Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

19.06.2019

European Research and Innovation Days

Komisja Europejska otworzyła zapisy na European Research and Innovation Days organizowane w Brukseli w dniach 24-26 września 2019, których celem będzie wypracowanie przyszłego kształtu unijnej polityki w zakresie badań i innowacji.

European Research and Innovation Days to doroczne wydarzenie gromadzące liderów przemysłu, finansów, środowisk akademickich i biznesowych. W jego trakcie prowadzone są debaty o rozwiązaniach badawczych sprzyjających transformacji Europy, o stymulowaniu innowacji, inicjowaniu inwestycji oraz o sposobach na zwiększenie świadomości obywateli UE na temat roli badań i innowacji w rozwiązywaniu problemów społecznych.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.06.2019

MINIATURA 3 – konkurs na działanie naukowe

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło kolejny nabór do konkursu MINIATURA. Jego celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu projektu badawczego. Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

Konkurs Miniatura 3 jest skierowany do osób, które: posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę, posiadają stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r .), dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego ze środków NCN bądź w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Fundusze pozyskane w konkursie można przeznaczyć na działania naukowe takie jak: badania wstępne i pilotażowe, kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. W tej edycji nie można zaplanować wyjazdu konferencyjnego. Okres realizacji działania naukowego wynosi do 12 miesięcy, natomiast wysokość finansowania - od 5 000 zł do 50...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.06.2019

Najbliższe konkursy w programie Horyzont 2020

Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w różnych konkursach dla naukowców na każdym etapie kariery naukowców, zarówno dla osób u progu kariery, jak i doświadczonych naukowców.

29.08.2019 ERC Advanced Grant Granty przeznaczone dla indywidualnych naukowców z min. 10-cio letnim dorobkiem naukowym, którzy chcą realizować projekty badawcze o pionierskim charakterze. Wymagane są twórcze, nowatorskie pomysły badawcze, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. 3.09.2019 FET Proactive: emerging paradigms and communities Finansowanie międzynarodowych badań, które prowadzą do powstania nowych technologii. FET-y finansują interdyscyplinarne wnioski, które odniosą największy sukces łącząc potencjał z różnych dziedzin. Projekty mają tematykę z góry określoną przez Komisję Europejską. 11.09.2019 MSCA Individual Fellowships oraz Widening Fellowships Indywidualne stypendia badawczo – szkoleniowe, które umożliwiają realizację indywidualnych projektów badawczych w sektorze akademickim lub pozaakademickim, w Europie lub...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.06.2019

Konkurs: Twój biznes pod banderą sukcesu

Tylko do 25 czerwca 2019 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy z województwa zachodniopomorskiego mogą zgłosić się do II edycji konkursu ,,Twój biznes pod banderą sukcesu'' realizowanego w ramach projektu „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”. Jest to szansa by opowiedzieć o własnej firmie, zaistnieć w mediach, wygrać prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest ukazanie Pomorza Zachodniego jako miejsca otwartego na nowoczesne gałęzie biznesu i innowacyjne rozwiązania, dzięki którym województwo zmienia się w nowoczesny region, pulsujący życiem, iskrzący pomysłami wśród szerokiego wachlarza specjalizacji branżowych istniejących na Pomorzu Zachodnim. W jego wyniku zostaną wyłonione podmioty gospodarcze, których działania, produkty i usługi charakteryzują się największą kreatywnością i oryginalnością.» Czytaj dalej
Transfer Technologii
14.06.2019

Regulaminy wynagradzania polskich podmiotów w Horyzoncie 2020

Osoby realizujące projekty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wypłacania wynagrodzeń.

Proces wdrażania regulaminów, które regulowałyby zasady wypłacania wynagrodzeń przy realizacji projektów H2020 posuwa się bardzo powoli, dlatego Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opracował informację zawierającą przykładowe zapisy, które mogłyby się w takich regulaminach znaleźć. W celu uzyskania potwierdzenia co do zgodności sugerowanych rozwiązań z zasadami H2020, informacja ta została wysłana do Komisji Europejskiej . Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem wraz z komentarzami KE. Mamy nadzieję, że przykłady konkretnych zapisów w regulaminach wynagradzania okażą się inspirujące i pomocne dla beneficjentów. Więcej informacji udziela Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE przy RCIiTT ZUT . Zapraszamy do kontaktu.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.06.2019

Granty na Granty - promocja jakości III wystartowała!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło trzecią edycję programu Granty na Granty. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

Wsparcie obejmuje wnioski w kilku programach, m.in. Horyzont 2020 i Euratom . Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów. W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie. Nabór rozpoczął się 10 czerwca 2019 i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Michaliną Wilson , e-mial: michalina.wilson@zut.edu.pl , tel. 91 449 45...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.06.2019

Odpłatna działalność badawcza - zmiany

Serdecznie zapraszamy pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do zapoznania się ze zmianami w procedurze zawierania umów w ramach odpłatnej działalności badawczej.

Na naszej stronie w zakładce: Dokumenty do pobrania znajduje się Zarządzenie nr 27 wprowadzające zmiany do dotychczasowego Zarządzenia nr 42 ws. zasad postępowania w zakresie opiniowania i zawierania umów o wykonanie pracy badawczej z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi. Zachęcamy do lektury. Szczegółowych informacji na temat procedury zawierania umów w ramach odpłatnej działalności badawczej udziela p. Renata Katarzyna Strużyńska, e-mail: rstruzynska@zut.edu.pl , tel. 91 449 46 15.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.06.2019

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0”

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem oferty: Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „ Najlepsi z najlepszych! 4.0 .” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2020. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć: 80 000, 00...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.06.2019

Szkolenie: Jak wykorzystać analitykę internetową w e-biznesie – innowacyjne podejście do działań w sieci

Zapraszamy wszystkich pracowników oraz właścicieli przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network, poruszające zagadnienia analityki internetowej w e-biznesie w dniu 18 czerwca 2019.

Szkolenie dedykowane jest szczególnie mikro, małym i średnim firmom, które postawiły już swoje pierwsze kroki w działaniach online i są zainteresowane dalszym rozwojem. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo w jaki sposób dzięki narzędziom analitycznym skuteczniej i szybciej rozwijać swój e-biznes. Przyjrzymy się najważniejszym aspektom na które trzeba zwrócić uwagę, podczas prowadzenia firmowego bloga, sklepu internetowego czy strony internetowej. Zakres szkolenia obejmuje: ● Podstawowe kanały marketingowe online – organic, paid ads, social, direct itp. oraz ich rola w prowadzeniu działań w sieci, ● Kluczowe wskaźniki analityczne w służbie działań digital, ● Jak czytać i analizować zachowania użytkowników na sklepach, blogach i...» Czytaj dalej
Szkolenia
04.06.2019

Granty i stypendia Euraxess dla młodych naukowców!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS do których nabory rozpoczęły się w czerwcu 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na maj 2019. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa , e-mail: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.06.2019

Save the date: Międzynarodowe Spotkania Biznesowe INDUSTRIAL BRIDGE 2019!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowych Spotkań Biznesowych INDUSTRIAL BRIDGE 2019 w dniu 27 listopada 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną oraz do zarezerwowania terminu w swoich kalendarzach. Będzie nam miło, jeśli podzielą się Państwo tym zaproszeniem ze znajomymi i firmami, które mogą być zainteresowane udziałem w wydarzeniu. Oficjalne zaproszenie zostanie przesłane w terminie późniejszym. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ib2019.b2match.io/» Czytaj dalej
Szkolenia
03.06.2019

Polsko-niemieckie seminarium pn. Zakładanie działalności gospodarczej na terenie Niemiec

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie (CUD) serdecznie zaprasza do udziału w seminarium poświęcone tematyce zakładania działalności gospodarczej na terenie Niemiec.

Seminarium adresowane jest do osób, które pragną założyć własną firmę na terenie Niemiec oraz polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą rozszerzyć działalność w Niemczech, jak również do wszystkich zainteresowanych obywateli. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w naszym Centrum. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 21.06.2019 na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl Liczba miejsc jest ograniczone, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udzielają p. Małgorzata Przytocka oraz Anna Szlesińska pod nr. 91 424 50 93 oraz 91 424 52 31.» Czytaj dalej
Szkolenia