Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

24.10.2018

Zapraszamy do współtworzenia kursu Samsung LABO

Zapraszamy firmy, jednostki administracji publicznej i organizacje pozarządowe do współtworzenia innowacyjnego programu edukacyjnego dla studentów ZUT.

Już wkrótce rozpocznie się w Szczecinie V edycja kursu Samsung LABO. Jest to wspólna inicjatywa firmy Samsung Electronics Polska i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, unikatowa w skali kraju. W ramach kursu studenci Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego, przechodząc ścieżki edukacyjne dotyczące technologii i biznesu, nabywają szereg umiejętności związanych z nowoczesną przedsiębiorczością technologiczną. Kurs jest prowadzony w formule otwartej na współpracę z lokalnym otoczeniem, dlatego też serdecznie zapraszamy do włączenia się w projekt w roli: mentora biznesowego / technologicznego, zgłaszającego problem do rozwiązania, prowadzącego zajęcia na ścieżce technologicznej lub biznesowej. Mentor biznesowy / technologiczny Kurs Samsung LABO jest zorientowany na...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.10.2018

Szkolenie: Unijny Kodeks Celny w transakcjach z krajami trzecimi – dla początkujących

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenie poświęcone cłom, pozwoleniom oraz procedurom celnym, które poprowadzą praktycy i eksperci z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Czym są kraje trzecie w obrocie międzynarodowym? Sprzedajesz lub sprowadzasz towar np. z Chin, USA, Rosji lub z innego państwa niebędącego członkiem UE? Czym jest np. procedura wprowadzenia towaru do obrotu lub procedura nadawania pochodzenia i jak je przeprowadzić? Jaka jest różnica między przetwarzaniem a uszlachetnianiem sprowadzanych wyrobów? Czy zawsze musisz korzystać z usług agencji celnej, czy możesz dokonać najprostsze czynności celne samemu? Czy to możliwe, by importując lub eksportując Twoja firma nie musiała płacić cła lub podatku VAT? Jakie w ogóle obowiązują procedury w transakcjach z krajami trzecimi? Czy warto skorzystać z portu morskiego w Szczecinie do wysyłki/odbioru towarów...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.10.2018

IV edycja konkursu „Młodzi innowacyjni dla PGNiG” ogłoszona!

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uruchomiło IV edycję konkursu na projekt badawczo-rozwojowy – Młodzi innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018. Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania o finansowanie projektu badawczo-rozwojowego w ramach konkursu PGNiG. Do wygrania jest 100 000 zł na realizację swojego pomysłu oraz nagrody pieniężne do 15 000 zł. Projekt musi nosić znamiona nowatorstwa i innowacyjności, musi też być możliwy do wykorzystania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG. Aplikować mogą jedynie osoby fizyczne lub grupy składające się z maksymalnie 3 uczestników. Zgłoszenia do konkursu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 15 listopada br. Warunki przystąpienia, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej konkursu . Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.10.2018

Wspólny konkurs programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pt.: Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań mających na celu opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej.

Trzy systemy ERA-NET FACCE ERA-GAS (monitorowanie i łagodzenie gazów cieplarnianych w rolnictwie i hodowli lasu), ERA-NET SusAn (zrównoważone systemy produkcji zwierzęcej) i ICT-AGRI 2 (technologie informacyjne i komunikacyjne oraz robotyka na rzecz zrównoważonego rolnictwa) zostały skoordynowane oraz połączyły siły w dziedziny będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i ustanowiły wspólny, ponadnarodowy program finansowania w dziedzinie badań gazów cieplarnianych (GHG) w rolnictwie ​​​, koncentrując się na emisjach pochodzących z produkcji zwierzęcej . Ogólnym celem Wspólnego zaproszenia na 2018 r. jest przyczynianie się do rozwoju nowych technologii, rozwiązań i systemów mających na celu zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w systemach produkcji zwierzęcej w Europie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.10.2018

Wirtualne targi edukacyjne w Niemczech

Myślisz o rozwoju swojej kariery naukowej na terenie Niemiec? Chcesz skorzystać z możliwości naukowego wyjazdu zagranicznego, ale nie wiesz od czego zacząć? Planujesz rozpocząć studia doktoranckie na terenie Niemiec?

Zarejestruj się już dziś na Wirtualne Targi Edukacyjne w Niemczech pn. „Science Online Career Fair” organizowane przez Niemiecką Agencje Wymiany Akademickiej (DAAD), które odbędą się 7 listopada 2018 r. Dowiedz się więcej o możliwościach prowadzenia badań w Niemczech. Spotkaj się online z przedstawicielami niemieckich uniwersytetów i organizacji badawczych oraz instytucji finansujący badania. Skorzystaj z okazji, aby dowiedzieć się więcej o studiach doktoranckich i stażach podoktorskich w jednym z najbardziej zaawansowanych krajów europejskich w dziedzinie badań. Na targach wirtualnych można odwiedzić wiele stoisk, z których każde reprezentuje niemiecki uniwersytet lub instytucję badawczą. Obecne na targach instytucje oferują szeroki wachlarz informacji i...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.10.2018

Młodzi naukowcy na START – trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w trudnych początkach kariery, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy naukowej. W ubiegłym roku wysokość rocznego stypendium wyniosła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki , którzy w roku składania wniosku mieli nie więcej niż 30 lat. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.10.2018

V4 Innovators in Israel Training Programme

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi nabór do pilotażowego konkursu szkoleniowego dla start-upów działających w branży ICT, biotechnologia, transport, cyberbezpieczeństwo, sztuczna Inteligencja lub cybernetyka. Zgłoszenia można przesyłać do 22 października 2018 r.

Celem V4 Innovators in Israel Training Program jest wsparcie start-upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w ocenie potencjału rynkowego ich innowacyjnych pomysłów/rozwiązań/produktów/usług i dostarczenie praktycznych narzędzi do prowadzenia innowacyjnego biznesu. Pilotaż skierowany jest też do pracowników inkubatorów odpowiedzialnych za wsparcie startupów. 7 osób z Polski wybranych w konkursie, pojedzie do Izraela na trwające 2,5 tygodnia szkolenie, które odbędzie się w dniach 3-19 grudnia 2018 r . Wezmą udział m.in. w sesjach mentoringowych i konsultacyjnych przeprowadzanych przez izraelskich ekspertów, w spotkaniach z przedsiębiorcami, interaktywnych warsztatach. Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną upływa 22 października 2018 r . Więcej informacji o konkursie na stronie...» Czytaj dalej
Inkubator
19.10.2018

KONKURSY BEETHOVEN CLASSIC 3, BEETHOVEN LIFE

Ruszyła kolejna edycja konkursu BEETHOVEN pod nową nazwą, ale na tych samych zasadach – BEETHOVEN CLASSIC 3. Nowością w ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki jest BEETHOVEN LIFE, który jest uzupełnieniem konkursu BEETHOVEN CLASSIC. Łącznie w otwieranych konkursach jest do zdobycia 50 mln zł.

BEETHOVEN CLASSIC 3 W ramach konkursu można składać wnioski na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce , a także w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych (chemia, matematyka, fizyka - w tym astronomia, materiałoznawstwo). Celem konkursu jest zapewnienie finansowania polsko-niemieckim projektom badawczym, wyróżniającym się wysokim poziomem naukowym. Projekty te muszą być realizowane wspólnie przez polski i niemiecki zespół naukowy, z których każdy ma własnego kierownika projektu oraz powinny dotyczyć badań podstawowych i zawierać program wspólnych badań. Finansowanie wspólnych polsko-niemieckich projektów może być przyznane na okres 24 lub 36 miesięcy. Zespoły realizujące wspólny projekt w programie Beethoven...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.10.2018

Dzień informacyjny dla studentów ZUT

Myślisz o studiach lub praktykach za granicą? A może chcesz podjąć pracę w renomowanej firmie? Albo założyć własne przedsiębiorstwo, lub zostać na uczelni i rozwijać międzynarodową karierę naukową? Przyjdź na DZIEŃ INFORMACYJNY, 15 LISTOPADA 2018 r. o godz. 13:00 do siedziby RCIiTT a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!!! Serdecznie zapraszamy! (pizza i cola gratis) Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Organizatorami są: Biuro Karier ZUT, Dział Mobilności Międzynarodowej oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w spotkaniu jest bezpłatny» Czytaj dalej
Szkolenia
18.10.2018

Konkursy PRELUDIUM, OPUS, SONATA

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło nabór do kolejnych edycji konkursów PRELUDIUM, OPUS i SONATA. Łącznie do zdobycia jest rekordowa pula 530 mln zł.

PRELUDIUM 16 to konkurs na projekty badawcze, który jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość prowadzenia projektu trwającego przez rok, dwa lub trzy lata. Nie musi być on związany z tematyką ich rozprawy doktorskiej. OPUS 16 jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego. W ramach projektu można otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do jego realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.10.2018

Nowe wydanie Przewodnika po wybranych funduszach B+R!

Zapraszamy do zapoznania się z najświeższą wersją Przewodnika po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe, w którym zestawiono możliwości finansowania pomysłu na projekt poza programem Horyzont 2020.

W przygotowanym Przewodniku po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe zebraliśmy 28 programów, zarówno międzynarodowych jak i krajowych z różnych obszarów tematycznych. Znajdą tam Państwo najważniejsze informacje umożliwiające identyfikację programu, jak również warunki uczestnictwa. Zachęcamy do pozyskiwania środków na realizacje swojego pomysłu! Do lektury Przewodnika zapraszamy zarówno naukowców jak i przedsiębiorców. ​» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.10.2018

Interaktywne narzędzia do planowania kariery

Podejście do planowania kariery jeszcze nigdy nie było tak proste, a narzędzia do planowania tak ciekawe. Portal EURAXESS zaprasza do interaktywnego odkrywania swojej ścieżki kariery.

„Career Game” to interaktywne narzędzie służące do odkrywania możliwości uczenia się i rozwoju w oparciu o zainteresowanie badaniami naukowymi, środowiskiem akademickim lub biznesowym albo przemysłem. Bohaterowie gry to naukowcy borykający się z wyzwaniami zawodowymi i poszukujący swojego miejsca w świecie. Z pomocą trenera, próbują określić swoje mocne i słabe strony oraz kompetencje. Dzięki praktycznym wskazówkom wybierają odpowiednią dla siebie ścieżkę rozwoju kariery w oparciu o naukę. Zagraj w grę, odkryj swoja ścieżkę kariery: Extranet -> Tools -> Career Development Tools -> Interactive games -> Career Game „GO SCIENCE!” to z kolei narzędzie mające pomóc młodym naukowcom poznać dostępne możliwości stypendialne...» Czytaj dalej
Programy Badawcze