Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Marzec 2021

29.03.2021

Europejska Nagroda dla Innowatorek

18 marca 2021 r. został otwarty nabór zgłoszeń do pierwszej w Horyzoncie Europa edycji nagrody dla innowatorek – EU Prize for Women Innovators. W kategorii głównej do zdobycia są trzy nagrody po 100 tys. euro oraz jedna nagroda dla „wschodzącej innowatorki” w wysokości 50 tys. euro. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Nagroda ta jest wyrazem uznania dla przedsiębiorczych kobiet , które stoją za przełomowymi innowacjami. W ten sposób UE stara się podnosić świadomość potrzeby zwiększenia liczby kobiet w gronie innowatorów oraz tworzyć wzorce do naśladowania dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Jest to niezwykle istotne, gdyż możliwości oferowane przez nowe technologie i przełomowe innowacje obiecują zapewnić sprawiedliwą i trwałą odbudowę, której Europa potrzebuje. Niestety pomijając połowę populacji jako źródło innowacji i kreatywnych pomysłów – Europa ryzykuje utratę tych możliwości. Nagroda przyznawana jest najbardziej utalentowanym przedsiębiorczyniom z całej UE i krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa, które z sukcesem założyły...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.03.2021

Nowa unijna platforma do składania wniosków w ramach EIC Accelerator oparta na sztucznej inteligencji

Komisja Europejska uruchomiła platformę opartą na sztucznej inteligencji (AI-based IT Platform), poprzez którą zainteresowani wsparciem w ramach programu EIC Accelerator Horyzontu Europa będą mogli ubiegać się o dofinansowanie.

Narzędzie pomoże Wnioskodawcom w zakresie oceny ich pomysłu podczas przygotowywania wstępnego wniosku (short application, pierwszy etap aplikowania o środki). Jeśli zostanie on pozytywnie oceniony przez ekspertów, platforma zapewni pomoc w opracowaniu biznesplanu dla pełnej wersji wniosku (full application, w kolejnym etapie). Odniesienie się do otrzymanych informacji zwrotnych pozostanie w gestii Wnioskodawcy – będzie on w pełni odpowiedzialny za treść i złożenie aplikacji. Ponadto, pomysłodawcy stworzyli także moduł umożliwiający wyszukiwanie dostępnych źródeł finansowania projektów. Platforma dostępna jest na stronie internetowej . Zachęcamy do zarejestrowania się i zapoznania z udostępnionymi modułami. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Przewodniku dla Wnioskodawców...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.03.2021

Inauguracja Europejskiej Rady ds. Innowacji, terminy pierwszych konkursów w PR Horyzont Europa

W dniach 18-19 marca 2021 r. Komisja Europejska uroczyście zainaugurowała Europejską Radę ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC). Budżet EIC na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na opracowywanie i rozwijanie przełomowych innowacji. Opublikowano również roczny program pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Work Programme 2021).

W bieżącym roku zaplanowano między innymi ogłoszenie konkursów w ramach EIC Accelerator oraz EIC Pathfinder. Poniżej planowane terminy naborów dla ww. konkursów: EIC Accelerator Open 2021 Wsparcie pojedynczych przedsiębiorstw z sektora MŚP, głównie start-upów i przedsiębiorstw typu spin-out, w opracowywaniu i zwiększaniu skali przełomowych innowacji. Nabór wniosków zaplanowany jest jako dwuetapowy – najpierw składany będzie skrócony wniosek, oceniany w ciągu 4 tygodni. Po pozytywnej ocenie, Wnioskodawca będzie miał 12 miesięcy na złożenie pełnego wniosku. Planowana data rozpoczęcia naboru: 08.04.2021 r. Nabór roczny ciągły dla wniosków skróconych w roku 2021 r. Nabór dla wniosków pełnych – planowana data zamknięcia naboru: 16.06.2021...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.03.2021

Wyszukiwarka ofert infrastruktury badawczej

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną wyszukiwarką dostępów do infrastruktury badawczej stworzonej w ramach projektu RICH 2020 (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020).

Specjalne projekty – działania integracyjne (Integrating Activities) – zapewniają możliwość dostępu do infrastruktur: przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich laboratoriach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury. Każdy projekt posiada krótki opis, termin zgłoszenia do następnego naboru oraz link do strony konsorcjum. Ich lista obejmuje kilkadziesiąt pozycji z różnych obszarów badawczych. Oferty mogą być również filtrowane przy pomocy wybranego obszaru naukowego, typu dostępu, akronimu oraz statusu danego naboru. Składane do konkursu wnioski oceniane są przez ekspertów pod kątem jakości naukowej oraz zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. W zależności od projektu, konkursy ogłaszane są okresowo lub w systemie ciągłym. Wyszukiwarkę można znaleźć na stronie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.03.2021

Pierwsze zaproszenia do współpracy w ramach Horyzontu Europa

Instytut Nauk Behawioralnych przy Uniwersytecie im. Radbouda w Holandii jest zainteresowany współpracą w ramach 3 projektów, które wpisują się w klaster zdrowie PR Horyzont Europa. Pierwszy z nich dotyczy walidacji klinicznej rozwiązań sztucznej inteligencji w leczeniu i opiece pacjentów chorych na demencję, drugi stworzenia narzędzia do przewidywania ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych i/lub ich progresji. Ostatni natomiast opracowania innowacyjnego narzędzia do wykorzystywania danych dotyczących zdrowia (w szczególności elektronicznej dokumentacji medycznej i/lub rejestrów pacjentów). Poszukiwani są partnerzy zajmujący się uczeniem maszynowym, wzorcami mowy, modelowaniem języka, elektronicznym zapisem stanu zdrowia. W celu poznania szczegółów oferty współpracy zapraszamy do kontaktu z konsultantem Regionalnego Punktu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.03.2021

Granty na Eurogranty – wsparcie w przygotowaniu wniosku projektowego

Od 1 kwietnia 2021 r. mogą Państwo złożyć wniosek w ramach konkursu „Granty na Eurogranty”, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Unii Europejskiej m.in. Horyzont Europa. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł, a maksymalna wysokość grantu to 280 tys. zł . Nabór wniosków w pierwszej rundzie potrwa do 31 maja 2021 r. To szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze projektodawcy,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.03.2021

Marcowe granty i stypendia Euraxess dla doktorantów i naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w marcu 2021 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na marzec 2021 r. , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla doktorantów i naukowców na każdym etapie kariery zawodowej oraz prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2021

Rekrutacja w RCIiTT na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych (referent / samodzielny referent / specjalista) MIEJSCE PRACY: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) założona w 1999 roku, która świadczy m.in. usługi doradcze i szkoleniowe dla firm, naukowców, studentów i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, możliwości finansowania badań i rozwoju oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej, a także prowadzi działania komercjalizacyjne. Więcej informacji na www.innowacje.zut.edu.pl OPIS STANOWISKA : prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej skierowanej do podmiotów zainteresowanych udziałem w programach ramowych UE, upowszechnianie ogólnej i szczegółowej dokumentacji dotyczącej programów UE,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2021

Pierwsze konkursy EIC w PR Horyzont Europa

W dniach 18-19 marca 2021r. odbędzie się uroczysta inauguracja Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC). Misją EIC jest identyfikowanie, rozwijanie i skalowanie przełomowych technologii. Szansę finansowania otrzymają szybko rozwijające się innowacje wysokiego ryzyka, które mają duży potencjał tworzenia zupełnie nowych rynków. EIC zapewni wsparcie innowatorom za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów: jednego dla wczesnych etapów prac, drugiego dla etapu rozwoju i komercjalizacji. Działania te będą uzupełniać się z pracami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). W dniu 18 marca 2021 r. przedstawiona zostanie wizja i cele EIC oraz zaprezentowane możliwości finansowania. Spodziewamy się także opublikowania pierwszych zaproszeń do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.03.2021

Udział Wielkiej Brytanii w PR Horyzont Europa

Po Brexicie zmieniły się zasady dostępu tego kraju do unijnych grantów. Okazuje się jednak, że wkrótce Wielka Brytania stanie się krajem stowarzyszonym z PR Horyzont Europa. W związku z powyższym, już teraz mogą Państwo zapoznać się z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami (FAQ) dotyczącymi udziału Wielkiej Brytanii w nowym programie finansującym badania i innowacje. Dokument Q&A porusza m.in. następujące kwestie: sposób stowarzyszenia z PR HE; możliwość udziału w pierwszych konkursach w ramach nowej perspektywy finansowej; filary HE umożliwiające udział Wielkiej Brytanii; przysługujące prawa; koszt udziału Wielkiej Brytanii w PR HE. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem .» Czytaj dalej
Programy Badawcze