Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

10.12.2019

Nabór wniosków do konkursu RISE

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków do konkursu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Programu Horyzont 2020.

Od 5 grudnia 2019 r. trwa nabór wniosków Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Projekty te są niezwykle atrakcyjne dla wnioskodawców, gdyż dotyczą wszystkich dyscyplin naukowych, również z zakresu nauk społecznych. Dodatkowo wysoko ceniona jest interdyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim. Program polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami pracujących w różnych krajach i sektorach (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna). Ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty, usługi oraz przyczyniających się zarówno do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań, a także rozwoju...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.12.2019

Warsztaty: Podstawy kreatywnego myślenia

Serdecznie zapraszamy Studentów ZUT na warsztaty z generowania nowatorskich pomysłów i oryginalnych rozwiązań, które odbędą się w dniu 16 stycznia 2020 r.

Program zajęć obejmuje ćwiczenia indywidualne i grupowe mające pobudzić i rozwinąć zdolności generowania nowych i wartościowych pomysłów. Przygotowany przez nas zestaw zadań i ćwiczeń pomoże rozwinąć charakterystyczne cechy twórczego myślenia takie jak: płynność – rozumiana jako odwaga i łatwość w wytwarzaniu pomysłów, giętkość – gotowość do zmiany kierunku myślenia, oryginalność – zdolność do wytwarzania reakcji niezwykłych i niepowtarzalnych, staranność – dokładność i sumienność podczas pracy.» Czytaj dalej
Szkolenia
06.12.2019

Szkolenie: Budowanie podstaw przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy Doktorantów ZUT na szkolenie poświęcone zakładaniu działalności gospodarczej w oparciu o narzędzie Buisness Model Canvas, które odbędzie się 19 grudnia 2019 r.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak opracować wstępne założenia i koncepcję własnej firmy. Poznają także efektywne sposoby rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nauczą się jak bez ryzyka zbudować dobrze prosperujący biznes. Po ukończeniu programu szkolenia uczestnicy będą potrafili poprawnie planować i weryfikować zasadność przedsięwzięć gospodarczych.» Czytaj dalej
Szkolenia
05.12.2019

Oferty współpracy w ramach Horyzont 2020 - grudzień

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 14 ofert współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata nauki i przemysłu). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: Hiszpański ośrodek badawczy, w ramach naboru do H2020-FETOPEN-2018-2020 , poszukuje partnerów z doświadczeniem w produkcji membran z nanoporami i/lub zainteresowanych zastosowaniem urządzenia do ponownego fałdowania białek podatnych na agregację. Hiszpański instytut badań budowlanych poszukuje projektantów i/lub producentów inteligentnych okien oraz twórców przemysłowych technologii klejów do zawarcia umowy współpracy badawczej ( LC-EEB-04-2020 ). Głównym celem projektu jest opracowanie nowego, modułowego systemu do modernizacji budynków, przy rzeczywistym obniżeniu ceny. Duża firma niemiecka, światowy lider w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.12.2019

IX edycja konkursu „Diamentowy Grant”

Konkurs ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby przyspieszyć ścieżkę rozwoju ich kariery naukowej.

Konkurs skierowany jest do: absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu, studentów jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studentów, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę. Projekty zgłaszane w konkursie nie mogą trwać dłużej niż 48 miesięcy a koszt ich realizacji nie może przekroczyć: 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki; 220 000...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.11.2019

Nowe programy MNiSW: Społeczna odpowiedzialność nauki i Doskonała nauka

Poniżej przedstawiamy dwa programy przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do których wnioski można składać tylko do 5 grudnia 2019. Warto się pospieszyć.

Program: Społeczna odpowiedzialność nauki ma na celu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Program składa się z dwóch modułów: - Popularyzacja nauki i promocja sportu - Wsparcie dla bibliotek naukowych Szczegóły na stronie internetowej . Program: Doskonała nauka ma na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.11.2019

Nowe oferty współpracy w ramach Horyzont 2020

Poniżej przedstawiamy możliwości współpracy z Maltańskiej Rady ds. Badań Naukowych (MCST) z jednostkami naukowo-badawczymi z Polski

Zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursowymi w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa) oraz wyzwań społecznych SC6 (Europa w zmieniającym się świecie): • SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education • SwafS-08-2019-2020: Research innovation needs & skills training in PhD programmes • SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science • SwafS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement gender equality plans • SwafS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap • SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation • SwafS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impact •...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.11.2019

Szkolenie: Crowdfunding + kampania promocyjna = sukces start’upu

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników ZUT oraz startupy na szkolenie pn. Crowdfunding + kampania promocyjna = sukces start’upu, które odbędzie się już 12 grudnia 2019 r.

Na szkoleniu dowiecie się jak w efektywny sposób rozpocząć działalność gospodarczą. Jak bez ryzyka, zbudować dobrze prosperujący biznes, z dużymi szansami na rozwój. Poznacie tajniki marketingu i narzędzia, które w łatwy sposób pomogą wypromować firmę. Będziecie mieli okazję poznać crowdfunding. Czym właściwie jest i dlaczego jest tak popularny? Szkolenie poprowadzą pracownicy RCIiTT - p. Magdalena Ostrowska, p. Daria Wróbel i p. Aleksandra Rajska. Zapraszamy do rejestracji .» Czytaj dalej
Szkolenia
22.11.2019

RCIiTT ZUT rekrutuje: Specjalista ds. administracyjnych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) , jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej: Specjalisty ds. administracyjnych Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z nadzorowaniem realizacji prac zleconych przez poszczególne jednostki ZUT na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz obsługa procesu zakupów na potrzeby RCIiTT i jego klientów, a w szczególności: opiniowanie i rejestracja umów dotyczących realizacji prac zleconych, opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych przez poszczególne jednostki ZUT w ramach realizacji prac zleconych, rozliczanie prac zleconych ZUT administrowanych przez RCIiTT, obsługa bieżących i planowanych zakupów na potrzeby RCIiTT i jego klientów, w tym współpraca z...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.11.2019

POLNOR CCS 2019 – konkurs z zakresu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w ramach funduszy norweskich i EOG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłosiło konkurs POLNOR CCS 2019.

Zakres tematyczny konkursu - wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym: • Pełna analiza łańcucha wartości • Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS • Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2 • Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę • Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi. Projekty muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu. Promotor projektu musi być odpowiednio upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu których składa wniosek....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.11.2019

Szybka ścieżka – konkurs z zakresu urządzeń grzewczych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą wpisywać się w tematykę niskoemisyjnych technologii grzewczych.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maksymalnie 5 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 200 mln zł , w tym 20 mln zł na projekty realizowane w województwie mazowieckim oraz 180 mln zł na projekty realizowane w pozostałych województwach. Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje na temat konkursu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.11.2019

Spotkanie informacyjne: Raz a dobrze - prace zlecone ZUT krok po kroku

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zaprasza wszystkich pracowników ZUT w Szczecinie zainteresowanych tematyką prac zleconych na rzecz podmiotów zewnętrznych na każdym etapie ich realizacji, na spotkanie informacyjne pn.: Raz a dobrze - prace zlecone ZUT krok po kroku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie w godz. 9:00 – 15:00. Jego celem będzie pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat prowadzenia odpłatnej działalności badawczej w ZUT. Uczestnicy poznają zasady obsługi prac zleconych krok po kroku – od pomysłu poprzez przygotowanie, negocjacje i zawarcie umowy, na rozliczeniu i odbiorze pracy kończąc. W programie przewidziane są zarówno panele tematyczne o charakterze wykładowym, które poprowadzą pracownicy RCIiTT, jak i podsumowująca spotkanie sesja pytań i odpowiedzi do ekspertów z udziałem m.in. zastępców kwestora, radcy prawnego oraz rzecznika patentowego ZUT. Szczegółowych...» Czytaj dalej
Szkolenia