Inauguracja Europejskiej Rady ds. Innowacji, terminy pierwszych konkursów w PR Horyzont Europa

W dniach 18-19 marca 2021 r. Komisja Europejska uroczyście zainaugurowała Europejską Radę ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC). Budżet EIC na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na opracowywanie i rozwijanie przełomowych innowacji. Opublikowano również roczny program pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Work Programme 2021).

W bieżącym roku zaplanowano między innymi ogłoszenie konkursów w ramach EIC Accelerator oraz EIC Pathfinder. Poniżej planowane terminy naborów dla ww. konkursów:

EIC Accelerator Open 2021 

Wsparcie pojedynczych przedsiębiorstw z sektora MŚP, głównie start-upów i przedsiębiorstw typu spin-out, w opracowywaniu i zwiększaniu skali przełomowych innowacji. 
Nabór wniosków zaplanowany jest jako dwuetapowy – najpierw składany będzie skrócony wniosek, oceniany w ciągu 4 tygodni. Po pozytywnej ocenie, Wnioskodawca będzie miał 
12 miesięcy na złożenie pełnego wniosku.

Planowana data rozpoczęcia naboru: 08.04.2021 r.
Nabór roczny ciągły dla wniosków skróconych w roku 2021 r.
Nabór dla wniosków pełnych – planowana data zamknięcia naboru: 16.06.2021 r. o godz. 17:00 oraz 06.10.2021 r. o godz.17:00.

EIC Pathfinder Open 2021 
Pathfinder wspiera poszukiwanie śmiałych pomysłów na radykalnie nowe technologie. Projekty obejmują głównie konsorcja naukowców i innych partnerów z co najmniej trzech różnych krajów UE lub stowarzyszonych z Horyzontem Europa. Wnioskodawcy biorący udział w projektach EIC Pathfinder to zazwyczaj naukowcy-wizjonerzy, przedsiębiorcy i organizacje badawcze, start-upy, MŚP zajmujące się zaawansowanymi technologiami oraz interesariusze z przemysłu zainteresowani badaniami technologicznymi i innowacjami.

Planowana data rozpoczęcia naboru: 08.04.2021 r.
Planowana data zamknięcia naboru: 19.05.2021 r. o godz. 17:00.

Szczegółowe informacje, w tym ogłoszenia o konkursach oraz pomocne dokumenty znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: Funding & Tender opportunities
 

hub-european-innovation-council.png

Komentarze