Innowacyjny Recykling - ogłoszenie o konkursie

Został ogłoszony konkurs Innowacyjny Recykling w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR, który jest skierowany do przedsiębiorców. Celem programu jest opracowanie nowatorskich rozwiązań do ponownego wykorzystania odpadów. Program powstał z inicjatywy Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:
OBSZAR TEMATYCZNY I. Odpady sektora metali nieżelaznych;
OBSZAR TEMATYCZNY II. Odpady wydobywcze z węgla kamiennego;
OBSZAR TEMATYCZNY III. Odpady ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych;
OBSZAR TEMATYCZNY IV. Odpady drzewne.

Minimalna kwota o jaką można wnioskować to 800 tys. PLN, a maksymalna poziom dofinansowania na realizację grantu to 18 mln PLN. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego Innowacyjny Recykling wynosi 90 mln PLN.

Wnioski można składać od 28 lutego do 21 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.

Image removed.