Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Październik 2018

31.10.2018

VI polsko-izraelski konkurs na projekty B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Israel Innovation Authority prowadzą nabór projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest stworzenie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowania komercyjnego. Tematyka składanych wniosków może dotyczyć dowolnych obszarów.

Konsorcja projektowe powinny obejmować, co najmniej jedno izraelskie i jedno polskie przedsiębiorstwo. Udział jednostek naukowych jest również mile widziany, w roli dodatkowego uczestnika lub podwykonawcy, zgodnie z regulaminem finansowania dane kraju. Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być następujące podmioty: mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, lub grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, tj. co najmniej jeden podmiot będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone na: badania aplikacyjne – zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.10.2018

ERA-NET Bioenergy – 13. konkurs z zakresu bioenergii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków do 13. edycji międzynarodowego programu ERA-NET Bioenergy, którego tematem jest wytwarzanie bioenergii, surowców przemysłowych i produktów pochodzenia biologicznego z biomasy. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się zarówno z jednostek naukowych jak i przedsiębiorstw.

Projekty mogą skupiać się na częściach łańcuchów wartości produktów bioenergetycznych, przy czym zawsze muszą obejmować technologię konwersji i co najmniej jeden z następujących tematów: modification of existing or the development of new value chains for the synergistic production of bioenergy and industrial feedstock from forestry and agricultural biomass, diversification of the product portfolio of a bioenergy value chain which can increase the environmental, economic and social sustainability of the whole process. Finansowanie przeznaczone jest tylko na realizację innowacyjnych, istotnych przemysłowo projektów badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że bezwzględnym warunkiem, jaki musi być spełniony jest wyjście poza aktualny stan techniki. Projekty mogą składać...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.10.2018

Dzień dobry Biznes

Drodzy studenci i absolwenci, Wasza pomysłowość i kreatywność nie zna granic, czasem ogranicza Was jedynie brak funduszy. Dlatego zorganizowaliśmy dla Was wydarzenie, podczas którego eksperci doradzą, jak zdobyć dotację na rozwój własnego biznesu czy też start-upu oraz jak stworzyć model biznesowy firmy.

Konferencja „Dzień dobry Biznes” , której organizatorami są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, odbędzie się 8 listopada 2018 r. w godzinach 10:00-13:45 w Auli Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nanotechnologii przy Al. Piastów 45 w Szczecinie. Podczas konferencji spotkacie się z przedsiębiorcą, który opowie o swoich początkach w biznesie. Przeprowadzimy Was przez proces zakładania własnej firmy krok po kroku, a nawet dowiecie się jak odnieść sukces w biznesie. W trakcie konferencji będzie można wziąć udział w jednym z dwóch bezpłatnych warsztatów tematycznych: - „Od pasji do biznesu – jak stworzyć własny model biznesowy firmy” - „Kreatywność w...» Czytaj dalej
Inkubator
26.10.2018

Bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej Konsorcjum ERIGrid

ERIGrid ogłosił piąty nabór do uczestnictwa w bezpłatnym dostępie do swojej infrastruktury badawczej. Termin zgłaszania projektów mija 15 listopada 2018 r.

Konsorcjum ERIGrid (European Research Infrastructure Supporting Smart Grid Systems Technology Development, Validation and Roll Out) skupia 19 instytucji z dziesięciu krajów europejskich. Jego celem jest umożliwienie, poprzez udostępnienie infrastruktury badawczej, rozwoju naukowcom realizującym badania w obszarze inteligentnej sieci energetycznej. W ramach realizacji projektu, który jest finansowany z funduszów programu Horyzont 2020, organizator zapewnia również zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania. Szczegóły dotyczące zasad zgłaszania projektu, oceny przez recenzentów oraz wyboru miejsca realizacji badań, można znaleźć na stronie organizatora w zakładce „Transnational Access” . Dodatkowe pytania dotyczące oferty można przesyłać na adres e-mail: erigrid-mgt@list.ait.ac.at .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.10.2018

Seminarium COST: „Aplikuj i zdobądź środki na działania networkingowe”

Uniwersytet Szczeciński zaprasza na seminarium dotyczące Akcji COST, które odbędzie się 29 października 2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 10:30 do 13:00 w Rektoracie US (al. Papieża Jana Pawła II 22a, Duża Sala Senatu).

Spotkanie ma na celu przybliżyć uczestnikom kwestię tworzenia oraz koordynacji interdyscyplinarnych sieci badawczych, a także integrację naukowców w Europie i poza nią. W jego trakcie zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat Akcji COST, warunki przystąpienia do programu, jego wymogi i zasady oraz korzyści płynące z udziału. Dodatkowo, osoby wcześniej uczestniczące w Akcji COST podzielą się swoimi doświadczeniami i udzielą praktycznych porad. Spotkanie poprowadzi Koordynator Krajowy COST w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – p. Jadwiga Mrozowska. Wszyscy zainteresowani powinni potwierdzić swój udział poprzez mail lub telefon: edyta.kowalczyk@usz.edu.pl +48 91 444 14 28 do dnia 26 października 2018 r. do południa....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.10.2018

Zapraszamy do współtworzenia kursu Samsung LABO

Zapraszamy firmy, jednostki administracji publicznej i organizacje pozarządowe do współtworzenia innowacyjnego programu edukacyjnego dla studentów ZUT.

Już wkrótce rozpocznie się w Szczecinie V edycja kursu Samsung LABO. Jest to wspólna inicjatywa firmy Samsung Electronics Polska i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, unikatowa w skali kraju. W ramach kursu studenci Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego, przechodząc ścieżki edukacyjne dotyczące technologii i biznesu, nabywają szereg umiejętności związanych z nowoczesną przedsiębiorczością technologiczną. Kurs jest prowadzony w formule otwartej na współpracę z lokalnym otoczeniem, dlatego też serdecznie zapraszamy do włączenia się w projekt w roli: mentora biznesowego / technologicznego, zgłaszającego problem do rozwiązania, prowadzącego zajęcia na ścieżce technologicznej lub biznesowej. Mentor biznesowy / technologiczny Kurs Samsung LABO jest zorientowany na...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.10.2018

Szkolenie: Unijny Kodeks Celny w transakcjach z krajami trzecimi – dla początkujących

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenie poświęcone cłom, pozwoleniom oraz procedurom celnym, które poprowadzą praktycy i eksperci z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Czym są kraje trzecie w obrocie międzynarodowym? Sprzedajesz lub sprowadzasz towar np. z Chin, USA, Rosji lub z innego państwa niebędącego członkiem UE? Czym jest np. procedura wprowadzenia towaru do obrotu lub procedura nadawania pochodzenia i jak je przeprowadzić? Jaka jest różnica między przetwarzaniem a uszlachetnianiem sprowadzanych wyrobów? Czy zawsze musisz korzystać z usług agencji celnej, czy możesz dokonać najprostsze czynności celne samemu? Czy to możliwe, by importując lub eksportując Twoja firma nie musiała płacić cła lub podatku VAT? Jakie w ogóle obowiązują procedury w transakcjach z krajami trzecimi? Czy warto skorzystać z portu morskiego w Szczecinie do wysyłki/odbioru towarów...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.10.2018

IV edycja konkursu „Młodzi innowacyjni dla PGNiG” ogłoszona!

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uruchomiło IV edycję konkursu na projekt badawczo-rozwojowy – Młodzi innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018. Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania o finansowanie projektu badawczo-rozwojowego w ramach konkursu PGNiG. Do wygrania jest 100 000 zł na realizację swojego pomysłu oraz nagrody pieniężne do 15 000 zł. Projekt musi nosić znamiona nowatorstwa i innowacyjności, musi też być możliwy do wykorzystania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG. Aplikować mogą jedynie osoby fizyczne lub grupy składające się z maksymalnie 3 uczestników. Zgłoszenia do konkursu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 15 listopada br. Warunki przystąpienia, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej konkursu . Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.10.2018

Wspólny konkurs programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pt.: Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań mających na celu opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej.

Trzy systemy ERA-NET FACCE ERA-GAS (monitorowanie i łagodzenie gazów cieplarnianych w rolnictwie i hodowli lasu), ERA-NET SusAn (zrównoważone systemy produkcji zwierzęcej) i ICT-AGRI 2 (technologie informacyjne i komunikacyjne oraz robotyka na rzecz zrównoważonego rolnictwa) zostały skoordynowane oraz połączyły siły w dziedziny będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i ustanowiły wspólny, ponadnarodowy program finansowania w dziedzinie badań gazów cieplarnianych (GHG) w rolnictwie ​​​, koncentrując się na emisjach pochodzących z produkcji zwierzęcej . Ogólnym celem Wspólnego zaproszenia na 2018 r. jest przyczynianie się do rozwoju nowych technologii, rozwiązań i systemów mających na celu zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w systemach produkcji zwierzęcej w Europie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.10.2018

Wirtualne targi edukacyjne w Niemczech

Myślisz o rozwoju swojej kariery naukowej na terenie Niemiec? Chcesz skorzystać z możliwości naukowego wyjazdu zagranicznego, ale nie wiesz od czego zacząć? Planujesz rozpocząć studia doktoranckie na terenie Niemiec?

Zarejestruj się już dziś na Wirtualne Targi Edukacyjne w Niemczech pn. „Science Online Career Fair” organizowane przez Niemiecką Agencje Wymiany Akademickiej (DAAD), które odbędą się 7 listopada 2018 r. Dowiedz się więcej o możliwościach prowadzenia badań w Niemczech. Spotkaj się online z przedstawicielami niemieckich uniwersytetów i organizacji badawczych oraz instytucji finansujący badania. Skorzystaj z okazji, aby dowiedzieć się więcej o studiach doktoranckich i stażach podoktorskich w jednym z najbardziej zaawansowanych krajów europejskich w dziedzinie badań. Na targach wirtualnych można odwiedzić wiele stoisk, z których każde reprezentuje niemiecki uniwersytet lub instytucję badawczą. Obecne na targach instytucje oferują szeroki wachlarz informacji i...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.10.2018

Młodzi naukowcy na START – trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w trudnych początkach kariery, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy naukowej. W ubiegłym roku wysokość rocznego stypendium wyniosła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki , którzy w roku składania wniosku mieli nie więcej niż 30 lat. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.10.2018

V4 Innovators in Israel Training Programme

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi nabór do pilotażowego konkursu szkoleniowego dla start-upów działających w branży ICT, biotechnologia, transport, cyberbezpieczeństwo, sztuczna Inteligencja lub cybernetyka. Zgłoszenia można przesyłać do 22 października 2018 r.

Celem V4 Innovators in Israel Training Program jest wsparcie start-upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w ocenie potencjału rynkowego ich innowacyjnych pomysłów/rozwiązań/produktów/usług i dostarczenie praktycznych narzędzi do prowadzenia innowacyjnego biznesu. Pilotaż skierowany jest też do pracowników inkubatorów odpowiedzialnych za wsparcie startupów. 7 osób z Polski wybranych w konkursie, pojedzie do Izraela na trwające 2,5 tygodnia szkolenie, które odbędzie się w dniach 3-19 grudnia 2018 r . Wezmą udział m.in. w sesjach mentoringowych i konsultacyjnych przeprowadzanych przez izraelskich ekspertów, w spotkaniach z przedsiębiorcami, interaktywnych warsztatach. Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną upływa 22 października 2018 r . Więcej informacji o konkursie na stronie...» Czytaj dalej
Inkubator