Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

07.05.2020

1 mld euro z budżetu PR Horyzont 2020 na walkę z koronawirusem

W trakcie międzynarodowej wideokonferencji Coronavirus Global Response (04.05.2020), zorganizowanej przez Unię Europejską udało się zebrać aż 7.4 mld euro na walkę z pandemią COVID-19. Kwota ta obejmu 1 mld euro w postaci grantów i gwarancji na pożyczki w ramach PR Horyzont 2020.

Zmiana priorytetów programu Horyzont 2020 pozwoliła przekazać aż 1 mld euro na skuteczne działania w walce z koronawirusem: 450 mln euro na opracowanie naukowych rozwiązań do testowania, leczenia i zapobiegania epidemii koronawirusa oraz doskonalenie systemów opieki zdrowotnej; 400 mln euro na sfinansowanie inwestycji w badania i rozwój w formie gwarancji KE na pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 150 mln euro na przełomowe innowacje związane z COVID-19 w ramach EIC Accelerator . Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4), do której należy Polska, wsparły inicjatywę i zdecydowały się przekazać do puli dodatkowe środki w wysokości 3 mln euro. Działania mają być realizowane w ścisłej współpracy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.05.2020

Poszukiwani wybitni naukowcy do programu STARS, współfinansowanego dzięki akcji MSCA COFUND

Program STARS koordynowany przez Barcelona Supercomputing Center poszukuje 6 wybitnych naukowców, którym przyznane zostaną 24-miesięczne stypendia wyjazdowe, zapewniające narzędzia niezbędne do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC) w międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku. Wnioski można składać do 14 lipca 2020 r.

Celem programu STARS (SupercompuTing And Related applicationS Fellows Programme 2020) jest wsparcie szkoleniowe wykwalifikowanych naukowców z tytułem doktora w dziedzinach związanych z wysokowydajnymi systemami obliczeniowymi (ang. High-Performance Computing, HPC), bądź powiązanych. HPC, ze względu na swój międzydyscyplinarny charakter i zdolność przetwarzania dużych ilości danych lub przeprowadzenia złożonych obliczeń, odgrywają istotną rolę w rozwiązywaniu problemów natury naukowej, przemysłowej i społecznej. Mają więc kluczowe znaczenie w naukach o Ziemi i meteorologii, naukach przyrodniczych, genomice i medycynie personalizowanej, inżynierii obliczeniowej, fizyce oraz obliczeniowych naukach społecznych. Beneficjenci otrzymają w ramach grantu dwuletnią umowę o pracę na realizacje projektu badawczego z roczną pensją w wysokości...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.05.2020

Szkolenie on-line: HR Excellence in Research. Aplikowanie - Wdrożenie - Ocena

Zapraszamy wszystkich pracowników jednostek naukowych na szkolenie on-line poświęcone wyróżnieniu „HR Excellence in Research” przyznawanemu przez Komisję Europejską, w trakcie którego opowiemy o dobrych praktykach i najczęściej popełnianych błędach przy aplikowaniu i wdrożeniu tego wyróżnienia oraz przybliżymy proces oceny. Początek 20 maja 2020 r. o godz. 09:30.

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” jest znakiem jakości nadawanym przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych - The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) , przestrzegając zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych . Poprzez wdrażanie Strategii HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju, kariery, mobilności oraz przejrzystego procesu rekrutacji pracowników naukowych. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR wśród międzynarodowych organizacji i badaczy, jako podmioty zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Świerk...» Czytaj dalej
Szkolenia
05.05.2020

Wirtualny dzień informacyjny i spotkania brokerskie SEREN4 Secure Societes

12 marca ruszyły kolejne nabory wniosków w Programie Ramowym UE Horyzont 2020, tym razem w obszarze „Secure Societes – Protecting freedom and security of Europe and its citizens”. Z uwagi na to Komisja Europejska serdecznie zaprasza do udziału w wirtualnym dniu informacyjnym oraz spotkaniach brokerskich dotyczących aktualnych konkursów projektowych, które odbędą się online 12 maja 2020 roku.

Ostatnie nabory wniosków w ramach Secure Societes w Horyzoncie 2020 oferują nowe możliwości finansowania badań instytucjom badawczym, uniwersytetom, przedstawicielom przemysłu, MŚP, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i innym zainteresowanym stronom w dziedzinie bezpieczeństwa. Podczas dnia informacyjnego przedstawiciele Komisji Europejskiej, praktycy oraz eksperci zaprezentują tegoroczne tematy konkursowe, opowiedzą o oczekiwaniach wobec wnioskodawców oraz dadzą wskazówki jak napisać dobry wniosek o finansowanie. Spotkania brokerskie zostaną zorganizowane za pośrednictwem funkcji online systemu b2match. Oznacza to, że bezpośrednie spotkania między zainteresowanymi nawiązaniem partnerstwa będą możliwe z dowolnego miejsca. Wszystko, czego potrzeba, to laptop / komputer ze stabilnym połączeniem internetowym, mikrofon / zestaw słuchawkowy i (opcjonalnie) kamera...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.05.2020

Nowe oferty współpracy w ramach PR Horyzont 2020 - maj 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów, ze świata nauki i biznesu.

Zespół grecko-cypryjskich firm i ekspertów w zakresie doradztwa i rozwoju biznesu, planuje złożyć wniosek w ramach tematu SC1-BHC-06-2020 (Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic) . Celem jest zaprojektowanie i wdrożenie pływającej i/lub mobilnej jednostki medycznej, aby zapewnić społecznościom lokalnym usługi zdrowotne tj. punkty opieki i laboratoria diagnostyczne najwyższej jakości. Poszukiwanymi partnerami są: koordynator projektu – ekspert w dziedzinie mającej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej; ekspert IT w zakresie sztucznej inteligencji, Big Data, Internetu Rzeczy, chmur jako działań wieloplatformowych; agencja rządowa, urząd ds. zdrowia, organizacja pozarządowa lub inne podmioty z doświadczeniem w zakresie wydawania certyfikatów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.04.2020

Oferta stypendialna w ramach Programu Individual Fellowship MSCA

Niemiecka firma zaprasza naukowców posiadających stopień doktora i/lub min. 4 letnie doświadczenie badawcze w dziedzinie informatyki, do wspólnego aplikowania o grant Individual Fellowship Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.

Celem proponowanego partnerstwa jest opracowanie i złożenie wspólnego wniosku o finansowanie w ramach unijnego programu MSCA-IF -EF-SE Society and Enterprise panel, w którym niemieckie MŚP będzie organizacją przyjmującą naukowca. Termin zgłoszenia zainteresowania ofertą: 17 lipca 2020 r. Individual Fellowship MSCA jest programem stypendialnym mającym za zadanie wspierać rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Osoby...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.04.2020

NCBR otwiera kolejny front walki z koronawirusem. 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych

Wszystkie szpitale jednoimienne, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, mogą starać się o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19. Wnioski można składać do 31 maja 2020 r.

Celem konkursu jest wsparcie działań, które pomogą zahamować i zapobiegać chorobie oraz pozwolą podnieść skuteczność leczenia. Obejmuje to m.in. opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19, a także stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych. Jest to kolejny konkurs NCBR, obok Szybkiej Ścieżki „Koronawirusy” , który ma pomóc w walce z obecną pandemią i jej skutkami. Kto może aplikować Projekty w ogłoszonym konkursie mogą składać: szpitale jednoimienne, tj. podmioty lecznicze przekształcone na mocy decyzji Ministra Zdrowia w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.04.2020

Webinar: Inwestować w innowacje w dobie kryzysu? Crowdfunding i wybrane dotacje

Globalny kryzys i zamknięcie gospodarki jest dla wielu przedsiębiorców momentem, w którym wstrzymuje się wszystkie inwestycje i skupia na samym utrzymaniu biznesu. Czy jednak każda inwestycja stanowi ryzyko? Co zrobić, jeżeli o pozycji na rynku decyduje innowacyjność firmy? RCIiTT ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli biznesu na webinar poświęcony możliwościom finansowania innowacji w dobie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19. Wydarzenie odbędzie się 14 maja 2020 r. w godzinach 10:30 – 13:45.

Uczestnicy webinaru poznają wybrane mechanizmy pozyskiwania środków na wdrażanie innowacji, które w dobie kryzysu spowodowanego pandemią mogą okazać się sposobem na jego przetrwanie w dobrej kondycji.» Czytaj dalej
Szkolenia
23.04.2020

COVID-19 a realizacja projektów MSCA IF

W odpowiedzi na obawy stypendystów MSCA Individual Fellowship (IF), Komisja Europejska opublikowała szereg wskazówek na temat realizacji projektów w czasie pandemii COVID-19.

Głównym zaleceniem KE jest dołożenie przez organizacje goszczące i przez samych stypendystów wszelkich starań, aby kontynuować prace w projektach zgodnie z planem, na ile pozwalają na to obecne warunki. Jeśli zaplanowane działania mogą być realizowane zdalnie np. raporty, publikacje, szkolenia online, powinny być prowadzone i koszty z nimi związane będą uznawane za kwalifikowalne (należy przy tym zwrócić uwagę na krajowe wytyczne dotyczące telepracy). Natomiast te działania, które w obecnej sytuacji nie mogą być zrealizowane powinny zostać przesunięte na inny termin, w porozumieniu z KE. Komisja przypomina, że postanowienia zawartych umów grantowych nadal pozostają w mocy. Wszelkie zmiany dotyczące wymiaru czasu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.04.2020

Programy doktorskie we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym KE

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zaprasza instytucje szkolnictwa wyższego uprawnione do nadawania stopnia doktora do współpracy w ramach programu Collaborative Doctoral Partnership, charakteryzującego się wysokim potencjałem badawczym i rozwojowym. Wnioski można składać do 15 maja 2020 r.

Program Collaborative Doctoral Partnership ma na celu szkolenie młodego pokolenia doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i technologii z uwzględnieniem polityki naukowej. To niepowtarzalna szansa dla Uczelni/Instytutów, które mogą przygotować i prowadzić programy doktorskie we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Komisji Europejskiej, a także dla doktorantów, którzy część swoich badań zrealizują w Instytutach JRC.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.04.2020

Otwarcie ostatniego konkursu MSCA COFUND w Programie Horyzont 2020

Ruszył nabór wniosków w konkursie MSCA COFUND 2020, który umożliwia zdobycie dofinansowania na istniejące lub nowo utworzone programy studiów doktoranckich (Doctoral Programmes) lub programy grantowe dla doświadczonych naukowców (Fellowship Programmes). Aplikacje można składać do 29 września 2020 r.

Program COFUND ma na celu stymulowanie regionalnych, krajowych lub międzynarodowych programów w celu wspierania doskonałości w zakresie szkolenia naukowców, mobilności i rozwoju kariery, rozpowszechniając najlepsze praktyki działań Marie Skłodowska-Curie. Zostanie to osiągnięte poprzez współfinansowanie nowych lub istniejących regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów mających na celu otwarcie i zapewnienie międzynarodowego, międzysektorowego i interdyscyplinarnego szkolenia badawczego, a także transnarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców na każdym etapie ich kariery.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.04.2020

H2020- Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU): konkurs już otwarty!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych RCIiTT ZUT w Szczecinie pragnie poinformować, że można już składać wnioski w odpowiedzi na 16 tematów projektowych z obszaru Biogospodarka.

Wezwanie do składania wniosków 2020 jest już ostatnim konkursem ogłoszonym w ramach wspólnego przedsięwzięcia Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego, reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W skład Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) wchodzi: 5 konkursów badawczo-innowacyjnych (RIA), 4 innowacyjne (CSA) oraz 3 przewodnie (FLAG) – podzielonych na 4 strategiczne obszary: Feedstock, Process, Products i Market uptake.» Czytaj dalej
Programy Badawcze