Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursie Nowy Europejski Bauhaus. Celem inicjatywy jest wsparcie polityki Europejskiego Zielonego Ładu poprzez wdrożenie zrównoważonego rozwoju w trzech aspektach: ekologicznym, gospodarczym i kulturalnym. Nowy Europejski Bauhaus ma z jednej strony wykorzystywać bogactwo istniejącej wiedzy i doświadczeń, a z drugiej dążyć do kreowania nowych wizji i rozwiązań. Nabór wniosków konkursowych trwa do 31 maja 2021 r.

Nagroda Nowy Europejski Bauhaus będzie przyznawana w 10 kategoriach z uwzględnieniem dwóch ścieżek:

•    New European Bauhaus Awards
•    New European Bauhaus Rising Stars

New European Bauhaus Awards dotyczy tych wniosków konkursowych, które w swoim opisie pokazują kompletne i gotowe do realizacji koncepcje, natomiast New European Bauhaus Rising Stars odnosi się do zgłoszeń konkursowych, których część opisowa przedstawia pomysły na różnych etapach zaawansowania - zawiera ogólny plan określający rozwój przedstawionego zamysłu, co więcej ta ścieżka przeznaczona jest dla młodych talentów, naukowców którzy nie ukończyli 30 lat. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

•    30 000 euro w ścieżce New European Bauhaus Awards
•    15 00 euro w ścieżce European Bauhaus Rising Stars

Dodatkową nagrodą jest pakiet promocyjny zawierający: płatną promocję w mediach, krótki film dokumentalny oraz szkolenia dotyczące umiejętności reklamowania własnych projektów. 

Kategorie konkursowe: 

1.    techniki, materiały oraz procesy konstrukcyjne i projektowe – celem jest znalezienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w budownictwie, które przyczynią się do spowolnienia zmian klimatycznych, wpłyną na ochronę środowiska i będą sprzyjały włączeniu społecznemu;
2.    budowanie zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego – najważniejsze jest wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu, co jest istotą polityki Europejskiego Zielonego Ładu;
3.    rozwiązania z zakresu wspólnego rozwoju środowiska budowlanego i przyrody – pomysły mają pokazać w jaki sposób środowisko budowlane może przyczynić się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, uwzględniając potrzeby kulturowe i społeczne;
4.    odnowione przestrzenie miejskie i wiejskie – dotyczą miejsc, które zostały zrewitalizowane przy pomocy lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron. Zmiany mają łączyć zrównoważony rozwój, estetykę i integrację;
5.    produkty i styl życia – odnoszą się do produktów i usług, które przyczynią się do rozwoju atrakcyjnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu stylu życia;
6.    zachowanie i transformacja dziedzictwa kulturowego – koncepcje mają zwiększać dostęp do dziedzictwa kulturowego przedstawionego w duchu zrównoważonego rozwoju, integracji i estetyki;
7.    odkryte na nowo miejsca spotkań i interakcji – celem wskazanie inspirujących przykładów wykorzystania przestrzeni, które wpłyną pozytywnie na rozwój społeczności; 
8.    aktywizacja kultury, sztuki i społeczności – pomysły mają wskazać wpływ sztuki na rozwój społeczeństw i mogą dotyczyć organizacji festiwali i innych występów kulturalnych;
9.    modułowe, modyfikowalne i mobilne rozwiązania ułatwiające życie – innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w budownictwie, które będą odpowiedzią na tymczasowe i nagłe potrzeby, dodatkowo z zachowaniem standardów zrównoważonego rozwoju, a także zawierać wysoka estetyka; 
10.    interdyscyplinarne modele edukacji – poszukiwane są nowe metody edukacji i modeli szkoleń dla profesjonalistów oparte na interdyscyplinarności nauk ścisłych, artystycznych i społecznych. 

Wnioski należy składać przez specjalną stronę internetową, gdzie znajdą Państwo również szczegółowy opis konkursu, a więcej informacji o całej inicjatywie Nowego Bauhausu jest dostępnych na stronie internetowej.

Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie! 
 

NEB-prizes_Banner.png