Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

24.02.2020

IV edycja programu: Doktorat wdrożeniowy

W imieniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszamy przedsiębiorstwa do współpracy w ramach programu: Doktorat wdrożeniowy ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym założeniem Doktoratu wdrożeniowego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu. Program jest skonstruowany tak, aby każda ze stron – jednostka naukowa, przedsiębiorstwo i doktorant – wyniosła z niego wymierne korzyści. Doktoranci pod okiem dwóch opiekunów – naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy – będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca. Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy. Doktorant otrzyma stypendium z Ministerstwa w wysokości: 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy; 4450,00 zł – po miesiącu,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.02.2020

Zasada „milion za milion” zachętą do aplikowania o unijne granty

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o planach wprowadzenia dodatkowych korzyści dla podmiotów, które pozyskają prestiżowe granty unijne.

Aby zachęcić polskich naukowców do aplikowania o prestiżowe granty unijne i do ściągania do Polski naukowców z takimi grantami, postanowiliśmy wprowadzić zasadę „milion za milion” - powiedział podczas wtorkowej senackiej komisji szef resortu nauki Jarosław Gowin. Jak zauważył Gowin podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, w związku z Brexitem, „obserwujemy zjawisko exodusu z Wielkiej Brytanii dużej liczby zdobywców grantów ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - przyp. PAP)”. Wyraził nadzieję, że Polska zyska na tym procesie. „Z myślą o tym postanowiliśmy wprowadzić w przypadku pewnej kategorii grantów międzynarodowych - m.in. takich jak grant ERC - zasadę milion za...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.02.2020

PIT 2019 – wskazówki dla cudzoziemców pracujących w Polsce

EURAXESS Polska opublikował zestaw praktycznych informacji na temat składania deklaracji podatkowych za 2019 r. przez cudzoziemców pracujących w Polsce. Zachęcamy do lektury.

Zbiór wskazówek w języku angielskim dot. deklaracji PIT za 2019 został opracowany przez EURAXESS Polska i ma pomóc obcokrajowcom zatrudnionym w Polsce prawidłowo wypełnić roczne rozliczenie podatkowe. Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE jest częścią EURAXESS Polska, czyli europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej. Dodatkowo pomaga w zakresie formalności niezbędnych do dopełnienia w czasie dłuższego pobytu poza krajem zarówno polskim naukowcom wyjeżdżającym z kraju, jak i obcokrajowcom przyjeżdżającym do Polski.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.02.2020

Szkolenie: Obsługa klienta biznesowego i skuteczna windykacja dla start’upów

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 4 marca 2020 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 20-21. Wydarzenie będzie poświęcone zarządzaniu relacjami z klientem biznesowym.

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy oraz dla młodych firm, które istnieją na rynku nie dłużej niż 2 lata. Celem szkolenie jest przedstawienie założeń obsługi klienta biznesowego, a także sposobów, narzędzi i technik pozwalających dotrzeć do jak największej liczby podmiotów i utrzymać z nimi trwałe relacje. W trakcie wydarzenie będzie można także dowiedzieć się o rozwiązaniach pozwalających skutecznie zabezpieczyć interesy firmy przed nieuczciwymi kontrahentami oraz odzyskań od nich należności.» Czytaj dalej
Szkolenia
19.02.2020

Oferta wspólnego aplikowania o granty Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w ramach Programu Horyzont 2020

Uniwersytet w Maceracie (Włochy) zaprasza do udziału w szkoleniu, którego celem będzie nawiązanie współpracy i przygotowanie wspólnego wniosku o grant Individual Fellowship MSCA. Szkolenie odbędzie się w dniach 25–27 maja 2020 r.

Szkolenie MSCA - IF Masterclass (25-27.05.2020) organizowane przez Uniwersytet w Maseracie jest skierowane do doświadczonych naukowców (ze stopniem doktora lub czteroletnim doświadczeniem badawczym), szukających możliwości międzynarodowego rozwoju własnej kariery naukowej w ramach Stypendiów Indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie . W trakcie wydarzenia uczestnicy otrzymają wsparcie w aplikowaniu o grant Individual Fellowship MSCA z Uniwersytetem Macerata występującym w roli instytucji goszczącej. Będą także mieli możliwość spotkania potencjalnych opiekunów naukowych ( supervisors ) oraz pracowników biura obsługującego projekty. Koszty podróży uczestników (do wysokości 1 000,00 Euro) pokrywa Organizator. Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do 31 marca 2020 r. Individual Fellowship MSCA jest programem stypendialnym...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.02.2020

Ogólnopolski Dzień Informacyjny dotyczący ostatniego konkursu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) we Wrocławiu

W dniach 3-4 marca 2020 r. odbędzie się wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr – członka Bio-Based Industries Consortium) przy wparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (WPT), NUTRIBIOMED Klaster, Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), Bio-Based Industries Consortium (BIC) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE.

Gośćmi Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego będą przedstawiciele Komisji Europejskiej i konsorcjum Bio-Based Industries Consortium (BIC), w skład którego wchodzą europejskie duże oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), regionalne klastry, europejskie stowarzyszenia handlowe i platformy technologiczne oraz studenci UPWr . Podczas wydarzenia omówiona zostanie tematyka konkursu BBI JU 2020 dla sektora biogospodarki, sposób wnioskowania i tworzenia konsorcjów projektowych. Przedstawione zostaną także możliwości, jakie wynikają z partnerstwa publiczno-prywatnego. Udział w spotkaniu będzie szansą na zapoznanie się ze zwycięskimi projektami finansowanymi w ramach BBI JU z udziałem europejskich oraz polskich firm, a także pozwoli nawiązać cenne kontakty. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: bktw@upwr.edu.pl ....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.02.2020

BREXIT: Wielka Brytania pozostaje w programie Horyzont 2020

W komunikacie z 22 stycznia 2020 r. UKRO (UK Research Office) przekazało najnowsze informacje o obecnej sytuacji Wielkiej Brytanii w PR Horyzont 2020 i innych programach finansowanych przez UE. Podmioty brytyjskie są zachęcane do dalszego ubiegania się o dotacje.

Według przyjętej 17 października 2019 r. umowy o wystąpieniu, Wielka Brytania nadal uczestniczy w programach UE finansowanych w latach 2014–2020, do czasu ich zamknięcia (art. 137 i 138 umowy). Brytyjscy naukowcy, badacze i przedsiębiorstwa mogą nadal uczestniczyć, składać oferty i prowadzić projekty w ramach programu Horyzont 2020 . Realizacja niewielkiej liczby projektów, które wiążą się z dostępem do poufnych informacji w kwestii bezpieczeństwa, zastrzeżonych dla państw członkowskich UE, może nie być kontynuowana w ich obecnej formie. Rząd Wielkiej Brytanii oczekuje więc, że Komisja Europejska poinformuje o tym zainteresowanych uczestników i zapewni koordynatorom składanych wniosków wskazówki dotyczące postępowania odnośnie ryzyka związanego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.02.2020

Programy doktorskie we współpracy z Joint Research Centre Komisji Europejskiej

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) zaprasza instytucje szkolnictwa wyższego, uprawnione do nadawania stopnia doktora do współpracy w ramach programu Collaborative Doctoral Partnership (CDP). Jego celem jest szkolenie nowego pokolenia doktorantów w obszarze nauk ścisłych i technologii z uwzględnieniem polityki naukowej.

W ramach realizacji programu uczelnie/instytuty mają możliwość we współpracy z JRC przygotować i prowadzić programy doktorskie, a doktoranci prowadzić część swoich badań w Instytutach JRC. Tegoroczna edycja programu obejmuje następujące obszary: • Digital Governance • Smart, connected and clean mobility • EU Energy Transition • Development of methods to monitor progresses, design transformations and identify solutions to achieve SDGs • Secure and sustainable supply of raw materials for strategic value chains • Artificial intelligence for earth observation • Graphic causal models for hybrid threats • Resilience of built infrastructure to natural and man-made hazards • Health promotion and prevention of...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.02.2020

Szkolenie: Otwarte dane badawcze w projektach krajowych i europejskich

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędą się 28 lutego 2020 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 20-21. Wydarzenie jest współorganizowane przez RCIiTT ZUT w Szczecinie oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE.

Szkolenie skierowane są do pracowników naukowych, pracowników bibliotek oraz jednostek administracyjnych Uczelni, a także do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w krajowych i europejskich projektach badawczych i innowacyjnych. Celem szkolenia jest przybliżenie praktycznych oraz prawnych aspektów udostępniania danych badawczych w otwartym dostępnie, co w dzisiejszych czasach staje się bardzo istotnym elementem globalnych przemian w nauce. Polityka powszechnej, ogólnodostępnej nauki wynika z celów Wspólnoty Europejskiej i zobowiązuje państwa członkowskie do przyjmowania strategii otwierania dostępu zarówno do publikacji naukowych, jak i danych uzyskanych z badań naukowych. Coraz więcej programów finansowania badań i innowacji wymaga aby wyniki uzyskane w projektach realizowanych ze środków publicznych udostępniane...» Czytaj dalej
Szkolenia
10.02.2020

Konkurs: Zima na Horyzoncie

Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza do udziału w konkursie pn: Zima na Horyzoncie!

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy pod postem konkursowym na Facebooku wstawić autorskie zdjęcie przedstawiające zimowy horyzont. Do wygrania są atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do zabawy!» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.02.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 4 oferty współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: 1. Hiszpańskie MŚP poszukuje partnera z USA do wzięcia udziału w projekcie INNOWWIDE (Viability Assessment of Collaborative and INNOvative Business Solutions in WorldWide markets), skupiającym się na opracowaniu analizy rentowności (VAP). VAP to kompleksowy zbiór wstępnych ocen technicznych, rynkowych, prawnych i społeczno-ekonomicznych, mających na celu sprawdzenie wykonalności międzynarodowego, innowacyjnego rozwiązania biznesowego. Zaproszenie skierowane jest do firm konsultingowych oraz z doświadczeniem w branży energii cieplnej, szczegóły . 2. Francuskie Centrum Badawcze, jako koordynator projektu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.02.2020

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w lutym 2020 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na luty 2020 , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodoweji prowadzących badania z różnych dziedzin. Zachęcamy do korzystania ! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z panią Agnieszką Aloksa , e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44...» Czytaj dalej
Programy Badawcze