Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Sierpień 2017

18.08.2017

INNOSBZ – program sektorowy obejmujący systemy bezzałogowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że 16 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do II konkurs pn. INNOSBZ w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R POIR. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych. Rozwiązania, które powstaną będą wykorzystywane przy monitoringu, kontroli i ochronie, ale również w rolnictwie czy w leśnictwie. Został zainicjowany przez Polską Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych.

Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu : OBSZAR TEMATYCZNY A: Bezzałogowe statki powietrzne BSP, OBSZAR TEMATYCZNY B: Bezzałogowe platformy lądowe BPL, OBSZAR TEMATYCZNY C: Bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym BPW, OBSZAR TEMATYCZNY D: Podsystemy, podzespoły...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.08.2017

Konkurs Synthesis w ramach programu BONUS-185

Do 9 października br. trwa nabór wniosków wstępnych w międzynarodowym konkursie Synthesis, organizowanym w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,5422,otwarcie-konkursu-synthesis-w-ramach-programu-bonus-185.html W konkursie mogą wziąć udział konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska). Zakres tematyczny konkursu (szczegółowe rozwinięcie tematów w Call fact sheet BONUS call 2017: Synthesis ): Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.08.2017

INNOSTAL - konkurs na innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że 9 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do II konkursu pn. INNOSTAL w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R POIR. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego. O dofinansowanie mogą się starać projekty obejmujące prace nad nowymi produktami i technologiami, ale również ograniczające negatywny wpływ sektora hutniczego na środowisko naturalne. Został zainicjowany przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową (HIPH).

Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku. Cele szczegółowe Programu to: Pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego; Zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego; Zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora stalowego na środowisko. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu : Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.08.2017

Konkurs 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków na międzynarodowe projekty w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem tej Inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

EUREKA jest to program, który wspiera konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze. Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.08.2017

PBSE – konkurs skierowany do firm z sektora elektroenergetycznego

2 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do konkursu w programie sektorowym PBSE. PBSE to konkurs prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R). Został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Tematyka programu obejmuje badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe dedykowane polskiej branży elektroenergetycznej.

Celem programu PBSE jest wsparcie wysiłków przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego . Duży nacisk został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W programie sektorowym PBSE wsparcie otrzymają realizowane przez przedsiębiorstwa różnej wielkości projekty B+R w obszarach takich jak energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu : Obszar badawczy A: Energetyka konwencjonalna;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.08.2017

RCIiTT ZUT rekrutuje - Enterprise Europe Network consultant / Commercialisation Specialist

Poszukujemy do swojego zespołu młodej, dynamicznej i doświadczonej osoby na stanowisko "Enterprise Europe Network consultant / Commercialisation Specialist"

Poszukujemy do swojego zespołu nowej osoby, zainteresowanej zatrudnieniem na pełny etat od października 2017 r. Opis stanowiska, wymagania i wszelkie inne informacje dostępne w ogłoszeniu poniżej, oraz w załączniku (PDF) Wszystkim nadsyłającym dokumenty aplikacyjne dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Wczytuję...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
01.08.2017

Europejski portal projektów inwestycyjnych

Zainteresuj swoim pomysłem inwestorów

Jesteś promotorem projektu realizowanego w UE? Pracujesz w UE i chcesz dotrzeć do potencjalnych inwestorów z całego świata? Zarejestruj bezpłatnie swój pomysł w europejskim portalu projektów inwestycyjnych (EIPP), aby zaprezentować go międzynarodowym inwestorom! Utworzony przez Komisję portal EPPI ma łączyć projektodawców (promotorów projektów) i inwestorów na całym świecie. Ma on sprzyjać pobudzaniu i przyspieszaniu możliwości inwestycyjnych w UE. Aktualna minimalna wartość projektu to 1 mln euro. Szczegóły na stronie EIPP .» Czytaj dalej
Transfer Technologii
01.08.2017

Wakacyjne oferty (współ)pracy

Lato w pełni, ale koordynatorzy projektów nie próżnują.

Poniżej przedstawiamy trzy propozycje współpracy. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze