Ogłoszenie o naborze preinkubowanych do AIP RCIiTT

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) z dniem 1 lutego 2017 roku ogłasza otwarcie naboru dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT (AIP RCIiTT).

Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z usług szkoleniowo-doradczych RCIiTT ZUT. Szczegółowy zakres usług preinkubacji określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w AIP RCIiTT.

Nabór preinkubowanych, czyli osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, będzie się odbywał w trybie ciągłym, a jego zasady zostały przedstawione w Regulaminie naboru preinkubowanych.

 

Aby wziąć udział w naborze, wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Można to zrobić na kilka sposobów:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT:  innowacje@zut.edu.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres siedziby RCIiTT ZUT: ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin,
  3. osobiście w siedzibie RCIiTT ZUT, pok. 103 (I piętro), w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Formularz zgłoszeniowy zostanie poddany ocenie w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu, a wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej RCIiTT ZUT. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, z kandydatem zostanie zawarta Umowa o preinkubację.

 

Przed przystąpieniem do naboru uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją (poniżej).

 

Szczegółowych informacji nt. naboru udziela pani Magdalena Ostrowska: tel. 91 449 44 08, e‑mail: mostrowska@zut.edu.pl.

 

ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!

Galeria
Tagi
Inkubator