INNOSBZ – program sektorowy obejmujący systemy bezzałogowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że 16 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do II konkurs pn. INNOSBZ w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R POIR. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych. Rozwiązania, które powstaną będą wykorzystywane przy monitoringu, kontroli i ochronie, ale również w rolnictwie czy w leśnictwie. Został zainicjowany przez Polską Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych.

Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:
OBSZAR TEMATYCZNY A: Bezzałogowe statki powietrzne BSP,
OBSZAR TEMATYCZNY B: Bezzałogowe platformy lądowe BPL,
OBSZAR TEMATYCZNY C: Bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym BPW,
OBSZAR TEMATYCZNY D: Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPW,
OBSZAR TEMATYCZNY E: Aplikacje przemysłowe.

Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 20 mln zł. 

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INNOSBZ wynosi 50 mln PLN.

Wnioski będą przyjmowane od  16 października do 18 grudnia 2017 r.

Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.