INNOSTAL - konkurs na innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że 9 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do II konkursu pn. INNOSTAL w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R POIR. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego. O dofinansowanie mogą się starać projekty obejmujące prace nad nowymi produktami i technologiami, ale również ograniczające negatywny wpływ sektora hutniczego na środowisko naturalne. Został zainicjowany przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową (HIPH).

Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

Cele szczegółowe Programu to:

  1. Pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego;
  2. Zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego;
  3. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora stalowego na środowisko.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:

  • Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania,
  • Nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej,
  • Odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
  • Optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
  • Innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska,
  • Innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.

Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 30 mln zł. Okres realizacji projektów może wynosić do 3 lat. 

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INNOSTAL wynosi 95 mln PLN.

Wnioski będą przyjmowane od  9 października do 8 grudnia 2017 r.

Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.

innostal.jpg