Pierwsze zaproszenia do współpracy w ramach Horyzontu Europa

Instytut Nauk Behawioralnych przy Uniwersytecie im. Radbouda w Holandii jest zainteresowany współpracą w ramach 3 projektów, które wpisują się w klaster zdrowie PR Horyzont Europa.
Pierwszy z nich dotyczy walidacji klinicznej rozwiązań sztucznej inteligencji w leczeniu i opiece pacjentów chorych na demencję, drugi stworzenia narzędzia do przewidywania ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych i/lub ich progresji. Ostatni natomiast opracowania innowacyjnego narzędzia do wykorzystywania danych dotyczących zdrowia (w szczególności elektronicznej dokumentacji medycznej i/lub rejestrów pacjentów).
Poszukiwani są partnerzy zajmujący się uczeniem maszynowym, wzorcami mowy, modelowaniem języka, elektronicznym zapisem stanu zdrowia.

W celu poznania szczegółów oferty współpracy zapraszamy do kontaktu z konsultantem Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE p. Agnieszką Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.