Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Styczeń 2017

31.01.2017

Innowacyjny Recykling - ogłoszenie o konkursie

Został ogłoszony konkurs Innowacyjny Recykling w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR, który jest skierowany do przedsiębiorców. Celem programu jest opracowanie nowatorskich rozwiązań do ponownego wykorzystania odpadów. Program powstał z inicjatywy Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu: OBSZAR TEMATYCZNY I. Odpady sektora metali nieżelaznych; OBSZAR TEMATYCZNY II. Odpady wydobywcze z węgla kamiennego; OBSZAR TEMATYCZNY III. Odpady ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych; OBSZAR TEMATYCZNY IV. Odpady drzewne. Minimalna kwota o jaką można wnioskować to 800 tys. PLN, a maksymalna poziom dofinansowania na realizację grantu to 18 mln PLN. Budżet przeznaczony na dofinansowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.01.2017

Ogłoszenie o naborze preinkubowanych do AIP RCIiTT

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) z dniem 1 lutego 2017 roku ogłasza otwarcie naboru dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT (AIP RCIiTT).

Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z usług szkoleniowo-doradczych RCIiTT ZUT. Szczegółowy zakres usług preinkubacji określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w AIP RCIiTT . Nabór preinkubowanych, czyli osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, będzie się odbywał w trybie ciągłym , a jego zasady zostały przedstawione w Regulaminie naboru preinkubowanych . Aby wziąć udział w naborze, wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy . Można to zrobić na kilka sposobów: drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: innowacje@zut.edu.pl , pocztą tradycyjną na adres siedziby RCIiTT ZUT: ul. Jagiellońska 20-21,...» Czytaj dalej
Inkubator
26.01.2017

Eurostars-2 – 7 edycja konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż trwa nabór wniosków w 7 konkursie programu Eurostars-2 Cut-off 7. Konkurs adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Zgłoszenia mogą przesyłać wnioskodawcy, w skład których wchodzi przynajmniej dwóch partnerów z różnych krajów uczestniczących w programie EUROSTARS. W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków. Organizatorzy zastrzegają jednak, że wyniki projektu mogą mieć zastosowanie tylko do celów cywilnych. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan wdrożenia wyników projektu w okresie do dwóch lat po zakończeniu jego realizacji. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór trwa do 2 marca 2017 r. 8 konkurs w ramach programu Eurostars-2 zostanie zamknięty 14 września 2017 r. Szczegółowe...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.01.2017

InnoNeuroPharm - ogłoszenie o konkursie

Został ogłoszony I konkurs InnoNeuroPharm w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR, który jest skierowany do przedstawicieli sektora farmaceutycznego oraz neuromedycyny. Program powstał z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego, ze szczególnym naciskiem na rozwój neuromedycy . Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu: Zakres tematyczny A: Innowacyjne produkty lecznicze; Zakres tematyczny B: Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych; Zakres tematyczny C: Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny; Zakres tematyczny D: Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.01.2017

FLAG-ERA 2017 – konkurs na projekty dotyczące technologii grafenowych

Trwa nabór wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach programu FLAG-ERA II. Tematyka badawcza konkursu dotyczy zagadnień z zakresu technologii grafenowych.

Zakres tematyczny konkursu: In-situ and ex-situ quality control of GRMs; Controlling doping in high quality large-area graphene; GRMs for smart textiles; Functional coatings using GRMs; GRMs for corrosion prevention and as lubricants; GRMs for thermal management and thermoelectrics; Biorecognition of specific disease markers using GRMs; Highly selective gas sensors based on GRMs; GRM-based bioelectronic technologies. Wnioski projektowe powinny być składane przez międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów . Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa , nabór wniosków wstępnych zakończy się 14 marca 2017 r. Wnioski pełne będą przyjmowane w lipcu. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.01.2017

"Wyjedź, skorzystaj, rozwiń skrzydła - RISE w Horyzoncie 2020" - warsztaty

Pracowników naukowych i przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego zapraszamy na warsztaty "Wyjedź, skorzystaj, rozwiń skrzydła - RISE w Horyzoncie 2020", które odbędą się 10 lutego 2017 r.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pn . „ Wyjedź, skorzystaj, rozwiń skrzydła - RISE w Horyzoncie 2020 ”. Odbędą się one 10 lutego br. , w godz. 09:00-13:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21, sala "Szwalnia" (s. 115, I piętro). Warsztaty będą dotyczyły aktualnie otwartego konkursu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Horyzontu 2020. RISE polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.01.2017

JPI AMR – konkurs z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki.

Zakres tematyczny konkursu: Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches. Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z przynajmniej 3 grup badawczych z co najmniej 3 różnych krajów . Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 21 marca 2017 r . Wnioski pełne będą przyjmowane do połowy maja 2017 r. Na stronie konkursu dostępne jest również narzędzie do wyszukiwania partnerów , gdzie można przedstawić swoją ofertę jako potencjalnego partnera projektu, jak również znaleźć partnera do realizacji swojego pomysłu. Dostępna jest również funkcja filtrowania. Aby stworzyć swój profil,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.01.2017

ERA-CVD Cardiovascular Diseases - konkurs na projekty z zakresu chorób układu krążenia

Trwa nabór wniosków do II międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Zakres tematyczny konkursu: JTC 2017 ma na celu umożliwienie naukowcom z różnych krajów zbudowanie skutecznej współpracy w zakresie wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczych w oparciu o komplementarność i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie chorób układu krążenia. Oczekuje się, że projekty, będą miału konkretny wpływ na wczesne rozpoznawanie i rokowania chorób sercowo-naczyniowych i będzie pomocne w jej rozpoznawaniu u pacjentów, u których mogą w przyszłości przybrać ostrą formę (0-12 miesięcy). Projekty badawcze muszą obejmować co najmniej jedno z następujących dwóch sub-tematów, które są istotne dla niniejszego konkursu, w stosunku do wczesnego rozpoznawania chorób układu krążenia: exploration of mechanisms leading to plaque instability, including...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.01.2017

CORE 2017 – VI konkurs w ramach współpracy polsko-luksemburskiej

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłasza nabór wniosków do konkursu CORE 2017, w ramach bilateralnej, polsko-luksemburskiej współpracy. Tematyka konkursu dotyczy innowacji w usługach.

Zakres tematyczny konkursu: Obszar Innovation in Services obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu rozwój i działanie systemów finansowych bezpieczeństwo informacji działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. Finansowanie przeznaczone jest na projekty realizowane przez jednostki z Polski i Luksemburga. Wnioski należy składać przez system on-line, który będzie uruchomiony od połowy lutego do 26 kwietnia 2017 r . Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR oraz FNR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.01.2017

ERA-NET NEURON Cofund – konkurs finansujący badania w dziedzinie neurologii

Trwa nabór wniosków do II międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Tematyka programu dotyczy neurologii.

Zakres tematyczny konkursu: Projekty powinny obejmować co najmniej jeden z następujących obszarów tematycznych: Fundamental research on the pathogenesis and/or aetiology of synaptopathies. This may include the development of innovative or shared resources and new technologies for prevention, diagnosis or therapy of disease. Clinical research, including the exploitation of existing clinical data sets, to develop new strategies for prevention, diagnosis, and therapy for diseases in which synaptic dysfunction plays a key role. The research proposals should focus on common neurological and mental disorders or cross-disease approaches. They may encompass the entire lifespan. The individual components of joint applications should be complementary...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.01.2017

Szkolenie "Tworzenie modeli biznesowych" dla pracowników naukowych

Pracowników naukowych z województwa zachodniopomorskiego zapraszamy na szkolenie "Tworzenie modeli biznesowych", które odbędzie się już 31 stycznia 2017 r.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie "Tworzenie modeli biznesowych", które odbędzie się w dn. 31 stycznia 2017r. Szkolenie organizowane jest dla pracowników naukowych, pracujących na uczelniach w woj. zachodniopomorskim, szczególnie dla osób zainteresowanych komercjalizacją swoich technologii poprzez wprowadzenie ich do biznesu. Model biznesowy jest sposobem opisu, jak dana firma tworzy wartość i dostarcza ją do klientów, zapewniając sobie przy tym rentowność. Posiadanie autorskich rozwiązań stanowi wartość intelektualną, na której często można zbudować dobrze prosperujący biznes. Więcej informacji na temat szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne pod adresem: TUTAJ . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Enterprise Europe...» Czytaj dalej
Szkolenia
16.01.2017

Szkolenie „Zmiany podatkowe 2017 dla eksporterów”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie „Zmiany podatkowe 2017 dla eksporterów”, które odbędzie się już 26 stycznia br. w siedzibie RCIiTT.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie „Zmiany podatkowe 2017 dla eksporterów”, które odbędzie się już 26 stycznia br. w siedzibie RCIiTT. W trakcie szkolenia, p. Rafał Malujda zaprezentuje m.in. mechanizmy wsparcia podatkowej działalności innowacyjnej i badawczo – rozwojowej firm, ulgi innowacyjne, komunikację elektroniczną w rozliczeniach z administracją podatkową czy opodatkowanie w eksporcie. Więcej informacji na temat szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne pod adresem: TUTAJ . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.» Czytaj dalej
Szkolenia