Granty na Eurogranty – wsparcie w przygotowaniu wniosku projektowego

Od 1 kwietnia 2021 r. mogą Państwo złożyć wniosek w ramach konkursu „Granty na Eurogranty”, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Unii Europejskiej m.in. Horyzont Europa. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł, a maksymalna wysokość grantu to 280 tys. zł. Nabór wniosków w pierwszej rundzie potrwa do 31 maja 2021 r.  

To szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski 
i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE 
w charakterze projektodawcy, koordynatora/partnera projektu lub członka konsorcjum.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:

•    usługi doradcze; 
•    opracowanie studium wykonalności;
•    organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
•    przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
•    tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie PARP.
 

Komentarze