Europejska Nagroda dla Innowatorek

18 marca 2021 r. został otwarty nabór zgłoszeń do pierwszej w Horyzoncie Europa edycji nagrody dla innowatorek – EU Prize for Women Innovators. W kategorii głównej do zdobycia są trzy nagrody po 100 tys. euro oraz jedna nagroda dla „wschodzącej innowatorki” w wysokości 50 tys. euro. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Nagroda ta jest wyrazem uznania dla przedsiębiorczych kobiet, które stoją za przełomowymi innowacjami. W ten sposób UE stara się podnosić świadomość potrzeby zwiększenia liczby kobiet w gronie innowatorów oraz tworzyć wzorce do naśladowania dla kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Jest to niezwykle istotne, gdyż możliwości oferowane przez nowe technologie i przełomowe innowacje obiecują zapewnić sprawiedliwą i trwałą odbudowę, której Europa potrzebuje. Niestety pomijając połowę populacji jako źródło innowacji i kreatywnych pomysłów – Europa ryzykuje utratę tych możliwości.
Nagroda przyznawana jest najbardziej utalentowanym przedsiębiorczyniom z całej UE i krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa, które z sukcesem założyły przedsiębiorstwo i wprowadziły na rynek innowacje. Jest ona ogłaszana i zarządzana przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) i Agencję Wykonawczą ds. MŚP (EASME), a zwycięzców wybiera niezależne jury ekspertów.

Regulamin konkursu oraz możliwość złożenia wniosków odbywa się za pośrednictwem portalu Funding and Tenders. Natomiast więcej szczegółowych informacji na temat tej inicjatywy znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.
 

Komentarze