Stypendium doktoranckie w zakresie przedsiębiorczości i wsparcia społecznego

Uniwersytet Południowej Danii oraz Fundacja Carlsberg poszukują młodych naukowców i oferują trzyletnie stypendium doktoranckie w katedrze zajmującej się przedsiębiorczością i szeroko pojętym zarządzaniem w biznesie (Department of Entrepreneurship and Relationship Management). Wnioski należy składać do 15 czerwca 2021 r. Rozpoczęcie współpracy zaplanowane jest od 1 października 2021 r.

Stypendium doktoranckie jest częścią większego projektu organizowanego i finansowego przez fundację Carlsberg Foundation (Support exchange: The effect on entrepreneurs’ performance in an uncontrollable online world), który ma na celu zbadanie wpływu portali społecznościowych na jakość pracy przedsiębiorców, szczegółowe informacje o tej inicjatywie są dostępne na stronie internetowej

Stypendysta powinien cechować się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, komunikacyjnymi oraz analitycznymi. Będzie on członkiem grupy badawczej zajmującej się przedsiębiorcami i ich portalami społecznościowymi. Celem badań jest wskazanie w jaki sposób interakcje online wpływają na zdrowie psychiczne i samopoczucie poszczególnych przedsiębiorców. Sugerowaną metodologią badań jest pobieranie próbek zdarzeń (ESM), ponieważ dzięki tej metodzie można zebrać bardzo dokładny materiał obrazujący dynamiczne interakcje społeczne zachodzące w internecie. 

Kandydaci powinni posiadać tytuł magistra z jednej z następujących dziedzin: ekonomia, psychologia, socjologia, politologia lub nauki pokrewne. Program nauki oferowany przez instytucję goszczącą obejmuje indywidulane zajęcia edukacyjne (6 miesięcy), a także badania doktoranckie (od 3 do 6 miesięcy) w instytucie badawczym za granicą. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej

Serdecznie zachęcamy do aplikowania!