednostki z uwzględnieniem zarówno bezpośrednio budżetu projektu jaki i pośredniego wpływu na dotację.
Jak budować na bazie małych sukcesów duże projekty.
Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Politechnika Śląska
not-promoted
12:45-14:00
Najlepsze praktyki europejskie w systemach wspierania naukowców pozyskujących projekty międzynarodowe oraz praktyczne wskazówki dla wnioskodawców
Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Politechnika Śląska
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
sala Szwalnia (115, I piętro)

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Kryteria rekrutacji

Szkolenie dla naukowców.

Osoba zapisująca się na wydarzenie oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach RCIiTT i akceptuje jego treść.

Organizator wydarzenia
Rysunek konturowy symbolizujący portret
Ewa
Witoń-Morgiewicz
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Inne wydarzenia

 • #009ED2
 • #59A832
26.11.2020
Szkolenie