Pierwsze konkursy EIC w PR Horyzont Europa

W dniach 18-19 marca 2021r. odbędzie się uroczysta inauguracja Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC). Misją EIC jest identyfikowanie, rozwijanie i skalowanie przełomowych technologii. Szansę finansowania otrzymają szybko rozwijające się innowacje wysokiego ryzyka, które mają duży potencjał tworzenia zupełnie nowych rynków. EIC zapewni wsparcie innowatorom za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów: jednego dla wczesnych etapów prac, drugiego dla etapu rozwoju i komercjalizacji. Działania te będą uzupełniać się z pracami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). 

W dniu 18 marca 2021 r. przedstawiona zostanie wizja i cele EIC oraz zaprezentowane możliwości finansowania. Spodziewamy się także opublikowania pierwszych zaproszeń do składania wniosków.
W dniu 19 marca 2021 r.  beneficjenci i interesariusze będą mieli możliwość poznania konkretnych informacji m.in. nt. warunków udziału, zasad aplikowania.

Informacje o tym jak dołączyć do wydarzenia pojawią się wkrótce. Już teraz mogą jednak Państwo zapoznać się z programem wydarzenia na stronie Komisji Europejskiej