Otwarty nabór wniosków do ERC Advanced Grant

W dniu 20 maja 2021 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu Horyzont Europa otworzyła konkurs dla doświadczonych naukowców – Advanced Grant, którego budżet wynosi 626 mln euro. O grant mogą ubiegać się naukowcy, którzy są wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach i przedstawią swój dorobek naukowy z ostatnich 10 lat swojej pracy. Termin składania wniosków projektowych upływa 31 sierpnia 2021 r.

Granty ERC stwarzają ambitnym i kreatywnym uczonym szansę na realizację innowacyjnych projektów. Finansowanie ma im pomóc w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych. Co istotne, projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za ich przebieg odpowiedzialny jest Principal Investigator (PI) – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Projekt realizowany jest w wybranej przez głównego badacza jednostce goszczącej (może to być instytucja macierzysta) w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa i może trwać do 5 lat.

Elektroniczny system składania wniosków znajduje się na stronie konkursu na portalu Funding & tender opportunities.

Naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant, serdecznie zapraszamy do konsultacji z p. Agnieszką Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@ezut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.
 

erc-1200x630.jpg

Komentarze