Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

22.06.2020

EURAXESS - oferta stypendium indywidualnego MSCA w słoweńskim Uniwersytecie w Mariborze (post-doc)

Uniwersytet w Mariborze z przyjemnością wesprze naukowców ze stopniem doktora, którzy chcieliby ubiegać się o Grant Indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships-IF MSCA).

Poszukiwani są naukowcy z obszarów: • Informatyka i inżynieria: modele predykcyjne oparte na uczeniu maszynowym w służbie zdrowia; • Chemia: e-tekstylia; • Informatyka i inżynieria: ewolucyjny program w celu dostosowania właściwości mikrostrukturalnych selektywnie topionych laserowo materiałów. Wymagania: • doświadczenie - kandydaci powinni uzyskać stopień doktora przed 9 września 2020r. lub udokumentować cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze godzin; • mobilność - w przypadku stypendium indywidualnego w Europie wnioskodawca nie powinien studiować ani pracować w Słowenii dłużej niż 12 miesięcy od września 2017 do września 2020 roku. Termin składania wniosków: 15 lipca 2020r. godz. 12.00 (GMT+1). Więcej informacji znajduje się...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.06.2020

Granty Indywidualne szansą na rozwój polskich jednostek

Podstawowym celem Grantów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA) jest rozwój kariery naukowców posiadających stopień doktora lub minimum 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej. Z korzyści wynikających z realizowania grantu IF mogą skorzystać również instytucje, zapraszając naukowców z zagranicy do przygotowania wspólnego wniosku realizowanego w polskiej jednostce. Umiędzynarodowienie badań czy zyskanie dodatkowych punktów w ocenie parametrycznej, to tylko niektóre profity wynikające z realizacji projektu PR Horyzont 2020 . Instytucja powinna zapewnić aplikującemu stypendyście: - opiekuna naukowego, który będzie wsparciem w realizacji indywidualnego projektu; - pomoc przy pisaniu wniosku (części administracyjnej oraz części merytorycznej dotyczącej zasobów jednostki); - pomoc administracyjną...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.06.2020

Mapa międzynarodowych ofert stypendialnych dla naukowców!

Jesteś naukowcem i marzysz o karierze międzynarodowej? Już w trakcie studiów możesz skorzystać z różnorodnych programów stypendialnych. Krótkoterminowy wyjazd zagraniczny może zaowocować nawiązaniem międzynarodowych kontaktów, czy też zapoczątkować wspólne publikacje naukowe.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza do zapoznania się z najnowszą mapą międzynarodowych ofert stypendialnych. Zachęcamy do wybrania interesujących miejsc na mapie, aby dowiedzieć się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowany wachlarz propozycji międzynarodowych stypendiów zawiera krótko- i długoterminowe programy dla studentów, doktorantów oraz początkujących i doświadczonych naukowców. Obok opisu znajduje się link przekierowujący do szczegółowego opisu danej inicjatywy. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Agnieszką Aloksa: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.06.2020

Poszukiwani partnerzy do współpracy w ramach projektów BBI (Bio-Based Industries) w PR UE Horyzont 2020.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w RCIiTT ZUT w Szczecinie informuje, że przedstawiciele Uniwersytetu Ben Guriona w Negevie (Izrael) poszukują partnerów zainteresowanych wspólnym wnioskowaniem do dwóch projektów w ramach konkursu Bio-Based Industries w PR Horyzont 2020.

Izraelska grupa badawcza Phyto-Lipid Biotech Lab (PLBL) z Ben Gurion University of Negev szuka partnerów do zbudowania konsorcjum i składania wniosków do dwóch otwartych naborów wniosków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Bio-Based Industires (BBI) w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020: 1. BBI-2020-SO1-F3 Produce ingredients with high nutritional value from aquatic sources. Poszukiwani partnerzy z wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania strumieni bocznych procesu przetwórstwa rybnego i którzy mogą przyczynić się do opracowania nowego systemu dostarczania opartego na kontrolowanym jakościowo bogatym w PUFA naturalnym nanoemulgowanym produkcie lnianym kapsułkującym olej rybny. 2. BBI-2020-SO2-R1 Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.06.2020

Poradnik: Jak pomyślnie złożyć wniosek – EIC Pathfinder (FET Open i FET Proactive) jest już dostępny

W ramach Access2EIC – projektu finansowanego przez Komisję Europejską w celu wzmocnienia Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych (NCP) Programu Ramowego Horyzont 2020 , opracowano poradnik dla osób ubiegających się o granty Europejskiej Rady ds. Innowacji. Zawiera on przydatne wskazówki dotyczące pisania wniosku i aplikowania do EIC Pathfinder (FET Open i FET Proactive) przez konsorcja. Przewodnik dostarcza ważnych informacji dotyczących procesu aplikowania i stanowi kluczową pomoc dla uniwersytetów, MŚP, firm typu spin-off, start-upów w zrozumieniu zasad konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2020

Europejski Zielony Ład (European Green Deal)

W ramach obecnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020, Komisja Europejska przekaże 1 mld euro na konkurs Zielony Ład w celu wsparcia walki ze zmianą klimatu.

Założeniem projektów, które otrzymają dofinansowanie jest ekologiczne i cyfrowe ożywienie gospodarcze, przyspieszenie różnorodności biologicznej odnawialnych źródeł energii, czysty transport, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i modernizacja w kierunku cyrkularnej gospodarki. Celem inicjatywy jest wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Europę. Co więcej, współpraca z partnerami międzynarodowymi umożliwi poprawę światowych norm środowiskowych. Zaproszenie do składania wniosków obejmuje aż 11 obszarów, w tym: • 8 tematycznych dotyczących konkretnych, kluczowych innowacji technologicznych i społecznych, które odzwierciedlają główne kierunki pracy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu; • 3 horyzontalne, które opierają się na wzmocnieniu wiedzy, pozycji obywateli i współpracy międzynarodowej. Dodatkowe inicjatywy związane z planem działań na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.06.2020

Nowa struktura paneli w ERC w 2021 i 2022

W związku z istotnymi zmianami w Programach Pracy na rok 2021 i 2022, Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała pełną strukturę paneli, w których oceniane będą wnioski. Aktualizacja treści dotyczy dziedziny fizyki, inżynierii (PE), a także nauk społecznych oraz humanistycznych (SH). Nadrzędnym jej celem jest wykorzystanie pełnego potencjału osób aplikujących przy założeniu, że realizacja projektu prowadzić ma do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Nowa struktura oraz krótka prezentacja dotycząca szczegółów zmian znajduje się na stronie internetowej ERC . Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.06.2020

Nabór do projektu: „Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT”, w ramach którego specjaliści z firm zrzeszonych w Klastrze IT świadczą bezpłatnie usługi doradcze dla przedsiębiorców ze Szczecina. Projekt trwa do 20 lipca 2020 r.

Udział w projekcie „Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT” pozwoli lokalnym przedsiębiorcom dowiedzieć się: czy i jak przenieść swój biznes do świata on-line, z jakich rozwiązań chmurowych mogą skorzystać i jak stworzyć odpowiednie regulaminy usług chmurowych (cloud computing), jak zautomatyzować działania marketingowe i ułatwić proces pozyskiwania klienta, który system do zarządzania organizacją będzie odpowiedni (gotowe rozwiązania vs custom made), o rozwiązaniach pozwalających na zdalne monitorowanie pracy maszyn i ludzi. Usługi doradcze w projekcie będą świadczone w formie indywidualnych konsultacji z Ekspertami Klastra IT oraz w formie grupowej poprzez szkolenia (webinaria). Do projektu mogą przystąpić przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy posiadający siedzibę...» Czytaj dalej
Szkolenia
03.06.2020

Stypendia badawcze w Japonii

Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki zaprasza naukowców ze stopniem doktora (uzyskanym nie wcześniej niż 2 kwietnia 2014 r.) do składania wniosków na długoterminowe (12-24 miesięcy) stypendia badawcze w Japonii. Stypendium powinno rozpocząć się w ostatnim kwartale tego roju, tj. między 1 października a 30 grudnia 2020 r. Dokumentacja w języku angielskim powinna zawierać: formularz zgłoszeniowy, list akceptujący (zaproszenie) od przyszłego japońskiego gospodarza wizyty, list rekomendacyjny od aktualnego opiekuna naukowego lub przełożonego kandydata, kopię dyplomu doktorskiego, pismo z placówki macierzystej kierujące kandydata na stypendium (ten dokument należy przygotować w języku polskim i załączyć w osobnym pliku). Zgłoszenia należy przesyłać do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.06.2020

Czerwcowe granty i stypendia EURAXESS dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w czerwcu 2020 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych.» Czytaj dalej
Programy Badawcze