Nowa unijna platforma do składania wniosków w ramach EIC Accelerator oparta na sztucznej inteligencji

Komisja Europejska uruchomiła platformę opartą na sztucznej inteligencji (AI-based IT Platform), poprzez którą zainteresowani wsparciem w ramach programu EIC Accelerator Horyzontu Europa będą mogli ubiegać się o dofinansowanie.

Narzędzie pomoże Wnioskodawcom w zakresie oceny ich pomysłu podczas przygotowywania wstępnego wniosku (short application, pierwszy etap aplikowania o środki). Jeśli zostanie on pozytywnie oceniony przez ekspertów, platforma zapewni pomoc w opracowaniu biznesplanu dla pełnej wersji wniosku (full application, w kolejnym etapie). Odniesienie się do otrzymanych informacji zwrotnych pozostanie w gestii Wnioskodawcy – będzie on w pełni odpowiedzialny za treść i złożenie aplikacji. 

Ponadto, pomysłodawcy stworzyli także moduł umożliwiający wyszukiwanie dostępnych źródeł finansowania projektów.

Platforma dostępna jest na stronie internetowej.

Zachęcamy do zarejestrowania się i zapoznania z udostępnionymi modułami. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Przewodniku dla Wnioskodawców EIC Accelerator 2021.

Jak na razie udostępnione funkcjonalności dotyczą działania EIC Accelerator. Planuje się dalszą rozbudowę platformy – w 2022 r. będzie ona poszerzona o pozostałe działania Europejskiej Rady ds. Innowacji, w tym EIC Pathfinder i EIC Transition.
 

Komentarze