Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

10.01.2019

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW

Nabór wniosków w województwie zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma charakter ciągły i potrwa od 7 stycznia do 31 lipca 2019 lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in: programy edukacyjne, kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, bezpłatną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej, audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje i sympozja, kongresy, studia podyplomowe, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym, budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, multimedia o tematyce ekologicznej. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.01.2019

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri!

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka, niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie to, zarządzanie wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań umożliwia przyjazd wybitnych naukowców-liderów, którzy mogą zorganizować swoje zespoły badawcze w Polsce. Jest to szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach. Fundusze pozyskane przez jednostkę w ramach drugiego konkursu Dioscuri będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie: kosztów utrzymania jednostki w wysokości 300 000 euro rocznie; wynagrodzenia kierownika Centrum...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.01.2019

Jak sfinansować inwestycje? Dyżur ekspercki nt. Funduszy Europejskich

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych możliwościami sfinansowania planowanych inwestycji z Funduszy Europejskich.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma przyjemność zaprosić Państwa na dyżur ekspercki dotyczący możliwości finansowania zewnętrznego innowacji dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Uczestnictwo w dyżurze będzie doskonałą okazją do uzyskania wszystkich informacji dotyczących rodzajów programów, wysokości finansowania a także sposobów aplikowania i rozliczania dotacji ze środków publicznych. Dyżur ekspercki ma formę półgodzinnych indywidualnych spotkań z konsultantem ds. transferu technologii RCIiTT - p. Darią Wróbel. Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń. Dyżur ekspercki odbędzie się 24 stycznia 2019 w godz. 10:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie,...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
04.01.2019

Mapa międzynarodowych ofert stypendialnych dla naukowców!

Jesteś naukowcem i marzysz o międzynarodowej karierze naukowej? Już w trakcie studiów doktoranckich możesz skorzystać z różnorodnych programów stypendialnych. Krótkoterminowy wyjazd zagraniczny może zaowocować nawiązaniem międzynarodowych kontaktów. Może również zapoczątkować wspólne publikacje naukowe.

Wybierz interesujące Cię miejsce na mapie aby dowiedzieć się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowana mapa międzynarodowych ofert stypendialnych zawiera oferty krótko- i długoterminowe dla początkujących oraz doświadczonych naukowców. Obok opisu znajduje się link przekierowujący do szczegółowego opisu oferty. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.01.2019

CHIST-ERA - konkurs z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA dotyczącego technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wyzwaniami naukowymi opartymi na ICT.

Celem inicjatywy CHIST-ERA jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie zakrojonych na szeroką skalę badań multidyscyplinarnych w dziedzinie ICST, które mogą doprowadzić do znaczących przełomów. Organizacje partnerskie identyfikują nowe dziedziny naukowe, pozwalając naukowcom angażować się w projekty o wysokim ryzyku i wysokim wpływie, uruchamiając każdego roku ponadnarodowe zaproszenie do składania wniosków badawczych. Zakresy tematyczne: Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI) Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN). Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się z przynajmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa. Nabór wniosków wstępnych trwa do 15 stycznia 2019. Sieć CHIST-ERA...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.01.2019

11 Konkurs w ramach Programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż został uruchomiony nabór wniosków do 11 konkursu w ramach Programu Eurostars-2 Cut-off 10. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach . W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa). W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków . Składane wnioski powinny dotyczyć dowolnego sektora technologii, mieć cywilne zastosowanie oraz być nakierowane na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.01.2019

Nowy przewodnik po wybranych źródłach finansowania B+R!

Przedstawiamy Państwu najnowszy przewodnik po wybranych źródłach finansowania na prace badawczo-rozwojowe.

Przygotowaliśmy dla Państwa przewodnik po wybranych źródłach finansowania. W publikacji znajdują się szczegółowe opisy 27 konkursów zarówno krajowych jak i międzynarodowych skierowanych do naukowców i przedsiębiorców. ​ ​ Zapraszamy do lektury!» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.01.2019

Oferty współpracy w ramach Horyzont 2020 - grudzień

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w programie Horyzont 2020.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o poszukiwaniu partnerów do współpracy w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W ubiegłym miesiącu ukazało się 12 ofert skierowanych zarówno do naukowców, przedstawicieli sektora przemysłowego oraz innych organizacji. Poszukiwani są partnerzy specjalizujący się m. in. w dziedzinie medycyny, mikrobiologii, biotechnologii, bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarki wodnej, rolnictwa, materiałów budowlanych a także branży IT i automatyki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy zgłaszania swojego zainteresowania ofertą. W niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z Panią Angeliką Łysiak alysiak@zut.edu.pl tel. 91 44 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.01.2019

Konferencja i spotkania brokerskie w Dusseldorfie!

Już po raz 10. w Dusseldorfie odbędzie się konferencja pn. „Successful R&I in Europe 2019”, która skierowana jest do uniwersytetów i instytutów badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Impreza ma na celu budowanie nowych sieci współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami, szczególnie w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Konferencja w Dusseldorfie jest rozpoznawalnym wydarzeniem, które dzięki swojej oryginalnej formule pozwala na bardzo skuteczne poszukiwanie partnerów do współpracy. Z pośród 300 uczestników zostanie wybranych około 100, którzy będą mieli możliwość wygłoszenia krótkiej prezentacji (z pomysłem bądź wynikami badań). Spotkanie organizowane w dniach 14-15 lutego 2019 będzie odbywało się w równoległych warsztatach poświęconych siedmiu obszarom tematycznym: Information and Communication Technologies (ICT) Nanotechnology, Materials and Manufacturing (NMM) Energy Circular Economy Life Sciences Transport Innovative Public Procurement (PCP/PPI) Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie organizatora . Zaprezentowanie się bądź rozmowa z potencjalnymi kooperantami może otworzyć drzwi do nowych badań i...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.12.2018

„Silesia pod błękitnym niebem" - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w ramach programu POIR

NCBiR ogłosiło konkurs dla Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, w ramach którego można uzyskać wsparcie na badania przemysłowe.

Konkurs jest skierowany do konsorcjów składających się z przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Termin składania wniosków mija 28 lutego 2019 (godz. 12:00).» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.12.2018

CORE 2019 – VIII konkurs w ramach współpracy polsko-luksemburskiej

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła nabór wniosków do konkursu CORE 2019 w ramach bilateralnej, polsko-luksemburskiej współpracy. Konkurs dotyczy innowacji w usługach.

Zakres tematyczny konkursu - obszar Innovation in Services - obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu, rozwój i działanie systemów finansowych, bezpieczeństwo informacji, działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. Procedura aplikacyjna jest jednoetapowa, wnioski można składać przez system internetowy do 11 kwietnia 2019 r. Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.12.2018

ERA-NET Cofund MarTERA – konkurs z zakresu technologii morskich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że został uruchomiony nabór wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć technologii morskich.

Obszary priorytetowe konkursu to: PA1: Environmentally friendly maritime technologies PA2: Development of novel materials and structures PA3: Sensors, automation, monitoring and observations PA4: Advanced manufacturing and production PA5: Safety and security W programie mogą wziąć udział konsorcja składające się z przynajmniej 2 partnerów, z 2 różnych krajów uczestniczących w programie. Propozycje projektów powinny obejmować przemysł . Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków wstępnych. Wnioski pełne będą przyjmowane do 6 września 2019 r. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości...» Czytaj dalej
Programy Badawcze