Poszukiwanie partnera do grantu w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie

Już pod koniec maja Komisja Europejska otworzy pierwsze konkursy w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont Europa. Za pomocą platformy Net4Mobility+ będzie można znaleźć instytucję partnerską do realizacji wspólnego projektu. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Szczecinie zbiera oferty współpracy przygotowane przez zachodniopomorskie instytucje.

Zapraszamy do składania formularzy ofertowych w ramach dwóch działań: Postdoctoral Fellowships oraz Doctoral Networks.


Postdoctoral Fellowships to indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora. Natomiast Doctoral Networks skierowane są do uczestników szkół doktorskich, gdzie o stypendia muszą aplikować międzynarodowe konsorcja.

Więcej informacji udziela konsultantka Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE p. Anna Przybysz,  e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53. 

Zachęcamy do przygotowania ofert współpracy i przesłanie ich na adres: Anna.Przybysz@zut.edu.pl. Ostateczny termin zbierania wniosków mija 18 lipca 2021 r. Oferty będą na bieżąco publikowane na stronie Net4Mobility+

pobrane.jpg