Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Maj 2021

25.05.2021

Szkolenie: Misje i klastry - nowe mechanizmy w Horyzoncie Europa

Zapraszamy naukowców, przedsiębiorców oraz inne podmioty, szukające obszarów partycypacji, w ramach których mogą podjąć działania na rzecz lepszego jutra na szkolenie on-line, które odbędzie się 10.06.2021 r. o godzinie 10:00.

Horyzont Europa to już 9. Program Ramowy Unii Europejskiej, niezmiennie ukierunkowany na reagowanie na potrzeby współczesnej Europy i świata. Niemniej jednak wyróżnia go innowacyjne podejście związane z wprowadzeniem nowych koncepcji w postaci misji i klastrów. Misje to nowatorska inicjatywa stanowiąca zbiór skoordynowanych działań, mających sprostać najważniejszym wyzwaniom społecznym, w śmiałym, ale wymiernym zakresie. Dedykowane są one takim zagadnieniom, jak: rak; adaptacja do zmian klimatu obejmująca społeczną transformację; zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe; neutralne klimatycznie i inteligentne miasta; zdrowa gleba i żywność. Klastry natomiast to obszary tematyczne, w ramach których ogłaszane będą konkursy na badania i innowacje, mające w...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.05.2021

Szkolenie on-line: Aktywny naukowiec = mobilny naukowiec. Granty Postdoctoral Fellowships szansą na rozwój kariery naukowej

Zapraszamy naukowców planujących rozwinąć swoją karierę naukową i chcących zdobyć międzynarodowe doświadczenie na szkolenie dotyczące indywidualnych grantów Postdoctoral Fellowships. Wydarzenie odbędzie 8 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 – 12.00 i będzie miało charakter on-line.

W nowym Programie Ramowym UE Horyzont Europa ponownie zachęca się naukowców do podnoszenia kompetencji naukowych dzięki mobilności. Nie ulega wątpliwości, że zagraniczne granty dynamicznie rozwijają karierę każdego badacza, a wyjazd może stać się doskonałym sposobem na podniesienie kwalifikacji. Nowy Program Ramowy UE to również nowe podejście do znanych już rodzajów grantów mieszczących się z Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie . Zmiany rozpoczynają się już na poziomie nazewnictwa: Individual Fellowships w nowej nomenklaturze PR Horyzont Europa przyjął postać Postdoctoral Fellowships, co sugeruje, że jest to działanie skierowane do naukowców z tytułem doktora. O zmianach, nowych zasadach i szerokich możliwościach dla naukowca opowiemy Państwu...» Czytaj dalej
Szkolenia
21.05.2021

Otwarty nabór wniosków do ERC Advanced Grant

W dniu 20 maja 2021 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu Horyzont Europa otworzyła konkurs dla doświadczonych naukowców – Advanced Grant, którego budżet wynosi 626 mln euro. O grant mogą ubiegać się naukowcy, którzy są wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach i przedstawią swój dorobek naukowy z ostatnich 10 lat swojej pracy. Termin składania wniosków projektowych upływa 31 sierpnia 2021 r.

Granty ERC stwarzają ambitnym i kreatywnym uczonym szansę na realizację innowacyjnych projektów. Finansowanie ma im pomóc w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych. Co istotne, projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za ich przebieg odpowiedzialny jest Principal Investigator (PI) – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Projekt realizowany jest w wybranej przez głównego badacza jednostce goszczącej (może to być instytucja macierzysta) w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa i może trwać do 5 lat. Elektroniczny system składania wniosków znajduje się na stronie konkursu na portalu Funding & tender opportunities . Naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant, serdecznie zapraszamy do konsultacji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.05.2021

Poszukiwanie partnera do grantu w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie

Już pod koniec maja Komisja Europejska otworzy pierwsze konkursy w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont Europa. Za pomocą platformy Net4Mobility+ będzie można znaleźć instytucję partnerską do realizacji wspólnego projektu. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Szczecinie zbiera oferty współpracy przygotowane przez zachodniopomorskie instytucje. Zapraszamy do składania formularzy ofertowych w ramach dwóch działań: Postdoctoral Fellowships oraz Doctoral Networks . Postdoctoral Fellowships to indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora. Natomiast Doctoral Networks skierowane są do uczestników szkół doktorskich, gdzie o stypendia muszą aplikować międzynarodowe konsorcja. Więcej informacji udziela konsultantka Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE p. Anna Przybysz,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.05.2021

Webinar: … i po BREXIT – czyli jak skutecznie prowadzić biznes z Wielką Brytanią

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych kwestiami odpraw celnych w handlu z Wielką Brytanią na webinar, który odbędzie się 19 maja 2021 r. w godz. 10:00 -13:00. Webinar organizowany jest w ramach działań Enterprise Europe Network.

Uczestnicy szkolenia zyskają od praktyków z agencji celnej informacje dotyczące zmian i aktualnych przepisów dotyczących wymiany handlowej z Wielką Brytanią. Dowiedzą się, jak realizować sprzedaż do Anglii, w tym również poprzez platformy e-commerce. Poznają na praktycznych przykładach realia dotyczące procesu logistycznego i celnego w imporcie, eksporcie i tranzycie towarów między Polską a UK. Ponadto uzyskają możliwość przedyskutowania problemów celnych swojej firmy w handlu z UK z agentami celnymi w trakcie szkolenia, jak i po jego zakończeniu w ramach indywidualnych konsultacji Webinar poprowadzą: p. Agnieszka Kamińska , ekspert agencji celnej firmy CSL Sp. z o.o., która specjalizuje się w kwestiach importu...» Czytaj dalej
Szkolenia
11.05.2021

Stypendium doktoranckie w zakresie przedsiębiorczości i wsparcia społecznego

Uniwersytet Południowej Danii oraz Fundacja Carlsberg poszukują młodych naukowców i oferują trzyletnie stypendium doktoranckie w katedrze zajmującej się przedsiębiorczością i szeroko pojętym zarządzaniem w biznesie (Department of Entrepreneurship and Relationship Management). Wnioski należy składać do 15 czerwca 2021 r. Rozpoczęcie współpracy zaplanowane jest od 1 października 2021 r.

Stypendium doktoranckie jest częścią większego projektu organizowanego i finansowego przez fundację Carlsberg Foundation (Support exchange: The effect on entrepreneurs’ performance in an uncontrollable online world), który ma na celu zbadanie wpływu portali społecznościowych na jakość pracy przedsiębiorców, szczegółowe informacje o tej inicjatywie są dostępne na stronie internetowej . Stypendysta powinien cechować się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, komunikacyjnymi oraz analitycznymi. Będzie on członkiem grupy badawczej zajmującej się przedsiębiorcami i ich portalami społecznościowymi. Celem badań jest wskazanie w jaki sposób interakcje online wpływają na zdrowie psychiczne i samopoczucie poszczególnych przedsiębiorców. Sugerowaną metodologią badań jest pobieranie próbek zdarzeń (ESM), ponieważ dzięki tej metodzie można...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.05.2021

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursie Nowy Europejski Bauhaus. Celem inicjatywy jest wsparcie polityki Europejskiego Zielonego Ładu poprzez wdrożenie zrównoważonego rozwoju w trzech aspektach: ekologicznym, gospodarczym i kulturalnym. Nowy Europejski Bauhaus ma z jednej strony wykorzystywać bogactwo istniejącej wiedzy i doświadczeń, a z drugiej dążyć do kreowania nowych wizji i rozwiązań. Nabór wniosków konkursowych trwa do 31 maja 2021 r.

Nagroda Nowy Europejski Bauhaus będzie przyznawana w 10 kategoriach z uwzględnieniem dwóch ścieżek: • New European Bauhaus Awards • New European Bauhaus Rising Stars New European Bauhaus Awards dotyczy tych wniosków konkursowych, które w swoim opisie pokazują kompletne i gotowe do realizacji koncepcje, natomiast New European Bauhaus Rising Stars odnosi się do zgłoszeń konkursowych, których część opisowa przedstawia pomysły na różnych etapach zaawansowania - zawiera ogólny plan określający rozwój przedstawionego zamysłu, co więcej ta ścieżka przeznaczona jest dla młodych talentów, naukowców którzy nie ukończyli 30 lat. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: • 30 000 euro w ścieżce...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.05.2021

Webinar: Własność intelektualna w biznesie

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych zagadnieniami własności intelektualnej na webinar, który odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 10:00.

Właściwa ochrona własności intelektualnej zależy od wielu czynników: wielkości firmy, możliwości, ale przede wszystkim od rodzaju działalności i posiadanych zasobów. Bardzo ważna jest odpowiednia identyfikacja własności, określenie długofalowej strategii i praca nad zwiększeniem wartości intelektualnej tak, aby jej posiadanie stanowiło istotną barierę wejścia dla konkurencji. Osoby zainteresowane tym tematem zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiedzą się, jakiego rodzaju własność intelektualna może znajdować się w posiadaniu firmy i jakie są możliwości jej ochrony. Zobaczą też, że w zależności od okoliczności należy dobrać odpowiedni rodzaj ochrony, a czasem ochrona własności intelektualnej jest po prostu nieopłacalna. Webinar jest świetnym wstępem do świadomego zarządzania...» Czytaj dalej
Szkolenia
05.05.2021

Oferta współpracy w ramach projektu agROBOfood

Włoskie przedsiębiorstwo pracujące nad udoskonaleniem drona do oprysku fitosanitarnego, poszukuje partnera z sektora rolniczego w celu testowania i walidacji produktu. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw (preferowani partnerzy ze Słowenii i Szwajcarii) specjalizujących się w uprawach owoców, np. producentów jabłek, gruszek, winogron. Zainteresowani partnerzy powinni posiadać wiedzę z zakresu stosowania środków ochrony roślin i ochrony przed szkodnikami, szczegóły . Termin składania ofert: 31 maja 2021 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Albińską , konsultantką ds. Programów Ramowych UE, e-mail: Aleksandra.Albinska@zut.edu.pl , tel. 91 449 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.05.2021

Majowe granty i stypendia Euraxess dla doktorantów i naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w maju 2021 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na maj 2021 r . Stypendia są dostępne dla doktorantów i naukowców na każdym etapie kariery zawodowej oraz prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze