ERA-NET Bioenergy – 13. konkurs z zakresu bioenergii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków do 13. edycji międzynarodowego programu ERA-NET Bioenergy, którego tematem jest wytwarzanie bioenergii, surowców przemysłowych i produktów pochodzenia biologicznego z biomasy. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się zarówno z jednostek naukowych jak i przedsiębiorstw.

Projekty mogą skupiać się na częściach łańcuchów wartości produktów bioenergetycznych, przy czym zawsze muszą obejmować technologię konwersji i co najmniej jeden z następujących tematów:

  • modification of existing or the development of new value chains for the synergistic production of bioenergy and industrial feedstock from forestry and agricultural biomass,
  • diversification of the product portfolio of a bioenergy value chain which can increase the environmental, economic and social sustainability of the whole process.

Finansowanie przeznaczone jest tylko na realizację innowacyjnych, istotnych przemysłowo projektów badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że bezwzględnym warunkiem, jaki musi być spełniony jest wyjście poza aktualny stan techniki. Projekty mogą składać konsorcja złożone z co najmniej 2 niezależnych partnerów z 2 różnych krajów uczestniczących w programie ERA-NET Bioenergy.

Ponieważ projekty mają być zorientowane na rynek, zdecydowanie zaleca się, aby w konsorcjum uczestniczył jeden lub więcej partnerów przemysłowych. Jeśli udział przemysłu nie jest możliwy z powodu zakresu / nakładów przewidywanych prac, należy uzasadnić powody tej decyzji we wniosku. Oczekuje się, że rezultaty projektu zapewnią korzyści wszystkim krajom partnerskim.

Nabór wniosków trwa do 29 stycznia 2019 r. Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny, pełny wniosek w języku angielskim do 18 czerwca 2019 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 600 000 euro.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR.