Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

11.09.2019

Horizon Europe - program ramowy UE, który zastąpi Horizon 2020

W związku z sukcesem poprzednich programów UE, w dniu 19 marca 2019 Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie kolejnego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji - Horyzont Europa. Na okres jesień/zima bieżącego roku zaplanowane jest powołanie nowej Komisji i zatwierdzenie planu strategicznego.

Główne cele programu Horyzont Europa : - wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej, - zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy, - zacieśniona współpraca z innymi programami UE. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu w stosunku do obecnego PR Horyzont 2020 do 100 mld EUR (pula obejmuje kwotę 3,5 mld EUR przydzieloną ze środków Funduszu InvestEU). Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie Komisji Europejskiej . Zawiera ona również link do prezentacji Horizon Europe we wszystkich 22 językach urzędowych UE. Zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi dokumentami Komisji Europejskiej .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.09.2019

Przedłużony termin konsultacji w sprawie strategii wdrażania programu Horyzont Europa

Komisja Europejska przedłużyła termin konsultacji w ramach działań przygotowawczych do wdrożenia nowego programu wspierającego badania i innowacje.

Do 4 października 2018 można wypełnić ankietę i tym samym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat programu ramowego Horyzont Europa : od organizacji konkursów, składania, oceny po raportowanie wniosków i wykorzystywanie wyników prac. Wnioski z ankiet przyczynią się do maksymalnego uproszczenia procedur zarządzania programem, przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania należy przeczytać załączony dokument: Kierunki strategii wdrażania programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa , który dokładnie opisuje zasady funkcjonowania nowego programu . Dyskusje uwzględniające wyniki ankiety odbędą się podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbędą się w dniach 24-26 września w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.09.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Poniżej przedstawiamy 3 oferty współpracy. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: 1. Brytyjska firma specjalizująca się w oprogramowaniu w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (samouczenia się maszyn - ang. machine learning) poszukuje partnerów w ramach umowy o współpracy badawczej, którzy będą ekspertami w zakresie zaawansowanych interaktywnych technologii. Konsorcjum powstaje w odpowiedzi na temat konkursowy: ICT-55-2020 - Technologie interaktywne, szczegóły . 2. Międzynarodowy zespół kierowany przez brytyjską firmę i fundację czystego oceanu w ramach tematu konkursowego, związanego z dekarbonizacją transportu na duże odległości (LC-MG-1-13-2020)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.09.2019

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na wrzesień 2019, umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa , e-mail: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.09.2019

Dzień z Horyzontem 2020!

W dniu 8 października 2019 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się Dzień z Horyzontem 2020, na który serdecznie zapraszamy!

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w latach 2019-2020 . Ponadto w czasie trwania wydarzenia będzie możliwość wzięcia udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK dotyczących wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach. Wydarzenie będzie poświęcone dwóm filarom: wyzwaniom społecznym oraz wiodącej pozycji w przemyśle . W czasie Dnia z Horyzontem 2020 odbędą się również indywidualne konsultacje z ekspertami KPK dla osób i zespołów mających pomysł na projekt i planujących składać wnioski w konkursach programu...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.09.2019

Szkolenie: Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne - model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym w eksporcie!

Zapraszamy pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, a także pracowników naukowych oraz pracowników administracji samorządowej na szkolenie poświęcone umiędzynaradawianiu działalności firmy i strategiom wejścia na rynki zagraniczne, które odbędzie się 20 września 2019 i organizowane przez przez ośrodek Enterprise Europe Network przy RCIiTT.

Uczestnicy dowiedzą się jak jak zbudować model działania firmy dostosowany do różnych rynków zagranicznych oraz wybrać optymalną strategię ekspansji, odpowiadającą oferowanemu produktowi i specyfice lokalnych odbiorców. Przybliżymy sposoby na zrozumienie potrzeb klientów i budowanie wartości istotnych dla nich. Powiemy jak ustalać przewagi konkurencyjne produktu na rynkach eksportowych i stworzyć ofertę atrakcyjną zarówno dla dystrybutora jak i klienta ostatecznego. Ponadto zaprezentujemy jak: zbadać otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa oraz konkurencję na rynkach docelowych; wybierać rynki i dobrać do nich optymalny model biznesowy; zaadaptować produkt do wymogów wskazanych rynków zagranicznych; dobrać cenę eksportową do rynku docelowego; wykorzystać narzędzia marketingowe w pozyskaniu zagranicznych dystrybutorów i...» Czytaj dalej
Szkolenia
27.08.2019

Spotkanie brokerskie #CETI_H2020 w Warszawie!

W dniu 9 października br. w Warszawie odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie „Horizon 2020 for the Circular Economy & Transforming Industry” (#CETI_H2020). Celem wydarzenia jest aktywne promowanie partnerstw badawczych i ułatwienie znalezienia partnerów do konsorcjów, które mogą aplikować o finansowanie projektów badawczych i badawczo-innowacyjnych w ramach aktualnych i nadchodzących konkursów Programu Ramowego Horyzont 2020 w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji przemysłu.

Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów badawczych w ramach krótkich prezentacji (flash presentations) oraz dyskusji na temat przyszłej współpracy w trakcie spotkań indywidualnych (B2B), uprzednio umówionych za pomocą systemu b2match . Udział w spotkaniu to dobra okazja do identyfikacji partnerów badawczych oraz rozszerzenia sieci współpracy o partnerów międzynarodowych . Spotkanie brokerskie skoncentrowane jest na tematach PR Horyzont 2020 dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji przemysłu z Wyzwań Społecznych 5 (Działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowców) oraz obszaru LEIT NMBP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia), jak również powiązanych tematów z obszarów...» Czytaj dalej
Szkolenia
26.08.2019

Polish-German Day in the Old Slaughterhouse (Szczecin) - To share knowledge and experience

W imieniu firmy CSL Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy na Polsko-Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni (Szczecin)/ Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem, który odbędzie się w dniu 26 września 2019r.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych współpracą polsko-niemiecką, szczególnie tych, związanych z logistyką. Poruszone zostaną między innymi kwestie różnic kulturowych w obu krajach, możliwości promocji w Polsce i za granicą, budowania łańcucha dostaw a także Brexitu. W ramach wydarzenia zaoferowana zostanie Państwu możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami polskich i niemieckich firm, jak również pozyskania cennych partnerów biznesowych. Do dyspozycji przygotowane będą stoliki eksperckie poświęcone następującej tematyce: - wsparcie w inwestycjach/ Pomorze Zachodnie - wsparcie w inwestycjach po stronie niemieckiej - logistyka - zagadnienia prawne Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia . Na wydarzenie obowiązuje rejestracja: www.tskae.eu Spotkanie współfinansują:...» Czytaj dalej
Szkolenia
21.08.2019

Horizon 2020 INFO DAY – Dzień Wnioskodawców ICT 2019

W dniach 19-20 września 2019 w Helsinkach odbędzie się Dzień Wnioskodawców ICT 2019. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zaprezentowania oraz omówienia głównych czynników politycznych w transformacji cyfrowej europejskiego przemysłu i społeczeństwa, oraz możliwości jakie w tym zakresie stwarza unijny program badań i innowacji.

Dzień Wnioskodawców ICT 2019 skupi się na nadchodzących konkursach w ramach aktualnego Programu Pracy Horyzont 2020 w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, przyszłych i powstających technologii (FET) oraz wyzwań społecznych. Udział w wydarzeniu da szansę na zbudowanie wysokiej jakości partnerstw z naukowcami, badaczami, zainteresowanymi stronami z branży, MŚP i podmiotami rządowymi z całej Europy. Rejestracja oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej . Zainteresowanych udziałem w Programie Horyzont 2020 prosimy kontakt z p. Agnieszką Korpal , akorpal@zut.edu.pl , tel. 91 449 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.08.2019

Szybka ścieżka – konkurs na realizację badań!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla podmiotów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. O dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na konkurs to aż 1,1 mld zł . Nabór wniosków będzie prowadzony wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 16 września do 16 grudnia br. (do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.08.2019

Dyżur ekspercki: Plan na rozwój kariery naukowej - Stypendia Marii Skłodowskiej-Curie

Zapraszamy wszystkich doktorantów oraz pracowników naukowych na dyżur ekspercki poświęcony dostępnym możliwościom finansowania pomysłów projektowych w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji m. in. na temat: • możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców, jednostki naukowe lub międzynarodowe konsorcja, • praktycznych aspektów aplikowania o grant Individual Fellowships (IF) oraz Research and Innovation Staff Exchange (RISE), • zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów MSCA w programie Horyzont 2020, • aktualnych i nadchodzących naborach wniosków. Granty IF stwarzają badaczom możliwość rozwijania kariery naukowej poprzez realizację badań w Europie (European Fellowships) oraz poza nią (Global Fellowships). Przeznaczone są dla osób ze stopniem naukowym doktora lub z co najmniej 4 letnim doświadczeniem w pracy badawczo-naukowej, licząc od momentu uzyskania...» Czytaj dalej
Szkolenia
13.08.2019

Granty i stypendia Euraxess dla młodych naukowców!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w sierpniu 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na sierpień 2019 . Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z panią Agnieszką Aloksa , e-mail: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze