Wydział Informatyki

Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych

Numer referencyjny
Proto/11/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Produkcja przemysłowa
Jednostka naukowa
Wydział Informatyki

Technologia dotyczy projektu maszyny wraz z software umożliwiającym składanie przyłbic ochronnych bezpośrednio przed założeniem.

Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych

Numer referencyjny
3/2014
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Sztuczna inteligencja (AI)
Jednostka naukowa
Katedra Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej

Zespół naukowców z Wydziału Informatyki ZUT oferuje wsparcie przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych z wykorzystaniem:

zarządzania odchudzonego (Lean Management): 5S, Standaryzacja, Kaizen, SMED, JiT, VSM; Kanban, Heijunka, TPM, A3;
modeli symulacyjnych;
statystycznego sterowania jakością procesów (SPC);
projektowania eksperymentów (DOE);
analizy wąskich gardeł.

Usługi specjalistyczne w zakresie zarządzania barwą

Numer referencyjny
4/2014
Typ oferty
Ekspertyzy
Jednostka naukowa
Wydział Informatyki

Zespół naukowców z Wydziału Informatyki ZUT oferuje wsparcie w zakresie zarządzania barwą i standaryzacji procesu produkcji. Oferta dotyczy następujących obszarów:

• Projektowanie i dystrybucja treści cyfrowych
• Zarządzanie przepływem prac
• Informatyzacja poligrafii
• Kolorymetria i zarządzanie barwą
• Kontrola jakości i standaryzacja procesu drukowania
• Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych
• Lean management (zarządzanie odchudzone)

Metoda długookresowego przechowywania elektronicznych dokumentów zdrowotnych w rozproszonych rejestrach medycznych.

Numer referencyjny
4/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwarzanie informacji, Systemy informatyczne, Zarządzanie obiegiem
Jednostka naukowa
Wydział Informatyki

Technologia zapewnienia niezaprzeczalności EHR (elektronicznych dokumentów zdrowotnych/ elektronicznej karty pacjenta) przechowywanych w rozproszonych rejestrach elektronicznych.

Metoda projektowania systemu informatycznego, reprezentacji i przekazywania wiedzy dla nauczania zdalnego

Numer referencyjny
PS2/2008
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
e-Learning
Edukacja i szkolenia
Jednostka naukowa
Wydział Informatyki

Proponowana technologia pozwala przygotowywać materiały nauczania zdalnego według standardu SCORM 2004.